Till innehåll på sidan

Översyn av bilkostnaderna för boende på landsbygden

Motion 2012/13:Sk316 av Ann-Britt Åsebol (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-04
Numrering
2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av bilkostnaderna för boende på landsbygden.

Motivering

Att bo i Dalarnas län, liksom i många andra lands- och glesbygder, innebär att många hushåll idag använder bilen som transportmedel. Till skillnad från storstäderna saknar lands- och glesbygden en fungerande kollektivtrafik som är tillgänglig för alla, oftast på grund av långa avstånd mellan destinationerna. Därför tvingas boende på landsbygden använda bilen som transportmedel.

Kostnaden för att inneha bil har ökat dramatiskt, bland annat på grund av höga bensinpriser. Förvisso har Alliansens skattesänkningar kompenserat en del av detta, men i jämförelse med större städer, med alternativa transportmedel, påverkar de höga bilkostnaderna lands- och glesbygden enormt mycket.

Med anledning av ovanstående vore det önskvärt med ett system som utjämnar de merkostnader som idag finns på lands- och glesbygden. Förslagsvis skulle regeringen kunna se över möjligheten att jämföra kostnaderna för bilhushåll på landsbygden med hushåll som saknar bil och på så sätt komma fram till något slags form av kompensation.

Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 26 september 2012

Ann-Britt Åsebol (M)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av bilkostnaderna för boende på landsbygden.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.