Översyn av statlig inkomstskatt

Motion 2012/13:Sk241 av Pontus Haag (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-02
Numrering
2012-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av den statliga inkomstskatten.

Motivering

Regeringen har genom de fyra jobbskatteavdragen genomfört väsentliga sänkningar av inkomstskatterna – men fler åtgärder behövs för att komma till rätta med de höga marginalskatterna som skadar konkurrenskraft, tillväxt och värdet av arbete.

Istället för att främja utbildning och arbete leder de svenska inkomstskatterna till att extra skatt läggs på den som studerar vidare eller är framgångsrik i sitt yrke. Ett skattesystem med så stora marginaleffekter minskar incitamentet att utbilda sig och gör samtidigt Sverige mindre attraktivt för högutbildad arbetskraftsinvandring – tvärtemot en önskvärd utveckling.

Idag betalar mer än en miljon svenskar statlig inkomstskatt. Det innebär att en tredjedel av alla heltidsarbetande betalar en skatt som kraftigt minskar värdet av arbete, utbildning och entreprenörskap. Samtidigt ger skatten staten relativt små intäkter. Statlig inkomstskatt på inkomster som överstiger den nedre skiktgränsen (inkomster över 401 100 kronor) inbringar drygt 40 miljarder. Den övre skiktgränsen (värnskatten) är 574 300 kronor och bidrar med drygt fyra miljarder till statsbudgeten.

För att arbete och utbildning ska löna sig bättre bör det finnas en ambition om att slopa värnskatten och om en översyn av den statliga inkomstskatten. Den välarbetade skattereformen från 1991 bör fungera som riktlinje och därmed ge en målsättning om att inte fler än 15 procent av den arbetande befolkningen ska betala statlig inkomstskatt.

Regeringen bör överväga en översyn av den statliga inkomstskatten och dess marginaleffekter. Det skulle vara en tydlig investering i svensk konkurrenskraft.

Stockholm den 2 oktober 2012

Pontus Haag (M)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av den statliga inkomstskatten.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag, Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.