Straffrättsliga frågor

Betänkande 2020/21:JuU24

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
3 juni 2021

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

En mängd uppmaningar till regeringen om straffrättsliga frågor (JuU24)

Riksdagen sa ja till totalt 17 tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om straffrättsliga frågor. Uppmaningarna handlar i korthet om

 • kriminalisering av så kallade illegala vägspärrar
 • skärpta straff för fridskränkningsbrotten, det vill säga upprepade kränkningar i form av vålds-, frids- eller sexualbrott mot en närstående
 • skärpt straff för våldtäkt
 • skärpta straff för sexualbrott
 • ny brottsrubricering för grovt sexuellt ofredande
 • skärpt straff för angrepp på jägare
 • stärkt straffrättsligt skydd för vård- och omsorgspersonal
 • skärpta straff för brott kopplade till kriminella uppgörelser
 • skärpt straff för den som rekryterar barn och unga in i kriminalitet
 • skärpt straff för överlåtelse av narkotika
 • skärpt straff för brott mot knivlagen
 • skärpta straff för rattfylleri och grov olovlig körning
 • översyn av preskriptionsbestämmelserna, det vill säga reglerna om att straff inte får dömas ut om det har gått för lång tid sedan brottet begicks
 • påföljdspreskription, det vill säga reglerna om att ett straff bortfaller om det inte har börjat verkställas inom en viss tid från att domen har fallit
 • preskriptionstiden för sexualbrott mot barn
 • översyn av vad som ska anses som förmildrande omständigheter
 • skärpt straffmätning vid flerfaldig brottslighet.

Förslagen om tillkännagivanden har lämnats i motioner från allmänna motionstiden 2020. Riksdagen sa nej till övriga förslag i motioner.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivande om kriminalisering av s.k. illegala vägspärrar, skärpta straff för fridskränkningsbrotten, skärpt straff för våldtäkt, skärpta straff för sexualbrott, ny brottsrubricering för grovt sexuellt ofredande, skärpt straff för angrepp på jägare, stärkt straffrättsligt skydd för vård- och omsorgspersonal, skärpta straff för brott kopplade till kriminella uppgörelser, skärpt straff för den som rekryterar barn och unga in i kriminalitet, skärpt straff för överlåtelse av narkotika, skärpt straff för brott mot knivlagen, skärpta straff för rattfylleri och grov olovlig körning, översyn av preskriptionsbestämmelserna, påföljdspreskription, preskriptionstiden för mord begångna av unga vuxna, preskriptionstiden för sexualbrott mot barn, förmildrande omständigheter, skärpt straffmätning vid flerfaldig brottslighet och förvar av samhällsfarliga brottslingar. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll dels reservation 37 under punkt 47 samt reservation 54 under punkt 62, dels i övrigt utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 131

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2021-04-29
Justering: 2021-05-20
Trycklov: 2021-06-01
Reservationer: 54
Betänkande 2020/21:JuU24

Alla beredningar i utskottet

2021-03-18, 2021-04-13, 2021-04-29

En mängd uppmaningar till regeringen om straffrättsliga frågor (JuU24)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till totalt 19 tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om straffrättsliga frågor. Uppmaningarna handlar i korthet om

 • kriminalisering av så kallade illegala vägspärrar
 • skärpta straff för fridskränkningsbrotten, det vill säga upprepade kränkningar i form av vålds-, frids- eller sexualbrott mot en närstående
 • skärpt straff för våldtäkt
 • skärpta straff för sexualbrott
 • ny brottsrubricering för grovt sexuellt ofredande
 • skärpt straff för angrepp på jägare
 • stärkt straffrättsligt skydd för vård- och omsorgspersonal
 • skärpta straff för brott kopplade till kriminella uppgörelser
 • skärpt straff för den som rekryterar barn och unga in i kriminalitet
 • skärpt straff för överlåtelse av narkotika
 • skärpt straff för brott mot knivlagen
 • skärpta straff för rattfylleri och grov olovlig körning
 • översyn av preskriptionsbestämmelserna, det vill säga reglerna om att straff inte får dömas ut om det har gått för lång tid sedan brottet begicks
 • påföljdspreskription, det vill säga reglerna om att ett straff bortfaller om det inte har börjat verkställas inom en viss tid från att domen har fallit
 • preskriptionstiden för mord begångna av unga vuxna
 • preskriptionstiden för sexualbrott mot barn
 • översyn av vad som ska anses som förmildrande omständigheter
 • skärpt straffmätning vid flerfaldig brottslighet
 • förvar av samhällsfarliga brottslingar.

Förslagen om tillkännagivanden har lämnats i motioner från allmänna motionstiden 2020. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga förslag i motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2021-06-02
Debatt i kammaren: 2021-06-03
Stillbild från Debatt om förslag 2020/21:JuU24, Straffrättsliga frågor

Debatt om förslag 2020/21:JuU24

Webb-tv: Straffrättsliga frågor

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 3 Gustaf Lantz (S)

Fru talman! För oss socialdemokrater är kampen mot brottsligheten en djupt ideologiskt grundad fråga. Vi började med att låta en plåtburk gå runt på fabriksgolvet. Där samlade vi in pengar till den som blev sjuk eller arbetslös. Sedan byggde vi ett samhälle på just den idén: Kräv din rätt, gör din plikt. Bygg samhället med ditt arbete. Och den dagen du faller ser vi tillsammans till att du landar mjukt.

Socialdemokraterna skapades och finns till för att bekämpa orättvisor och göra människor fria. Det är få saker som gör människor så ofria som att vara otrygga och utsatta för brott.

Det är därför helt logiskt att det socialdemokratiska kommunalrådet i Uppsala, Erik Pelling, har gjort det till sin främsta fråga att få bort Gottsunda från polisens lista över särskilt utsatta områden. Nu ser vi hur samarbetet mellan kommunen och polisen ger resultat. Brottsanmälningarna går ned i Uppsala och i Gottsunda. Vi ser hur Uppsala blir tryggare.

Fru talman! Det är inte så att oppositionen behöver driva regeringen framför sig för att vi ska ta kampen mot brottsligheten. Trycket kommer inifrån.

På Socialdemokraternas partikongress i Göteborg 2017 fattade ombuden ett beslut som var djärvt och visionärt men som man lade i ganska nära tid: År 2024 ska vi i Sverige ha 10 000 fler polisanställda. Nu har den socialdemokratiskt ledda regeringen fört oss halvvägs till det målet.

Det är socialdemokratiskt ledda regeringar som har varit arkitekter bakom varje stor straffrättslig reform på området mäns våld mot kvinnor. Vid varje reform har det varit en socialdemokratiskt ledd regering. Det har gällt samtycke vid sex, det har gällt lag mot trafficking, det har gällt kvinnofridsbrottet och så vidare.

Vi har höjt straffen för vapenbrott, vilket gör att de som fångas på stan kan häktas vid grovt vapenbrott. De hamnar bakom lås och bom. De kan inte fortsätta sin utekväll. De kan inte gå hem och sussa i avvaktan på ett lågt straff. Snart infriar regeringen och riksdagen, om allt går som det ska, det socialdemokratiska vallöftet om att vi också ska skärpa straffen för brott mot knivlagen. Till detta kommer regeringens 34-punktsprogram för att vi ska komma till rätta med gängbrottsligheten.

Men regeringen arbetar på alla fronter. I detta utskott och i denna debatt diskuterar vi främst hur samhället ska svara på de brott som begås. Men det är allas vår sak att delta i diskussionen: Hur ser vi till att brotten aldrig begås? Hur förebygger vi brott? Hur får vi skolor och socialtjänst att fungera på bästa sätt för detta ändamål? Hur får vi jobb? Hur får vi framtidstro hos dem som inte känner sådan och som står och balanserar på gränsen till att hamna i kriminalitet?

Fru talman! När det gäller de mycket viktiga uppgifter som ligger framför oss behöver vi inget grus i maskineriet genom stora skattesänkningar.

Fru talman! Många kurvor går åt rätt håll när det kommer till brottsligheten, men det finns saker som går åt fel håll i vårt land. Det är väldigt allvarligt. Jag tror att vi alla känner till skjutningarna - där har det under lång tid gått åt fel håll. Det är en Atlantångare som vi nu håller på att vända. På den Atlantångaren har det funnits både röda och blå kaptener. Nu har vi på plats en rad åtgärder, och vi ser att det är på väg att vända. Även om det kommer veckor och månader med bakslag är kursen nu uttagen, och vi kommer aldrig att släppa den kampen.

Takten måste öka, och det gör den. Snart kommer förslag på skarpa åtgärder mot brott i kriminella nätverk. Snart höjer vi straffen för kvinnofridskränkning. Nu finns skarpa förslag på kraftiga straffskärpningar när det gäller våldtäkt och sexualbrott. Snart möter de som rekryterar unga till kriminalitet ett skarpare motstånd genom kännbara straff.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Straffrättsliga frågor

Fru talman! Allt detta kommer oppositionen att tillskriva sin egen briljans. Alla som har barn och bil har hört tjatet från baksätet: Är vi inte framme snart? Och alla som har barn och bil har svarat: Vi kommer inte fram snabbare för att ni tjatar.

På samma sätt kommer en lag inte till snabbare för att oppositionen här i riksdagen röstar fram att vi ska påbörja ett arbete för att få fram en lagstiftning, när regeringen redan för länge sedan har påbörjat den.

Minns detta nu när ni kommer att se triumferande delningsbilder på nätet om hur oppositionen drivit igenom förslag mot regeringens vilja. Det kanske faktiskt är så enkelt att regeringen redan är på bollen och att oppositionen gör allt för att också få vara med och spela med den.

Fru talman! Det finns de som i den offentliga debatten vill göra de kriminella till talespersoner för alla dem som bor i vårt lands utsatta områden. Jag som socialdemokrat kommer aldrig att falla in i den flumkören.

