Till innehåll på sidan

Förmånstagare till pensionsförsäkring

Motion 2012/13:Sk414 av David Lång och Mikael Jansson (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-05
Numrering
2012-10-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en förmånstagare till en pensionsförsäkring i regel ska vara densamme som den som är arvsberättigad till förmögenhet och annan kvarlåtenskap.

Motivering

Reglerna om förmånstagare till pensionsförsäkringar kan ibland få orimliga konsekvenser. En försäkringstagare, vars barn avlidit, kan inte göra sitt barnbarn (barnet till den avlidne) till förmånstagare. Det rimliga vore att pensionsförsäkringen tillfaller dödsboet så att barnbarnet i exemplet ovan jämställs med den avlidnes syskon. Det ovan anförda bör ges regeringen tillkänna.

Stockholm den 5 oktober 2012

David Lång (SD)

Mikael Jansson (SD)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en förmånstagare till en pensionsförsäkring i regel ska vara densamme som den som är arvsberättigad till förmögenhet och annan kvarlåtenskap.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.