Till innehåll på sidan

Domare och funktionärer borde i skatterättslig mening ha hemmet som tjänstgöringsställe

Motion 2012/13:Sk301 av Hans Backman (FP)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-04
Numrering
2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att personer som vid idrottsarrangemang tjänstgör som domare och funktionärer, i skatterättslig mening borde anses ha hemmet som tjänstgöringsställe.

Motivering

Enligt Skatteverkets riktlinjer anses en domare eller funktionär vid ett idrottsevenemang generellt ha sitt tjänstgöringsställe vid platsen där evenemanget äger rum. Detta innebär att resan mellan hemmet och idrottsevenemanget inte kan räknas som en tjänsteresa.

De flesta domare och funktionärer planerar och lägger upp sitt arbete i hemmet och utövar sin verksamhet på en stor mängd olika platser. Därför skulle ett förtydligande av lagstiftningen med innebörden att dessa personer anses ha hemmet som sitt tjänstgöringsställe vara logisk. Detta skulle medföra att resorna mellan hemmet och olika idrottsevenemang skulle kunna räknas som tjänsteresor. Idrottsskattekommittén belyste denna fråga i sitt betänkande (SOU 2006:23) och tog också ställning för en förändring med denna innebörd.

Jag delar denna inställning och anser att domare och funktionärer i skatterättslig mening ska anses ha hemmet som tjänstgöringsställe, med följden att resor till och från idrottsevenemang ska kunna anses som tjänsteresor. Det är hög tid att Idrottsskattekommitténs förslag nu genomförs.

Stockholm den 18 september 2012

Hans Backman (FP)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att personer som vid idrottsarrangemang tjänstgör som domare och funktionärer, i skatterättslig mening borde anses ha hemmet som tjänstgöringsställe.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.