Till innehåll på sidan

Förenklad administration för gåvor till ideella organisationer

Motion 2012/13:Sk295 av Henrik Ripa (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-04
Numrering
2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att undersöka möjligheterna att förenkla administrationen kring avdragsrätten för gåvor till ideella organisationer.

Motivering

Efter den 1 januari 2012 trädde en ny lag i kraft som gjorde det möjligt för privatpersoner att få avdrag för sina gåvor till ideella föreningar. Från att Sverige har befunnit sig i en situation där inga avdrag som detta var möjliga är detta en stor landvinning. Givaren har nu möjlighet att ge gåvor upp till 6 000 kr per år och kan då räkna med sänkt skatt på 1 500 kr. Dock lämnar systemet en hel del att önska.

En detalj kring avdragsrätten är en för föreningarna omständlig administration. Som det ser ut nu ligger redovisningsansvaret på föreningarna, vilket bör fortgå. Däremot är den administrativa bördan svåröverskådlig och otydlig, vilket gör att flera föreningar väljer att avstå från att ansöka om att bli en godkänd gåvomottagare. Det minsta beloppet som en person kan ge och få avdrag för är 200 kr. Dock måste du som givare ge minst 2 000 kr under ett år för att få göra avdrag. Bekymret som uppstår är att föreningar saknar information kring givare som ger ett bidrag under 2 000 kr. Konsekvensen blir att godkända föreningar måste redovisa alla bidrag över 200 kr även om givaren endast har som syfte att ge dessa 200 kr till endast en förening och inga fler bidrag det året. Istället för att begära skattereduktion i inkomstdeklarationen efter det att gåvan har skänkts bör det signaleras på något vis att givaren är intresserad av skattereduktion vid bidraget även om summan för den enskilda donationen endast är 200 kr. Här behöver administrationen ses över och göras tydligare så att incitamenten ökar för föreningar att göra ansökningar.

Som ett ytterligare incitament bör dessutom ansökningsavgiften för den enskilda föreningen som vill ta del av dessa avdrag ses över. I dagsläget är denna avgift 10 000 kr. Avgiften täcker årsavgiften som är på 7 000 kr för det året som ansökan görs. Därefter ska årsavgiften betalas löpande. Regeringen bör även se över årsavgiften för avdragsrätten. I dag innebär det att många små föreningar som skulle ha störst nytta av det inte anmäler sig. Själva poängen med avdragsrätten, nämligen att fler skall ge mer och stimulera frivilligorganisationerna, riskerar att utebli.

Stockholm den 26 september 2012

Henrik Ripa (M)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att undersöka möjligheterna att förenkla administrationen kring avdragsrätten för gåvor till ideella organisationer.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.