Till innehåll på sidan

Begränsningar för förmånstagare till pensionsförsäkringar

Motion 2012/13:Sk320 av Tuve Skånberg (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-04
Numrering
2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om begränsningar för förmånstagare till pensionsförsäkringar.

Motivering

Enligt kommunalskattelagen får idag make, maka, sambo (inkl. f.d. makar och sambor), barn och makes och sambos barn vara förmånstagare till pensionsförsäkringar, men inte barnbarn, syskon, syskonbarn eller andra familjemedlemmar. Detta gäller såväl privata försäkringar som tjänstepensionsförsäkringar och berör ofta stora penningbelopp. Konsekvensen kan bli att den som sparar i en pensionsförsäkring får låta pengar som inte tagits ut vid dödsfall gå vidare till sambos barn men inte till sina egna barnbarn, vilket kan vara aktuellt om eget barn avlidit, eller till syskonbarn. Saknas förmånstagare går pengarna till försäkringskollektivet. Sparande i individuellt pensionssparande, IPS (endast privat, ej tjänstepensionsförsäkring), har egna regler som tillåter att man testamenterar försäkringen fritt. Detta utgör dock endast en liten del av det samlade pensionssparandet i Sverige.

Det är principiellt fel att staten sätter gränser för vem i familjen som ska kunna ärva, men om gränser ska sättas ska inte de som är släkt med varandra vara missgynnade.

Stockholm den 4 oktober 2012

Tuve Skånberg (KD)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om begränsningar för förmånstagare till pensionsförsäkringar.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.