De som arbetar inom sjukvården, hemtjänsten och barnomsorgen är de som, bokstavligt talat, har burit oss genom pandemin. De bor inte sällan i utsatta områden. De kommer inte sällan från länder utanför Europa. Det är när de hindras från att ta sig till nattpasset eller ligger vakna på nätterna för att de är oroliga för att deras barn ska bli misshandlade eller rånade och det är när kriminella härjar i deras bostadsområden som jag och många med mig upplever en stor orättvisa.

Fru talman! Alla har rätt till trygghet. Det får aldrig råda olika måttstockar i olika bostadsområden i Sverige. Den som bor i Gottsunda ska aldrig behöva tåla mer än den som bor i Djursholm. Den som bor i Säffle ska aldrig känna sig eller vara otryggare än den som bor i Strängnäs. Det är mot den bakgrunden de 10 000 nya polisanställda till 2024 ska ses. Det är mot den bakgrunden som regeringens 34-punktsprogram mot gängkriminaliteten ska ses. Det är mot den bakgrunden som alla de förebyggande insatser som görs vid sidan av detta arbete ska ses.

På samma sätt som alla som har barn får lika mycket in på kontot varje månad i form av barnbidrag - det gäller oavsett om du är miljonär eller om du är låginkomsttagare och oavsett om du bor i Gottsunda eller om du bor i Djursholm - ska alla vara lika trygga. Någonting annat rimmar inte med en generell välfärdspolitik, och vi kan aldrig nöja oss med det.

Fru talman! Jag vill avslutningsvis yrka bifall till reservation 6.


Anf. 4 Louise Meijer (M)

Fru talman! Den föregående talaren från Socialdemokraterna pratade om dem som har bil och barn. Jag har barn, bil och arbete. Och mig och alla andra i samma situation vill Socialdemokraterna nu beskatta upp över öronen. Vi ska skatta mer, och de som inte arbetar ska skatta mindre.

Jag tror faktiskt att det är här gruset i maskineriet, som den föregående socialdemokratiska talaren pratade om, ligger: att man inte ser till att fler kommer i arbete.

Men det är inte det som den här debatten ska handla om. Vi ska i stället prata om straffrättsliga frågor. Jag kan börja med att konstatera att oppositionen med Moderaterna i spetsen helt enkelt har haft en annan uppfattning än regeringen i hela 19 fall. Den uppfattningen har vunnit majoritet i utskottet och kommer förhoppningsvis att göra det i den här kammaren.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Straffrättsliga frågor

Jag vill passa på att tacka min ersättare som har varit här under min föräldraledighet och som har gjort ett gediget jobb i att få till stånd dessa 19 tillkännagivanden. Det handlar bland annat om kriminalisering av illegala vägspärrar och om skärpta straff för våldtäkt, sexualbrott och grov kvinnofridskränkning. Det är frågor som tyvärr har aktualiserats väldigt mycket på senare tid.

Det är också intressant att se att regeringen har valt, kanske just på grund av aktualiseringen på senare tid, att ställa sig bakom många av Moderaternas och oppositionens förslag om just våld i nära relationer och sexualbrott.

Den föregående talaren från Socialdemokraterna sa att trycket kommer inifrån. Viljan för regeringen och Socialdemokraterna att göra någonting kommer minsann inte från en opposition som driver på, utan den kommer inifrån Socialdemokraterna. Han tog också upp att det snart kommer straffskärpningar. Snart höjer man straffen för knivvåld, till exempel.

Jag tror att enda gången ordet "snart" skulle passa i detta sammanhang är när man säger: Den socialdemokratiska regeringen har snart regerat i åtta år. Då kan man inte stå i talarstolen i riksdagens kammare och prata om att straffskärpningar och åtgärder mot den organiserade brottsligheten, som kan liknas vid inhemsk terrorism, ska påbörjas snart. Det är alldeles för sent.

Låt oss prata om utvecklingen. Förra året hade vi toppnoteringar när det gäller antalet skjutningar och skjutvapenvåld i gängkriminella miljöer. Dödligheten är fortsatt väldigt hög för skjutvapenvåldet, och vi vet att sprängningar fortsatt ligger väldigt högt. Sexualbrotten är uppe på väldigt höga nivåer, för att inte säga rekordnoteringar. Vi vet att otryggheten i Sverige är rekordhög.

Jag skulle vilja beskriva det så här: Jag tror att känslan ibland kan infinna sig att om man befinner sig på fel plats vid fel tillfälle kan man utsättas för ett mycket allvarligt brott. Inte minst det som hände på Solna kyrkogård tyder på detta. Oprovocerat, verkar det som, utsattes två killar för tortyr och misshandel en hel natt.

Om man befinner sig på fel plats vid fel tillfälle riskerar man alltså i Sverige att utsättas för mycket grov brottslighet. Det här gör naturligtvis någonting med människor. Det gör naturligtvis någonting med samhället. Det gör naturligtvis också någonting med sammanhållningen i Sverige.

Jag skulle därför inte påstå att trycket på Socialdemokraterna att göra någonting kommer inifrån. Då hade man väl börjat för snart åtta år sedan. I stället har man gång på gång senfärdigt vaknat till, sneglat lite på vad oppositionen säger och gjort ungefär som vi har sagt - men alldeles för lite och alldeles för sent. Det handlar inte främst om att jag blir upprörd över detta; det är framför allt dåligt för Sverige.

Utvecklingen går åt rätt håll, påstås det. Ja, men det kan väl inte vara så att Sverige ska bli tryggare tack vare att fransk polis hackar svenska gängkriminella eller tack vare att dansk polis låser in svenska gängkriminella. Så kan vi väl inte ha det? Sverige måste ta tag i sina egna problem, och den svenska regeringen måste lägga fram förslag så att Sverige faktiskt kan låsa in och avlyssna gängmedlemmar.

Det här görs inte, i alla fall inte i den utsträckning som vi från Moderaterna och oppositionen tror behövs.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Straffrättsliga frågor

Därför har vi till exempel sagt att vi måste se till att deltagande i kriminell organisation faktiskt kriminaliseras. Detta ställer regeringen inte sig bakom. Jag vill också passa på att yrka bifall till just reservation 26, punkt 34, om deltagande i kriminell organisation.

När vi fick den Brårapport som regeringen själv beställde för att se om Sverige verkligen är exceptionellt fick vi, hör och häpna, också bekräftat att Sverige faktiskt är exceptionellt. Rapporten visade att i vissa länder använder man sig inte av skjutvapenvåld i de kriminella miljöerna, utan man använder sig av knivvåld. Därför är det otroligt viktigt när det kommer till just straffen för knivvåld att regeringen inte gör för lite och för sent även där. Därför föreslår utskottet även ett tillkännagivande på den punkten, och det tycker jag är viktigt att regeringen följer upp.

Jag vill med detta tacka för betänkandet, som jag tycker visar på de skillnader som finns mellan det socialdemokratiska regeringsalternativet med regeringspartnern Miljöpartiet och det andra regeringsalternativ som nu finns i svensk politik. Med det får man någonting annat. Man får inte för lite och inte för sent, utan man får tvärtom åtgärder som faktiskt kommer att förändra den utveckling som vi ser i Sverige i dag.


Anf. 5 Gustaf Lantz (S)

Fru talman! Louise Meijer från Moderaterna beskriver hur man med Moderaternas förslag får åtgärder som på riktigt kommer till rätta med kriminaliteten. Vi är överens om mycket. Mycket av det som har gjorts och som ni tillsammans med oss är övertygade om kommer att ha effekt har vi ju röstat för tillsammans.

Ett litet exempel från Moderaternas förslagsbuffé handlar om kriminella som upprättar vägspärrar. Jag tror att vi alla blev vansinniga när vi hörde hur man tar kontroll över gatorna. Samhället ska alltid ha kontroll över gatorna och över varje bostadsområde. Det ska vi aldrig släppa. Vi ska komma till rätta med dem som försöker att göra det. Vi måste ha fler poliser.

Nu är det ju inte så att de här vägspärrarna är polkagrisfärgade bommar som fälls ned av en man i hatt som kommer ut och frågar vem det är som kommer, utan det är ungdomar som hänger på gatan och utgör ett problem. Det finns redan i dag straff som kan tillämpas, till exempel för trafikbrott, olaga hot och mycket mer. Det som behövs är ju poliser. Det som behövs är att samhället kommer dit och verkställer den lagstiftning som finns.

Louise Meijer sa i sitt anförande att Moderaterna har förslag som på allvar kommer att förändra brottsligheten, men förslaget om vägspärrar kan jag redan i dag säga kommer att bli fullständigt lamt. Att rösta igenom någonting som inte har effekt har vi inte råd med. Vi måste gå samman nu. Vi måste se till att regeringen får i uppdrag att ta fram skarp lagstiftning som gör skillnad. Vi ska komma till rätta med gängen, men vi ska inte bygga vår politik på snygga rubriker. Vår uppgift - min, regeringens, Louise Meijers, ja, vår gemensamma uppgift - är att komma till rätta med brottsligheten och göra människor trygga. Då måste vi fokusera på rätt saker.


Anf. 6 Louise Meijer (M)

Fru talman! Det är inte snygga rubriker Moderaterna vill ha. Däremot vill vi inte se fler rubriker om hur många som har skjutits, om nya anmälda våldtäkter och om hur stor otryggheten är. Det är de rubrikerna vi vill få bort med vår politik.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Straffrättsliga frågor

Gustaf Lantz och hans kollegor brukar ofta säga att vi är överens. Vi är inte överens! Socialdemokraterna och Moderaterna är inte överens om vad som behövs för att komma till rätta med den negativa utveckling som vi ser i Sverige.

