ROT-avdrag för konstnärer

Motion 2012/13:Sk361 av Anna Steele (FP)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-04
Numrering
2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att ROT-avdrag även ska gälla konstnärer.

Motivering

Av Konstnärsnämndens inkomstundersökningar framgår att en överväldigande majoritet av alla bild- och formkonstnärer är egenföretagare. En konsekvens av detta är att bild- och formkonstnärerna till skillnad från många andra kulturskapare helt ställs utanför det väl utvecklade skydd som finns för löntagarna. Detta är en viktig förklaring till att just bild- och formkonstnärerna återfinns bland de kulturskapare som har lägst förvärvsinkomster.

Därför blir det än mer aktuellt för lagstiftaren att utforma skattereglerna för bild- och formföretagarna på ett sådant sätt att deras villkor och utkomstmöjligheter är goda.

En märklig inkonsekvens som tycks ha uppstått i samband med den skattereduktion som sedan några år tillbaka finns för privatpersoner som renoverar, underhåller, bygger till eller om den ägda bostaden. Om exempelvis en målare utför dekorationsmåleri i en privatpersons ägda hem utgår en skattereduktion om 50 procent av arbetskostnaden exklusive moms, men om en konstnär utför en dekorativ fresk på samma vägg tycks inte längre samma skattereduktion utgå. Det kan till och med vara så att även om konstnären utför samma dekorationsmåleri kan inte denna bli föremål för skattereduktion, det vill säga skattereduktionen gäller för en grupp av målare men inte för en annan. Detta är givetvis orimligt, och två så pass likartade tjänster borde inte betraktas så olika i lagstiftarens ögon.

Ett förslag som både ökar inkomstmöjligheterna för bild- och formkonstnärer och jämställer kostnaderna för privatpersoner som får målningsarbeten utförda oavsett yrkeskategori, är att utforma ROT-avdraget så att detta även inbegriper bild- och formkonstnärerna.

Stockholm den 4 oktober 2012

Anna Steele (FP)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att ROT-avdrag även ska gälla konstnärer.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.