Till innehåll på sidan

ROT-stöd för alla boendeformer

Motion 2012/13:Sk405 av Carina Adolfsson Elgestam och Tomas Eneroth (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-05
Numrering
2012-10-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ROT-stöd för hyresrätter.

Motivering

Idag har privata fastighetsägare rätt att göra ROT-avdrag när man renoverar sin fastighet, men detta gäller dock inte hyresrätt. Därför behöver dagens ROT-avdrag utvidgas så att det även gäller för ägare av hyresrätter.

Att rusta upp bostadsbeståndet i miljonprogramsområden genererar inte bara fler jobb utan höjer också standarden och kvaliteten i beståndet, vilket också gör att fler hyresgäster blir nöjda och trivs med sitt boende.

Att göra en satsning kopplad till energi och klimat inom allmännyttan skulle göra att arbetet med energieffektivisering går fortare för svensk del då byte av fönster, dörrar och tak påverkar energiuttaget och vi får ett mer hållbart boende. En grön omställning krävs inte minst på bostadsmarknaden. Sverige bör gå i täten för den gröna omställningen genom att både kortsiktigt och långsiktigt ställa om bestånden av hyresrätter i de s.k. miljonprogrammen till klimatsmarta boenden.

Att det idag enbart är privata fastighetsägare som har rätt till ROT-avdrag bidrar till en skev satsning beroende på vilken upplåtelseform lägenheterna har. Ambitionen bör vara att det ska finnas ett klimatmål i strategin för att utvidga ROT-avdraget så att fler lägenheter i Sverige kan byggas om och moderniseras. En sådan här satsning genererar också fler arbetstillfällen i en tid då arbetslösheten ökar och fortsätter ligga på en mycket hög nivå.

Stockholm den 4 oktober 2012

Carina Adolfsson Elgestam (S)

Tomas Eneroth (S)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ROT-stöd för hyresrätter.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.