Vägspärrar togs upp som ett exempel, och Gustaf Lantz sa att det redan finns lagstiftning som handlar om trafikbrott och olaga hot. Detta synliggör precis skillnaderna mellan Socialdemokraterna och Moderaterna: Vi vet att illegala vägspärrar, där klaner och gäng har tagit över och kontrollerar områden och säger att vid den eller den tidpunkten får ni inte gå ut eller att den eller den personen inte får komma in, inte åtgärdas med trafikbrottslagstiftningen eller att man i bästa fall skulle kunna fälla någon för olaga hot.

Det behövs en effektiv lagstiftning som kan komma åt det här beteendet, där staten helt har tappat kontrollen. Då kan man inte säga att detta redan finns i form av trafikbrott. Det, om något, är lamt.

Vi vill att deltagande i gäng ska kriminaliseras. Det säger regeringen nej till. Vi vill att de här vägspärrarna ska kunna kriminaliseras på ett effektivt sätt. Det säger regeringen nej till och hänvisar till trafikbrottslagstiftning. Vi vill att avlyssning mot gängmedlemmar som är aktiva ska kunna ske utan brottsmisstanke. Det säger regeringen nej till.

Jag vet inte vad det är regeringen tänker sig ska kunna vända utvecklingen, men det är inte den politik som förs just nu.


Anf. 7 Gustaf Lantz (S)

Fru talman! Louise Meijer får det att låta som om jag inte skulle vilja detsamma som hon när det kommer till närvaro i de här områdena och att lagföra dem som gör sig skyldiga till den typ av händelser som vi har hört rapporteras om. Den stora skillnaden är hur vi bedömer hantverket och vägen dit.

Jag tänker att Louise Meijer borde ha mycket tid att vara ute och träffa poliser och dem som är berörda nu när Moderaterna är i opposition. Jag pratade med en polis i går som sa att han aldrig hade upplevt det här. Han sa att de har de befogenheter de behöver, men de behöver fler kollegor.

Det är det som är Socialdemokraternas beslut från partikongressen 2017: 10 000 fler polisanställda, varav 5 000 redan är på plats. Tusentals väntar åter. Det är detta som kommer att göra skillnad.

Jag tror att Louise Meijer har en väldigt god vilja när det gäller att komma till rätta med brottsligheten. Jag tror att vi är helt överens om det. Men det handlar också om förmågan i politiken.

En som har fått gestalta god vilja men naiv och obefintlig förmåga är Marie Antoinette, som påstås ha sagt "låt dem äta kakor" när hon skulle hitta en lösning på hungersnöden i Frankrike på 1700-talet. Det verkar nästan som att vi har fått en motsvarighet vad gäller den naiva inställningen i ett politiskt parti. Moderaterna säger att en viktig del i att knäcka gängbrottsligheten är att öka skadeståndet för föräldrar när deras barn begår brott från 9 500 till 24 000 kronor. Det visar en brist på lyhördhet att tro att något sådant ska vända utvecklingen för någon i en socialt utsatt position.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Straffrättsliga frågor

Det är en sak att Moderaterna går emot forskarna, som har tittat på förslaget och dömt ut det, men finns det inte någon på Moderaternas partikansli som har spelat i samma fotbollslag eller gått i samma skola som någon från en socialt utsatt familj som har varit på glid?


Anf. 8 Louise Meijer (M)

Fru talman! Man kan nästan tro att ledamoten Lantz talar om sitt eget parti när han säger att viljan finns men inte förmågan. Viljan tror jag att Socialdemokraterna har, men vi väntar fortfarande på förmågan efter snart åtta års regeringsinnehav.

Poliserna ska bli fler - gott så. Dock ser vi att andelen poliser bland de polisanställda inte verkar bli två tredjedelar, så som det är sagt från Socialdemokraterna - kanske till och med på er partikongress. Det målet verkar inte uppfyllas heller.

När det kommer till frågan om ökat skadeståndsansvar för föräldrar verkar det som att Socialdemokraterna återigen inte står på oppositionens sida när det gäller att öka föräldraansvaret även i till exempel utsatta områden. Häromdagen intervjuades en kvinna som är mamma till ett barn som hon misstänker säljer narkotika. Intervjun finns att läsa i Aftonbladet. Hon sa, hör och häpna: Det enda som kommer att hjälpa är att utvisa fler. Man måste utvisa fler av de gängkriminella.

Det är precis detta som är en del av Moderaternas och oppositionens paket för att komma till rätta med problemen, bland många andra förslag som jag tidigare har nämnt i debatten men där regeringen helt enkelt inte håller med oss. Regeringen tycker inte så. I så fall hade man lagt fram förslag så att fler gängkriminella lättare kan utvisas. Regeringen tycker inte att det ska vara lättare att avlyssna gängkriminella. I så fall hade man lagt fram ett sådant förslag, och det gör man inte. Det finns stora skillnader.

Väljer man nästa år att rösta på Moderaterna kommer man att få ett annat regeringsalternativ, en annan handlingskraft och andra politiska förslag. Om man tycker att det inte går riktigt bra för Sverige, att här borde regeringen tänka om och göra rätt, då ska man rösta på Moderaterna. Om man inte är överens med Socialdemokraterna om rättspolitiken erbjuds man och får något annat.


Anf. 9 Adam Marttinen (SD)

Fru talman! Sverige går emot en europeisk trend i antal dödsskjutningar. I Europa sjunker antalet. Sverige har nu flest dödsskjutningar i Europa. Det är ett resultat utifrån de förutsättningar som en socialdemokratiskt ledd regering har gett vårt land.

Om ett land har Europas mest extrema invandringspolitik, själva huvudförklaringen till att Sverige är Europas mest segregerade land, får det extrema utfall även på annat håll. Det ser vi nu. Vi ser detta i form av skjutningar, motsättningar, minskat förtroende för myndigheter i segregerade områden, ökat våld mot polis, ökat våld mot myndighetspersonal och ökat våld mot ambulanspersonal, brandmän, socialtjänst och allt vad det må vara.

Det är så här Socialdemokraterna medvetet har valt att skapa vårt land, det vill säga till ett segregerat land fullt av motsättningar med bristande respekt för lag och ordning. Det finns ingen annan att skylla på, och det finns ingen annan att lasta ett politiskt ansvar på än den rödgröna regeringen. Den har haft fullt inflytande över migrationspolitiken och har accepterat migrationspolitiken när man har suttit i opposition. Det här är huvudförklaringen till att Sverige har flest dödsskjutningar i Europa just nu.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Straffrättsliga frågor

Fru talman! Jag kan här från talarstolen se ett flagrant skådespel från socialdemokratin i debatten. Man påstår att oppositionens röster i kriminalpolitiken är helt obetydliga för det arbete som sker i Regeringskansliet. Låt mig ta som ett exempel den presskonferens som justitieminister Morgan Johansson höll häromdagen när det gäller skärpta straff för sexualbrott.

I rapporten framkommer att motivet till skärpt minimistraff för våldtäkt är just det tryck som kommer från oppositionen. Det står i utredningen, och justitieministern säger, att det är huvudmotivet till att skärpa straffet för våldtäkt av normalgraden. Det är en punkt som regeringen helt lämnade när straffen för sexualbrott skärptes 2018.

Jag kan ta ett annat exempel, nämligen skärpta straff för grov kvinnofridskränkning. Regeringen har haft ett motiverat avslag till att inte höja straffet för grov kvinnofridskränkning från 2013. Det har år efter år varit samma motiverade avslag till varför man inte vill skärpa straffet för grov kvinnofridskränkning. Det står klart och tydligt i protokollen att befintlig lagstiftning är tillräcklig och att den skärpning som gjordes 2013 är tillräcklig. Man är nöjd med utfallet från den skärpning av lagstiftningen som skedde 2013. Det är ett motiverat avslag till att skärpa straffet för grov kvinnofridskränkning från regeringen. Samtidigt har Sverigedemokraterna varit det enda parti som från 2013 och fram till i dag har motionerat och röstat för att skärpa straffet för grov kvinnofridskränkning. Det är nu, under en medial storm som blåst upp runt många olyckliga mord på kvinnor i nära relation på kort tid, som regeringen väljer att komma fram med en hållning som grundar sig på en rapport från oktober 2020. Nu säger regeringen att man är beredd att skärpa straffet.

Detta är inte att känna ett tryck inifrån för att skärpa straffen för allvarliga brott i vårt land. Det är att agera populistiskt och minimalt utifrån de förutsättningar som oppositionen stipulerar genom tillkännagivanden i Sveriges riksdag.

Så ser det ut. Det är sanningen. Det finns protokoll för dem som vill granska hur regeringen har motiverat sina avslag genom åren. Givetvis finns ideologiska skillnader som utgör motståndet från regeringens sida mot de krav som oppositionen har. Vi betonar den enskildes ansvar för sina egna handlingar när man begår allvarliga brott. Socialdemokraterna och vänsterpartier säger att det här är ett samhällsmisslyckande och att samhället har ett ansvar för att rehabilitera den som har begått ett brott, inte straffa. Det är den ideologiska skillnaden, och det är därför vi landar olika i så många frågor. Detta finns klart och tydligt att läsa i det här betänkandet.

Det finns många motiverade avslag från Socialdemokraterna och den rödgröna regeringen. Vi har hört här att det finns tillräcklig lagstiftning på plats när det gäller illegala vägspärrar. Men då träffar man inte själva problemet. Det handlar inte om ofredande eller olaga hot, utan här handlar det om organiserad brottslighet där illegala vägspärrar utgör en del i ett större problem, som i sin tur utgör ett allvarligt problem för många områdesbor som får sin frihet begränsad. Om man är nöjd med att detta ska betecknas som trafikbrottslighet eller olaga hot träffar man inte de problem som de illegala vägspärrarna utgör, nämligen att de är en del av en organiserad gängkriminalitet. Den delen i de gängkriminellas arbete utgör en förutsättning för att man i andra änden ska ägna sig åt narkotikaförsäljning och skjuta ihjäl människor utan att det finns vittnen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Straffrättsliga frågor

Det finns motiverade avslag från regeringens sida. Det finns många förslag, till exempel att kriminalisera deltagande i kriminella organisationer och en breddad definition av den kriminella gängbrottsligheten. Detta säger regeringen nej till med ett motiverat avslag.

