Avdrag för ridning som friskvård

Motion 2012/13:Sk371 av Lotta Finstorp och Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-04
Numrering
2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om avdrag för ridning som friskvård.

Motivering

Under en lång tid har det varit möjligt för arbetsgivare att bidra till olika friskvårdsalternativ för sin personal. Styrketräning, fotboll och tai-chi är några exempel på friskvård som arbetsgivarna kan ge till sina anställda. Med andra ord subventioneras alltifrån hård fysisk träning till avslappningsövningar med dagens regelverk. Emellertid faller en aktivitet som ridning utanför Skatteverkets definition av motion och friskvård trots dess erkänt goda effekter för kropp och hälsa. Således kan man konstatera att friskvårdsstöd till anställda utifrån dagens begränsningar är godtyckliga.

Ridsporten borde jämställas med andra former av friskvård och motion som är skattebefriade och kan subventioneras av arbetsgivare. Det är inte rimligt att exkludera en så pass folkkär sport som friskvårdsalternativ. Att motionsridning inte kan vara skattebefriad friskvård är dåligt motiverat i dagens lagtext. Det enda som finns föreskrivet är att exklusiva sporter utan fysisk ansträngning som kräver dyrbara anläggningar, redskap och kringutrustning inte ska omfattas av avdragsrätten. Inget av detta gäller för hästsporten, där olika former av motionsridning är en växande sysselsättning. Därtill är det viktigt att uppmärksamma att sporten också fyller en viktig funktion för, och utövas av, anställda med exempelvis funktions- och rörelsehinder, balanssvårigheter, ryggproblem och synskador. Ridsport erbjuder således både fysisk aktivitet och social kontakt, vilket är två komponenter som visat sig vara positiva i rehabiliteringssyfte för människor med arbetsskador.

Därtill kan också framhållas att när det gäller ridning är det dessutom inte utrustningen eller hästen som ska räknas till personalvårdsförmånen utan det är möjligheten att hyra häst eller gå på ridskola som ska subventioneras, precis som hyran för en tennisplan eller squashhall. Med anledning av detta bör en översyn göras kring vad som inräknas som friskvård.

Stockholm den 27 september 2012

Lotta Finstorp (M)

Edward Riedl (M)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om avdrag för ridning som friskvård.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.