Andra länder har den här lagstiftningen på plats. Man kan säga att Sverige har den svagaste lagstiftningen mot gängkriminalitet i hela Europa. Jag tror inte att jag tar i när jag säger så, utan det är nog i underkant. Andra länder går betydligt längre på fler fronter.

Vi i Sverigedemokraterna har sedan vi kom in i riksdagen varit drivande för att skärpa straffen och fortsätter att vara det, för vi vill betona ansvaret för den enskildes handlingar. Vi struntar fullständigt i vilket motiv någon har för att begå ett brott. Begår man ett allvarligt brott ska man sitta i fängelse under väldigt lång tid. Detta utgör en del av en samhällelig och normbildande markering som är oerhört viktig för att komma till rätta med den problematik som Socialdemokraterna har låtit breda ut sig i vårt land under alltför lång tid.

En del av det här handlar också om att vi måste utvisa personer - utlänningar - som begår brott. Detta är en fråga som regeringen upplever som väldigt känslig. Det ska inte finnas några ursäkter för att få stanna. Om man har anknytningsskäl - om man har varit länge i landet eller har en avlägsen kusin någonstans i Norrland - får man i dag stanna efter att ha våldtagit och mördat. Man kan våldta och mörda flera gånger i vårt land på grund av den socialdemokratiska regeringen, och om man gör det som utländsk medborgare får man stanna kvar och undgå utvisning. Vägrar man att covidtesta sig slipper man utvisning.

Det här är ju ett skämt, fru talman. Det är ett skämt till regering. Det är ett skämt hur man hanterar dessa frågor i vårt land och utsätter vår befolkning för allvarliga kränkningar.

Jag vill också betona att det skulle bli en betydande skillnad med en ny regering. Med en sverigedemokratisk kriminalpolitik blir det skillnad i samhället. Tro inte på Socialdemokraterna när de säger att de redan arbetar med frågan; det är en komplett lögn! Det blir stor skillnad om Sverigedemokraterna får inflytande över kriminalpolitiken.

Med detta sagt, fru talman, skulle jag vilja yrka bifall till reservation 29, om utvisningar av gängkriminella.


Anf. 10 Gustaf Lantz (S)

Fru talman! Jag skulle vilja börja med att ge Adam Marttinen helt rätt i en sak: Det skulle bli en väldigt stor skillnad om Sverigedemokraterna fick inflytande över regeringsmakten i det här landet.

Trots att detta betänkande innehåller många viktiga inslag i kampen mot mäns våld mot kvinnor lyckades Adam Marttinen tala om det utan att ta orden i sin mun. Det är inte förvånande.

I SVT:s Debatt debatterade Jimmie Åkesson mäns våld mot kvinnor. Han inledde med att säga att vi har importerat värderingar som vi tidigare mer eller mindre hade utrotat från det här landet. Min fråga till Adam Marttinen är om han håller med om sin partiledares historiebeskrivning. I så fall vore jag tacksam för ett klargörande här i dag gällande när denna utrotning skulle ha skett. Vilket årtionde ägde denna utrotning rum?


Anf. 11 Adam Marttinen (SD)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Straffrättsliga frågor

Fru talman! Mäns våld mot kvinnor är ett problem som finns överallt; det har Jimmie Åkesson tillstått i partiledardebatten, och det har jag själv tillstått i den särskilda debatt som vi hade här i kammaren. Det finns överallt. Det ser olika ut, men det finns överallt och har alltid funnits.

När det gäller exempelvis värderingar i fråga om huruvida man får våldta sin fru har detta länge varit kriminaliserat i vårt land, men i många andra länder är det fullt tillåtet att ha sex med sin fru mot fruns vilja. Dessa värderingar, som har varit helt främmande för oss under väldigt lång tid, har fått fäste i segregerade bostadsområden i vårt land. Det finns en social acceptans för att en man har rätt att kräva att ha sex med sin fru mot fruns vilja.

Det finns många andra exempel på hur kvinnor lever i en extrem utsatthet i dessa segregerade områden, där man har väldigt långt till att nå hjälp från samhällets sida och där man av den lokala imamen uppmanas att be sin man om ursäkt när man har blivit misshandlad. Detta är en form av kulturell acceptans för våld mot kvinnor som jag tror att de flesta i vårt land upplever som helt främmande men som har fått fäste i vårt land genom att vi har haft en kraftig invandring från länder och regioner där mannen och kvinnan har olika värde.

Om man inte vill se det här kan man ägna sig åt populism och vara socialdemokrat - var så god! Men då lämnar man väldigt många utsatta kvinnor som lever i segregation och en oerhörd utsatthet för våldsamma kränkningar mot den egna friheten åt sitt öde.


Anf. 12 Gustaf Lantz (S)

Fru talman! Jag noterar att jag inte fick svar på min mycket enkla fråga.

Jag kan däremot säga att det dödliga våldet mot kvinnor har gått ned med omkring 20 procent sedan början av 2000-talet, och tidigare kartläggningar har visat att det föll från högre nivåer innan dess.

Sverigedemokraterna drömmer sig ofta tillbaka till en tid som aldrig har funnits. Per Albin Hansson blev socialdemokratisk statsminister på 30talet. Han beskrev sin syn på hur ett samhälle borde vara - ett Sverige utan privilegierade, utan tillbakasatta, utan kelgrisar och utan styvbarn. Jag vet inte vilka politiska förebilder Adam Marttinen och Sverigedemokraterna har från 30-talet, med det är i alla fall inte Per Albin Hansson.

Det går emot hela folkhemmets idé att blunda för vissa människors våld beroende på deras ursprung och att frisera verkligheten så att kvinnor osynliggörs och problem sopas under mattan.

Vi stärker kvinnojourerna. Vi skärper straffet för grov kvinnofridskränkning. Vi arbetar offensivt mot hedersvåldet med både resurser och skarpare lagstiftning som är kraftfullare än vad som någonsin tidigare har setts i det här landet. Vi sopar inte grova brott under mattan beroende på gärningsmännens härkomst.


Anf. 13 Adam Marttinen (SD)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Straffrättsliga frågor

Fru talman! Ledamoten Gustaf Lantz är väldigt nöjd med att antalet mord på kvinnor sjunker, eller tycks sjunka, från ett år till ett annat. Samtidigt kan man blunda helt och hållet för att exempelvis antalet självmord med kvinnor som hoppar ut från balkonger kanske har ökat väldigt drastiskt de senaste tio åren. Detta är ett problem som man helt enkelt inte vill se, för det kan finnas en kulturell koppling till sådan problematik.

Sopa på under mattan, men problemen finns ute i samhället. Vi ser dem, och vi bryr oss. Alldeles oavsett om det är kulturellt betingat och importerat från andra länder eller om det handlar om inhemsk misshandel av kvinnor genom åren, som vi även fortsättningsvis dras med i vårt land, är det oerhört viktigt att vi går längre än vad regeringen någonsin har gjort för att komma till rätta med att stärka kvinnors rätt till frihet och liv i vårt land genom att straffa dem som gör sig skyldiga till dessa brott och inte släppa ut dem så att de kan mörda igen.


Anf. 14 Johan Hedin (C)

Fru talman! "Det började med lite svartsjuka, och jag kunde tycka att det var romantiskt att han var så kär i mig att han blev galen bara av att tänka på att jag bara skulle se åt en annan kille."

Så berättar en ung kvinna i en mellanstor svensk stad - en ung person som borde ha hela livet framför sig men som nu tvingas att leva gömd med skyddad identitet. Hon lever under dödshot.

Hon berättar också hur hennes partner successivt blev mer och mer kontrollerande. Han ville ständigt veta var hon var, krävde att få titta i hennes telefon och ställde till så mycket bråk varje gång hon ville träffa någon kompis att hon efter en tid mer eller mindre slutade att umgås med sina vänner.

Hon fick höra att hon var värdelös och fick ständigt sin moral och sin intelligens ifrågasatt. Det var fel på allt hon gjorde. Hon fick utstå hån och utskällningar. Han sa att hon var det värsta som hade hänt honom. Ändå skulle han aldrig någonsin släppa taget om henne; det var underförstått. I det låg också ett högst allvarligt underförstått hot.

Det första dödshotet tog hon inte på allvar - det var bara något man säger i en upprörd situation, tänkte hon. Men hoten blev vanligare och vanligare.

Hon berättar att hon kände så mycket skuldkänslor. Hon kände att det var henne det var fel på, att det var hennes fel att han slog, för det började han göra efter en tid. Det var örfilar, knuffar och hårda nypor, och hon blev slängd i golvet. Hon kände att det liksom var för sent att säga stopp. Hon hade börjat acceptera det sätt hon behandlades på, och det var för sent att ändra sig, det var för sent att lämna honom. Det är det naturligtvis inte, men det känns ofta så för den som drabbas av den här typen av behandling. Det kallas normaliseringsprocess.

Det är ett beteende som inte är brottsligt i lagens mening men som successivt leder relationen djupare och djupare ned i dysfunktionalitet, där steget blir väldigt kort till våld och andra brottsliga handlingar. Brotten blir bara en naturlig förlängning av den makt, kontroll och psykiska misshandel som har pågått så länge att brottsoffret blivit så nedbruten att hon inte tror eller tycker sig kunna göra någonting för att bryta sig ur den fruktansvärda situation som den misshandlande partnern har försatt henne i.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Straffrättsliga frågor

Fru talman! En del av de förslag som vi debatterar i detta betänkande syftar just till att stärka skyddet för våldsutsatta i nära relationer. Vi föreslår ett stort antal tillkännagivanden om exempelvis straffskärpningar, och det är bra. Det behövs. Men jag vill ändå be er att titta på vårt förslag om att kriminalisera det som kallas för kontrollerande beteende, som träffar just den typ av psykiska misshandel som normaliserar, eller riskerar att normalisera, det snedvridna maktförhållande som ofta övergår i svåra våldshandlingar.

Värdet av att bryta ett destruktivt mönster innan det går för långt går inte att överskatta. Jag vill därför yrka bifall till vår reservation 4 om att införa ett sådant brott. Även om vi inte får majoritet för det i dag vill jag i all vänlighet be er andra att titta på förslaget, så kanske vi kan bli överens över tid. Brottet finns redan i Storbritannien sedan 2015, och tusentals åtal har väckts. Tusentals möjligheter har skapats att rädda människor från svårt lidande och livsfara. Tänk på saken!

Fru talman! Vi har ju en överenskommelse om att yrka bifall bara till en reservation var, och jag ska följa den även i dag. Men det var svårt att avstå från att yrka bifall även till reservation 3, som handlar om barnfridskränkningsbrottet. Det är naturligtvis väldigt bra att vi har ett sådant på plats som träffar barn som bevittnar brott. Men straffbestämmelsen borde omfatta även sådana kränkningar som drabbar barnet direkt, med kvinnofridskränkningsbrottet som förebild.

Bakom reservationen står två partier till, Kristdemokraterna och Liberalerna som kommer efter mig i talarordningen, så min förhoppning är att någon av dem använder sitt yrkande till just denna viktiga reservation.


Anf. 15 Linda Westerlund Snecker (V)

Fru talman! Äntligen ska bötesbrottet vid sexköp tas bort. Äntligen kommer män som köper andra människors kroppar för att utnyttja dem inte att kunna betala sig fria. Det var på tiden.

Det här är en fråga som riksdagen, på Vänsterpartiets initiativ, röstade om redan i oktober 2019. Det var då bara Vänsterpartiet som röstade för förslaget, men saker och ting förändras. Polisens Insats torsk har satt välkända mäns sexköp på den mediala kartan, och partier har, ett efter ett, ändrat åsikt.

Regeringen beslutade om ett tilläggsdirektiv till Sexualbrottsutredningen om att ta bort bötesbrottet, och i går presenterade justitieministern just det förslag som Vänsterpartiet länge har drivit. Det känns väldigt bra.

Men det finns betydligt mer att göra när det kommer till sexualbrottslagstiftningen. Till exempel måste kvinnan som blivit utsatt för det sexuella övergreppet, för sexköpet, få målsägandestatus vid åtalet för sexköpsbrottet. Så är det inte i dag.

Enligt juridiska fakulteten vid Stockholms universitet är skälet till att domstolarna efter 2011 års straffskärpning inte har följt uppmaningen om strängare straff för sexköp att det råder oklarhet om huruvida brottet ska anses riktat mot det allmännas intresse eller mot individens intresse. Det avgörs alltså i varje enskilt fall om brottsoffret får målsägandestatus eller inte.

Jag tycker att det borde ses som en självklarhet att den som säljer sex ska betraktas som målsägande då köparen är den som anmälts för brottet. Den som köper sexuella tjänster skadar inte bara samhället utan även den som säljer sex.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Straffrättsliga frågor

Får brottsoffren målsägandestatus kommer de att kunna ansöka om brottsskadeersättning, få ett målsägandebiträde under förundersökningen och rättegången och få tillgång till andra stödinsatser för brottsoffer.

Fru talman! Vi måste också se över vad som är och definieras som ett sexköp, att begreppet övergrepp vidgas.

Att köpa ett sexuellt övergrepp via nätet måste också ses som ett sexköp som ska förbjudas. Det förekommer att pornografi livesänds på svenska internetforum. Kunden kan ofta aktivt meddela önskemål om att betala för sexuella tjänster som kvinnan förväntas utföra. Detta borde rimligen också ses som ett sexköp, även om det sker via internet.

Enligt Sveriges kvinnolobby är det stor skillnad i hur svenskar ser på sexköp när man är i Sverige och när man är på semester eller tjänsteresa. Detta hänger ofta ihop med en rad stereotypa och rasistiska föreställningar om framför allt kvinnor från andra länder. Sexköp av kvinnor från Asien eller andra delar av världen ses som mindre allvarligt, då det förutsätts att ingå i deras kultur eller ses som ett sätt att hjälpa fattiga kvinnor. Alla människor som säljer sex är lika skyddsvärda, oavsett vilket land de bor i, vilket bör framgå av lagstiftningen.

I dag har man i den svenska lagstiftningen redan tagit bort den dubbla straffbarheten när det gäller övergrepp mot barn och barnpornografibrott. Det är nu hög tid att utvidga lagen så att den även omfattar svenskar som köper sex utomlands av personer som är över 18 år.

Fru talman! Personer som säljer sex kan göra det frivilligt, men för den allra största delen handlar det inte om egentlig frivillighet. Det handlar om tvång, tvång på grund av fattigdom, att göra kroppen till en vara som andra kan utnyttja. Det är ingen vacker värld. Det är en värld där hallicken bestämmer. Man är inlåst i en lägenhet eller ett hotellrum med ångestdämpande, kondomer och glidmedel på sängbordet. Det blir ofta inga pengar över att skicka hem till familjen i till exempel Rumänien.

Kvinnorna lider något enormt. Svenska män försöker dölja sitt brott genom att måla upp en glamorös bild av kvinnornas liv.

Det polisiära arbetet för att stoppa människohandel kopplad till prostitution är väldigt viktigt. Därför bör varje polisregion ha en särskild enhet som arbetar med dessa ärenden. Enheterna bör arbeta uppsökande och ha ett nära samarbete med socialtjänst och ideella organisationer. Syftet är att få fler dömda för sexköp, koppleri och människohandel men också att stötta de människor som utnyttjas i prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Det sker i dag ett ganska bra internationellt arbete via Europol. Men för att göra det internationella samarbetet med den svenska polisen bättre borde Sverige ha en sambandsperson placerad vid Europol. I dag använder sig svensk polis av den norska sambandspersonen via ett nordiskt samarbete, bland annat när det gäller ärenden om människohandel för sexuella ändamål. Sverige bör ha en egen sambandsperson.

Det här handlar om att ge kvinnorna, brottsoffren, upprättelse. Det handlar om att fälla männen som köper sex, både i Sverige och utomlands, och att se till att polisens arbete är synkat med sociala insatser och ideella organisationers insatser. Det här är verkligen inte ett isolerat problem.

Jag yrkar bifall till reservation 7.


Anf. 16 Andreas Carlson (KD)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Straffrättsliga frågor

Fru talman! I dag diskuterar vi straffrättsliga frågor i Sveriges riksdag. Inte mindre än 19 tillkännagivanden föreslås riktas till regeringen. Det är en mycket tydlig markering från oppositionen och från en majoritet i justitieutskottet mot regeringens alltför vaga straffrättsliga politik.

Ibland hör vi regeringens företrädare slå sig för bröstet och säga att regeringen, enligt en stolt statsminister Stefan Löfven, höjt ett femtiotal straff - som om det är antalet och inte effekten som är det intressanta.

För oss kristdemokrater är det centrala att straffen är rättvisa och står i proportion till de brott som har begåtts. Här brister straffrätten i dag, och det gäller till exempel både den grova brottsligheten och fridskränknings- och sexualbrott.

Det är uppenbart att Sverige behöver en ny regering som kan ta tag i otryggheten på allvar och som kan se till att vi får rättvisa straff.

Kristdemokraterna har motionerat om att straffrabatterna ska ses över, och detta kommer i dag att tillkännages regeringen. De straff som döms ut av svenska domstolar är i dag alldeles för låga för att hantera den grova brottslighet som präglar vårt land och sätter stad efter stad i skräck.

Regeringen har som sagt skärpt många straff, men de allra flesta skärps endast marginellt. Problemen kvarstår, framför allt eftersom man inte tar tag i systemfelen i svensk straffrätt. Ett sådant är just straffrabatterna. I dag finns fem förmildrande omständigheter och nio billighetsskäl, så kallade straffrabatter, i brottsbalkens 29:e kapitel.

I dag beslutar riksdagen att ett flertal av dessa ska ses över. Men regeringen är emot, och regeringspartierna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, skriver tillsammans med Vänstern och Liberalerna i reservationen att de anser att billighetsskälen är väl avvägda och att det inte finns anledning att ändra dem.

Fru talman! I inledningen av denna debatt hörde vi ledamoten Gustaf Lantz likna oppositionen vid barn som sitter i baksätet och frågar: När är vi framme? Om jag ska bygga vidare på denna bild är regeringens svar: Nej, vi ska inte dit.

Det vi föreslår är att straffrabatterna ses över, förändras eller tas bort så att vi får en mer rättvis straffrätt, men detta säger regeringen nej till.

I dag kan en våldsverkare som skadar sig få straffrabatt. Om det går lång tid innan en våldtäkt anmäls, vilket inte är ovanligt, kan gärningsmannen få straffrabatt. Om en rånare riskerar att förlora sitt jobb kan det bli straffrabatt. Detta är enligt regeringen med flera tydligen väl övervägt och inget som det finns anledning att ändra på. Det finns skillnader i svensk kriminalpolitik, och detta är bara ett av många exempel.

Kristdemokraterna är av en annan uppfattning än regeringen, och jag är glad att utskottet instämmer och hoppas att kammaren går på vår linje.

Efter regeringsskiftet 2022 kommer straffrabatterna att avskaffas.

Narkotika är gängkriminalitetens livsluft. Det är via narkotikan de tjänar sina pengar, och det är ofta det som driver konflikter som leder till skjutningar och mord.

År 2011 ändrade Högsta domstolen praxis för påföljden för narkotikabrott. Det innebär att personer som handhar narkotika i stor skala får kortare fängelsestraff. Därmed tillbringar de mer tid ute i samhället och kan fortsätta att langa narkotika.

Narkotika är den enskilt viktigaste inkomstkällan för de kriminella nätverk som ligger bakom det ökade skjutvapenvåldet. Tillgång på narkotika driver också konsumtion.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Straffrättsliga frågor

Den som säljer narkotika behöver få kännbara straff, och därför bör straffen för narkotikabrott skärpas. Även detta kommer riksdagen i dag att tillkännage för regeringen. Låt inte knarklangarna gå fria!

Fru talman! Kristdemokraterna anser att den som begår brott inom ramen för organiserad brottslighet måste få betydligt skärpta straff. I Danmark finns möjligheten att utdöma dubbla straff för den som begår brott inom ramen för organiserad brottslighet. I USA har RICO-lagarna varit avgörande för att komma åt den grova organiserade brottsligheten med betydligt skärpta straff. Det innebär också att ledarfigurer som tjänar på underordnades brottslighet kan dömas om det sker inom ramen för pågående kriminell organisering. Detta har inte minst varit framgångsrikt för att kunna sätta dit maffian.

En försvårande omständighet gällande organiserad brottslighet finns redan i dag i brottsbalken. Vi menar emellertid att den är långt ifrån tillräcklig. Straffen för organiserad brottslighet måste skärpas väsentligt. Kristdemokraterna anser att det ska vara möjligt att förbjuda kriminell organisering, men detta behöver givetvis utredas noggrant då det kräver en grundlagsändring. Vi menar dock att det är en befogad åtgärd då den grova organiserade brottsligheten får ett allt starkare grepp om samhället.

Detta har Kristdemokraterna drivit på för under lång tid, ända sedan 90-talet, liksom för ett förbud mot medlemskap i terrororganisationer.

Den organiserade brottsligheten kan inte tillåtas växa i organisationsgrad. Den måste upplösas, och de som ingår ska straffas.

Vi står bakom reservation 26. Eftersom Moderaterna har yrkat bifall till denna reservation har jag utrymme att yrka bifall till reservation 3 om barnfridskränkningsbrott, vilken centerpartisten Johan Hedin talade om. Även Kristdemokraterna tycker att det är viktigt med ett särskilt straffrättsligt skydd för barn som utsätts för våld eller fridskränkning.

Jag står givetvis bakom våra övriga reservationer men avstår från att yrka bifall till dem för att spara tid vid voteringen.

(Applåder)


Anf. 17 Gustaf Lantz (S)

Fru talman! Kristdemokraterna och Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch har med pompa och ståt lanserat något som Kristdemokraterna kallar ny feminism.

Min fråga till Andreas Carlson blir därför: Är det faktum att Kristdemokraterna i dag kommer att rösta nej till att kriminalisera sexköp utomlands en del i denna nya feminism?


Anf. 18 Andreas Carlson (KD)

Fru talman! Nej, Kristdemokraterna kommer inte att stödja denna reservation eftersom vi tycker att det är mycket mer effektivt att bekämpa sexköp och människohandel här i vårt land och föregå med gott exempel inför andra länder. Vi vill även exportera svensk sexköpslag till fler länder. Det är betydligt mer effektivt för att på allvar komma åt problemen med prostitution, människohandel och sexköp.

Vi vill bekämpa detta med de medel som ger bäst effekt, och då är vår bedömning att en ändring av principen om dubbel straffbarhet inte leder till något gott utan snarare kan ge andra bakslag i lagstiftningen, vilket vi inte vill öppna för.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Straffrättsliga frågor

Vår nya feminism handlar om att ta varje utsatt kvinnas parti och kämpa för det med alla till buds stående medel. Därför har vi många förslag i betänkandet som handlar om att ta krafttag när det kommer till människohandel och sexköp och till att skärpa straffen.


Anf. 19 Gustaf Lantz (S)

Fru talman! Jag noterar att just ett medel inte skulle användas fast alla till buds tänkbara medel var till för att skydda kvinnor. Det tycker jag är beklagligt.

Det är roligt när ledamoten Carlson säger att han vill exportera sunda feministiska värderingar till omvärlden. Bra så, men Andreas Carlson har en partikamrat - Lars Adaktusson, som sitter och trycker på knapparna här i riksdagen. Han satt förra mandatperioden i Europaparlamentet och tryckte 22 gånger mot abort när frågan var uppe - 22! En gång är ingen gång, två gånger är en gonggong, brukar man säga, men 22 gånger är en Hesa Fredrik.

KD i Uppsala är inget annat än Livets Ords politiska gren. Detta vet jag, och det vet de som har jobbat för Kristdemokraterna i Uppsala och skrivit om det på sin blogg. Livets Ord är mycket tätt förbundna med den kristna högern i USA, som var basen för Trumps maktövertagande. Den som leder Kristdemokraternas kvinnoförbund, den som är satt att bevaka kvinnofrågorna, tog steget rakt till posten från en abortkritisk organisation.

Jag måste säga att jag föredrar nog en hederlig gammal feminism framför det som Kristdemokraterna nu ägnar sig åt, vad det nu är.


Anf. 20 Andreas Carlson (KD)

Fru talman! Tomma tunnor skramlar mest - 19 bakläxor för regeringen i betänkandet. Det är ett enormt underkännande av den politik som regeringen för när det kommer till att skärpa straffen, värna kvinnofrid och skydda utsatta. Då får man höra insinuationer och falska påståenden från socialdemokraten Gustaf Lantz som i sig inte förtjänar att bemötas. Det handlar inte om det som vi debatterar här i dag, utan det är ett billigt trick för att försöka flytta fokus från det egna misslyckandet, som har pågått år efter år.

När det kommer till röstningen i EU-parlamentet handlar det inte om sakfrågorna utan om vilken kompetens som ska finnas i Europaparlamentet och om att nationell lagstiftning ska styra de områden som Gustaf Lantz tar upp. Det handlar inte om något annat.

Jag tycker att Gustaf Lantz kan betydligt bättre än så här, både i riksdagens kammare och på andra arenor som han debatterar på. Jag förväntar mig en lite högre nivå av ledamöter i justitieutskottet.


Anf. 21 Johan Pehrson (L)

Fru talman! Det hettar till lite här. Det verkar vara provvalstider hos Socialdemokraterna i Uppsala.

Jag ska ge mitt perspektiv på feminism, som var uppe i det tidigare replikskiftet. Det handlar mycket om det direkt i betänkandet från justitieutskottet om straffrättsliga frågor. Vi har ett antal förslag och krav för att förbättra skyddet för våldsutsatta kvinnor och se till att kvinnor inte utsätts för våld i någon form över huvud taget och för att motverka systematiskt förtryck, för att inte säga terror.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Straffrättsliga frågor

Det är kvinnor som bär mycket av smärtan i brottslighetens spår. Det är mödrar, syskon och barn, förvisso både pojkar och flickor, som ser och bär effekterna av det tilltagande och mycket allvarliga våldet och den grova brottslighetens framfart.

Jag och Liberalerna tycker att det är nödvändigt att vi flyttar fram positionerna här. Det är ingen som tror att Socialdemokraternas vilja är att det ska se ut som det gör. Den självpåtagna bilden av godhet och samhällets skapare, som vi fick höra om från Socialdemokraterna och Gustaf Lantz inledningsvis, är en ganska stark självbild, men jag tror att vi har nått lite längre än så.

Vi har reella problem i Sverige just nu som vi måste bemöta. En faktor när vi ska lösa dem är straffen. En annan är vilka verktyg som polis och åklagare får använda, vilket vi har pratat om när vi har debatterat processrätt. Sedan är det resurser.

För Liberalernas del har det varit viktigt att inom januarisamarbetet försöka driva Socialdemokraterna framåt, vilket varit helt avgörande på så sätt att 10 000 nya polisanställda, varav en stor del ska vara poliser, kommer att komma. Men det kommer att behövas ännu fler, vill jag upplysa om, fru talman. Det går åt rätt håll i överenskommelsen, men det räcker inte. Vi måste ha myndigheter förutom Polismyndigheten som fungerar.

Den tröghet som finns i Socialdemokraternas förståelse för att det ska finnas resurser för åklagarna, domstolarna och kriminalvården gör att vi inte får den effekt i kampen mot brotten som vi så väl behöver. Vi vet att det råder en ganska tveksam situation arbetsmiljömässigt på Ekobrottsmyndigheten. Detta vill Socialdemokraterna tydligen inte göra något åt. Åklagarna får ständiga brandkårsutryckningar med extra tillskott. Domstolarna går just nu på knäna.

Allt detta kommer Liberalerna att återkomma till i de budgetförhandlingar som finns för budgetåret 2022. Det måste till ganska många ytterligare miljarder för att hantera det. Annars får vi inte en effekt av det som vi nu pratar om, det vill säga det straffrättsliga. Socialdemokraterna har en hel del att lära och behöver prioritera det som är viktigt.

Hur kan det vara så att det i en värld där den grova brottsligheten expanderar finns en ovilja att ta tag i det faktum att den som väljer livsstilskriminalitet behöver en lång tids inlåsning för sin egen rehabilitering? Då skyddas dessutom samhället under tiden.

Jag kan stå här hela dagen och räkna upp fall. Jag försäkrar talmannen och mina kollegor att jag inte ska göra det, men jag ska ta ett fall från Linköpings tingsrätt för ett par veckor sedan. En person hade återigen tagits för grov olovlig körning, rattfylleri, brott mot knivlagen och narkotikabrott. Det var den 44:e noteringen i belastningsregistret, 44:e! Sedan smäller det till - bom! - en månads fängelse. Men herregud! Någon måste ju förstå att så här kan vi inte fortsätta.

Om vi lägger till ännu grövre brottslighet är det centralt att dessa människor får tid till sin egen rehabilitering. De skadar sig själva, de skadar andra och de skadar kvinnor - mödrar, systrar eller direkta brottsoffer som utsätts för denna brottslighet. Därför är den viktigaste frågan att vi måste se mer allvarligt på återkommande brottslighet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Straffrättsliga frågor

Vi måste bort från rabattsystem. Det är en sak. Sedan måste vi få en progressivitet. Samma kärlek som Socialdemokraterna känner för att bekämpa rikedom borde de känna för att bekämpa brottslighet. Det vore en välgärning för denna kammare. De som begår brott efter brott ska få hjälp och längre inlåsning. Man måste ge ett svar - detta är viktigt. Därför yrkar Liberalerna bifall till reservation 49, som handlar om att se allvarligt på de personer som är livsstilskriminella.

Lagboken, den blå som vi hade på juristlinjen och som fortfarande ges ut årligen, är ganska välanpassad för Gustaf Lantz, mig, Andreas Carlson och alla oss som sitter här inne. Den är perfekt och har en ganska bra balans, men den är helt irrelevant för de människor som väljer gängen, klanerna och brottsligheten som livsstil. Vi måste svara upp mot detta mycket bättre.

De senaste tragiska händelserna i Husby, Hjulsta, Hjällbo, Eskilstuna och Örebro visar tydligt att intervjun med inrikesministern i Ekots lördagsintervju åldrades väldigt fort. Vi är i ett nationellt krisläge där territoriella gäng, klaner eller andra gäng håller på att ta över. De äter sig in i samhällskroppen. Det var därför som jag nyss tjatade om Ekobrottsmyndigheten. Det är där det börjar. Skjutningarna är bara toppen på isberget. Det ligger annat under. Det är narkotika, välfärdsbrottslighet, utpressning och människohandel. Allt detta ligger under. Vi måste därför slå till och kapa huvudet på hydran för att använda en metafor, vilket Socialdemokraterna gärna gör i talarstolen i denna debatt.

Det står inte heller i motsats till tidigare och tydligare insatser, vilket också är helt avgörande. Men det pratar vi om i andra debatter. Det finns ingenting som kan vara så kärleksfullt som att ge massivt stöd socialt men också att markera mot unga, inte sällan män som dras in och blir kanonmat i den grova brottsligheten, att det första brottet ska bli det sista brottet.

Det finns mängder av saker för oss liberaler att ta upp här. Vi kan prata om eftersupning när det handlar om trygghet på våra vägar. Vi kan prata om narkotikabrotten.

Utvisning togs upp nyss. Liberalerna har som en del av januariavtalet i fråga om det sett till att det kommer en utredning om bara ett par veckor. Det är naturligtvis självklart att ingen ska kunna åberopa att man har en kusin i Norrland - det kan man inte heller i dag, Adam Marttinen. Man åker, trots det, ut även i dag. Men det är många som upptäcker att de har något barn som de inte har sett på tio år, och då kan de få stanna. Det är ganska bra för detta barn om denna vuxna person, ofta en man, faktiskt utvisas.

Vi ska alltså se till att människor som sköter sig får en chans att stanna i Sverige och utvecklas. Men om man begår allvarliga brott är det tyvärr utvisning som gäller om man inte är svensk medborgare.

Fru talman! Liberalerna vill se en straffrättslig reform som bygger framför allt på att se till att möta de människor som väljer kriminalitet som livsstil, oavsett om det är gäng, klaner eller notoriska småtjuvar. De förtjänar en lång tid i rehabilitering, och samhället förtjänar ett skydd och en relevant strafflagstiftning för att komplettera verktyg och myndigheters insatser.


Anf. 22 Rasmus Ling (MP)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Straffrättsliga frågor

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till de reservationer som har så kallad falsk majoritet, nämligen reservationerna 37 och 54.

Förra veckan kom det en rapport från Brottsförebyggande rådet som fick mycket uppmärksamhet. Den bekräftar visserligen någonting som vi redan kände till, att Sverige är bland de länder i Europa som ligger högst när det gäller antalet dödade med skjutvapen. De flesta av de jämförda länderna i rapporten har haft en positiv utveckling under 2000-talet med färre sådana mord eller att det inte har skett någon förändring. Sverige ligger förvisso bland länderna i mitten vad avser det totala antalet mord per capita. Det har alltså skett en minskning av andra typer av mord i vårt land.

Men utvecklingen är oerhört allvarlig. Skottlossningar med svårt skadade och dödade i det offentliga rummet på öppen gata gör någonting med samhället. När det är publikt på detta sätt och så brutalt blir vi rädda. Det hotar tilliten och tryggheten i samhället. Tröskeln för denna form av oerhört grovt våld har blivit alldeles för låg i många grupper. Att stoppa utvecklingen av denna brutala brottslighet är en av de viktigaste uppgifterna för oss alla.

Vi har också sett att det har funnits exempel lokalt och regionalt där man har visat att utvecklingen kan vändas och att det kan gå åt rätt håll.

Fru talman! Mer undanskymt i debatten har mäns våld mot kvinnor varit. Men den senaste tiden har det fått en mer framträdande plats i debatten, vilket jag verkligen välkomnar. Denna typ av brott och övergrepp sker mer sällan på öppen gata, även om det också förekommer. Men mycket av detta sker innanför hemmets fyra väggar.

Häromdagen presenterades en utredning som föreslår höjt minimistraff för våldtäkt från minst två års fängelse till minst tre års fängelse. Utredningen föreslår också en skärpning av straffet för grov kvinnofridskränkning från nio månaders fängelse till ett års fängelse. Detta är bra. Miljöpartiet har under många år arbetat för att man på olika sätt ska utvidga vad som är sexualbrott och att man också ska se mer strängt på sexualbrott.

Fru talman! Det pågår ett arbete i regeringen med att ta fram ett program mot mäns våld mot kvinnor - ett paket. Jag ser fram emot att det ska vara brett och kraftfullt och presenteras om inte alltför lång tid.

Fru talman! Jag vill också lyfta fram knivlagen, som flera har varit inne på tidigare. Regeringen har aviserat att det ska bli en skärpning när det gäller brott mot knivlagen och att fler fall än i dag ska bedömas som grova. Det är också en bra åtgärd. Knivar är, och lär fortsätta vara, lättillgängliga eftersom den vardagliga användningen är helt ofarlig när de används till det som de ska användas till. Men i och med att de är lättillgängliga kan de också väldigt lätt tas med dit där de absolut inte ska användas. Och det är fortfarande vanligare att kniv används vid uppgörelser av olika slag. Det är också någonting som vi måste komma till rätta med.

Fru talman! Med detta yrkar jag alltså bifall till reservationerna 37 och 54.

Straffrättsliga frågor

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 10.)

Våldsbrott och brottsoffer

Beslut, Genomförd

Beslut: 2021-06-03
Förslagspunkter: 63, Acklamationer: 55, Voteringar: 8

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Illegala vägspärrar

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att utreda kriminalisering av s.k. illegala vägspärrar och tillkännager detta för regeringen.Därmed bifaller riksdagen motionerna

  2020/21:641 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 36 och

  2020/21:3271 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 42.
  • Reservation 1 (S, V, MP)
 2. Straffet för grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om skärpta straff för grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning och tillkännager detta för regeringen.Därmed bifaller riksdagen motionerna

  2020/21:657 av Ebba Hermansson m.fl. (SD) yrkande 8 i denna del,

  2020/21:2958 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 5,

  2020/21:3297 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 1,

  2020/21:3311 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 36 och

  2020/21:3366 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 18.
 3. Fridskränkningsbrottets tillämpningsområde

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2020/21:3427 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 9.
  • Reservation 2 (L)
 4. Barnfridskränkningsbrott m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2020/21:2957 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 35 och

  2020/21:3275 av Juno Blom m.fl. (L) yrkande 23.
  • Reservation 3 (C, KD, L)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (C, KD, L)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S160084
  M110059
  SD100052
  C05026
  V40023
  KD03019
  L03016
  MP30013
  -1001
  Totalt45110293
  Ledamöternas röster
 5. Kontrollerande beteende

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2020/21:2414 av Aylin Fazelian (S) och

  2020/21:2958 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 12.
  • Reservation 4 (C)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 4 (C)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S160084
  M110059
  SD100052
  C05026
  V40023
  KD30019
  L30016
  MP30013
  -1001
  Totalt5150293
  Ledamöternas röster
 6. Kränkande fotografering

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2020/21:3427 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 7 och

  2020/21:3460 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD) yrkande 4.
  • Reservation 5 (L)
 7. Skärpta straff för våldtäkt

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen skyndsamt ska återkomma till riksdagen med ett förslag som innebär att minimistraffet för våldtäkt av normalgraden ska höjas till fängelse i tre år och tillkännager detta för regeringen.Därmed bifaller riksdagen motionerna

  2020/21:1097 av Edward Riedl (M),

  2020/21:2957 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 39,

  2020/21:3296 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 1 och

  2020/21:3311 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 14.
 8. Skärpta straff för sexualbrott

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett förslag om skärpta straffskalor för sexualbrotten i 6 kap. brottsbalken och tillkännager detta för regeringen.Därmed bifaller riksdagen motionerna

  2020/21:641 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 22,

  2020/21:657 av Ebba Hermansson m.fl. (SD) yrkande 8 i denna del och

  2020/21:3296 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 2.
 9. Grovt sexuellt ofredande

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen ska återkomma med ett förslag om en ny brottsrubricering om grovt sexuellt ofredande och tillkännager detta för regeringen. Därmed bifaller riksdagen motionerna

  2020/21:2957 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 40,

  2020/21:3296 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 5 och

  2020/21:3427 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 6.
 10. Dubbel straffbarhet för sexköp m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2020/21:395 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 3,

  2020/21:855 av Lena Rådström Baastad (S),

  2020/21:2086 av Elin Gustafsson m.fl. (S),

  2020/21:2087 av Elin Gustafsson m.fl. (S) och

  2020/21:2364 av Lawen Redar (S).
  • Reservation 6 (S, V, MP)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 6 (S, V, MP)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S016084
  M110059
  SD100052
  C50026
  V04023
  KD30019
  L30016
  MP03013
  -0101
  Totalt32240293
  Ledamöternas röster
 11. Livesända sexköp

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2020/21:395 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 8.
  • Reservation 7 (V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 7 (V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S160084
  M110059
  SD100052
  C50026
  V04023
  KD30019
  L30016
  MP30013
  -0101
  Totalt5150293
  Ledamöternas röster
 12. Skärpt straff för sexköp av barn

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2020/21:641 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 23,

  2020/21:2957 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 41 och

  2020/21:3311 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 17.
  • Reservation 8 (SD, C, KD)
 13. Umgängessabotage

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2020/21:3603 av Runar Filper (SD) yrkandena 4 och 7.
 14. Åtgärder mot organiserade stölder m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2020/21:666 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkande 4,

  2020/21:710 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 1,

  2020/21:1046 av Mikael Oscarsson (KD) yrkande 2 och

  2020/21:1364 av Lars Hjälmered (M).
  • Reservation 9 (SD)
 15. Rån

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2020/21:3272 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 44.
  • Reservation 10 (L)
 16. Otillåtna bosättningar

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2020/21:1616 av Angelica Lundberg m.fl. (SD) yrkandena 16 och 17.
  • Reservation 11 (M, SD, KD)
 17. Skärpta straff för djurrättsaktivism

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2020/21:641 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 39,

  2020/21:722 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkandena 3-5 och

  2020/21:3311 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 42 i denna del.
  • Reservation 12 (SD)
  • Reservation 13 (KD)
 18. Skärpta straff för angrepp på jägare

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om skärpta straff för angrepp på jägare som bedriver eftersök och skyddsjakt samt tillkännager detta för riksdagen.Därmed bifaller riksdagen motionerna

  2020/21:2804 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 1,

  2020/21:3311 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 42 i denna del och

  2020/21:3355 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 19.
  • Reservation 14 (S, V, L, MP)
 19. Missbruk av pass och samordningsnummer

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2020/21:12 av Robert Stenkvist (SD) yrkande 2 och

  2020/21:13 av Robert Stenkvist (SD) yrkande 2.
 20. Mened m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2020/21:3311 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 35 och 37.
  • Reservation 15 (KD)
 21. Hets mot folkgrupp

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2020/21:167 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 2,

  2020/21:387 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 3 och

  2020/21:1219 av Jan Ericson och Lars Beckman (båda M) yrkande 1.
  • Reservation 16 (V)
 22. Våld mot tjänsteman

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2020/21:3300 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 10 och 11 samt

  2020/21:3365 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 27.
  • Reservation 17 (M, KD)
 23. Grovt våld mot tjänsteman

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2020/21:3272 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 42.
  • Reservation 18 (L)
 24. Hot mot tjänsteman

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2020/21:639 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 31.
  • Reservation 19 (SD)
 25. Hot och våld mot sjukvårdspersonal m.fl.

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om ett förstärkt straffrättsligt skydd för vård- och omsorgspersonal och tillkännager detta för regeringen.Därmed bifaller riksdagen motionerna

  2020/21:1034 av Pia Steensland (KD) yrkande 1,

  2020/21:2754 av Ann-Sofie Alm (M) yrkandena 1 och 2 samt

  2020/21:3133 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 4 och

  bifaller delvis motion

  2020/21:1034 av Pia Steensland (KD) yrkande 2.
  • Reservation 20 (S, V, MP)
 26. Hot mot vitala samhällsfunktioner

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2020/21:3311 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 40 och

  2020/21:3405 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 32.
  • Reservation 21 (M, KD)
 27. Stärkt straffrättsligt skydd för journalister

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2020/21:2363 av Lawen Redar (S).
 28. Skärpt straff för övergrepp i rättssak

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2020/21:641 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 25,

  2020/21:1096 av Edward Riedl (M) och

  2020/21:2957 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 49.
  • Reservation 22 (SD)
  • Reservation 23 (C, KD)
 29. Övergrepp i rättssak mot barn

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2020/21:3271 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 30.
  • Reservation 24 (L)
 30. Brott mot rikets säkerhet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2020/21:3447 av Pål Jonson m.fl. (M) yrkande 6.
  • Reservation 25 (M, KD)
 31. Brott mot tystnadsplikt

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2020/21:1947 av Boriana Åberg (M) yrkande 1.
 32. Skärpta straff m.m. för brott kopplade till grov organiserad brottslighet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett förslag om avsevärt skärpta straff för brott som är kopplade till kriminella uppgörelser och tillkännager detta för regeringen. Därmed bifaller riksdagen motionerna

  2020/21:219 av Patrick Reslow (SD),

  2020/21:2630 av John Weinerhall (M) yrkande 5,

  2020/21:2957 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 3,

  2020/21:3271 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkandena 38 och 39,

  2020/21:3302 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 1,

  2020/21:3311 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 6 och

  2020/21:3365 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 1,

  bifaller delvis motion

  2020/21:979 av Lars Hjälmered (M) yrkandena 1 och 2 samt

  avslår motion

  2020/21:2630 av John Weinerhall (M) yrkandena 6 och 7.
 33. Rekrytering av barn

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om skärpt straff för den som rekryterar barn och unga in i kriminalitet, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.Därmed bifaller riksdagen motionerna

  2020/21:2720 av Johanna Öfverbeck m.fl. (MP) yrkande 6,

  2020/21:2957 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 26 och

  2020/21:3271 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 7.
 34. Deltagande i kriminell organisation

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2020/21:641 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 30,

  2020/21:3302 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 4,

  2020/21:3311 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 7 och

  2020/21:3365 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 4.
  • Reservation 26 (M, SD, KD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 26 (M, SD, KD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S160084
  M011059
  SD010052
  C50026
  V40023
  KD03019
  L30016
  MP30013
  -1001
  Totalt32240293
  Ledamöternas röster
 35. Näringsförbud vid samröre med organiserad brottslighet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2020/21:1622 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD).
  • Reservation 27 (SD, KD)
 36. Illegal låneverksamhet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2020/21:2529 av Alireza Akhondi m.fl. (C) yrkande 12.
  • Reservation 28 (C, KD)
 37. Utvisning av gängkriminella

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2020/21:3302 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 9 och

  2020/21:3365 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 9.
  • Reservation 29 (M, SD, KD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 29 (M, SD, KD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S160084
  M011059
  SD010052
  C50026
  V40023
  KD03019
  L30016
  MP30013
  -1001
  Totalt32240293
  Ledamöternas röster
 38. Narkotikabrott

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen skyndsamt ska återkomma till riksdagen med ett lagförslag om skärpt straff för överlåtelse av narkotika och tillkännager detta för regeringen. Därmed bifaller riksdagen motionerna

  2020/21:1227 av Edward Riedl (M),

  2020/21:2957 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 6,

  2020/21:3272 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 46,

  2020/21:3311 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 8 och

  2020/21:3365 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 17.
  • Reservation 30 (S, V, MP)
 39. Knivlagen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om skärpt straff för brott mot knivlagen och tillkännager detta för riksdagen.Därmed bifaller riksdagen motionerna

  2020/21:644 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 16,

  2020/21:3271 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 36 och

  2020/21:3294 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 24 och

  bifaller delvis motion

  2020/21:1786 av Niklas Karlsson och Adnan Dibrani (båda S).
 40. Skärpt straff för olovlig körning och rattfylleri

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen skyndsamt ska återkomma till riksdagen med förslag om skärpta straff för rattfylleri och grov olovlig körning och tillkännager detta för regeringen. Därmed bifaller riksdagen motionerna

  2020/21:2536 av Johan Hedin och Anders Åkesson (båda C) yrkandena 1 och 2,

  2020/21:2805 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 2,

  2020/21:3272 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 56,

  2020/21:3300 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 20 och

  2020/21:3311 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 23-25,

  bifaller delvis motion

  2020/21:3539 av Pål Jonson (M) och

  avslår motion

  2020/21:1410 av Anders Hansson (M).
  • Reservation 31 (S, V, MP)
 41. Eftersupning

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2020/21:374 av Hans Eklind (KD),

  2020/21:1912 av Adnan Dibrani och Hans Hoff (båda S),

  2020/21:2795 av Lotta Olsson (M),

  2020/21:2805 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 4,

  2020/21:3272 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 57 och

  2020/21:3311 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 26.
  • Reservation 32 (M, C, KD, L)
 42. Föraransvar vid ofredande från fordon

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2020/21:3272 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 59.
  • Reservation 33 (L)
 43. Brott på sociala medier

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2020/21:2497 av Lawen Redar (S).
 44. Explosiva varor

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2020/21:3302 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 24 och 25 samt

  2020/21:3365 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 16.
  • Reservation 34 (M, KD)
 45. Översyn av bestämmelserna om preskription

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om en översyn av preskriptionsbestämmelserna och tillkännager detta för regeringen.Därmed bifaller riksdagen motionerna

  2020/21:641 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 9,

  2020/21:3272 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 53 och

  2020/21:3296 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 12.
  • Reservation 35 (S, V, MP)
 46. Preskription av verkställighet av fängelsestraff

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om avskaffad påföljdspreskription och tillkännager detta för regeringen.Därmed bifaller riksdagen motionerna

  2020/21:641 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 10,

  2020/21:3296 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 13 och

  2020/21:3497 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 19.
  • Reservation 36 (C, V, L)
 47. Preskription av mord som begås av unga

  Kammaren biföll reservation 37

  Beslut:

  Kammaren biföll reservation 37

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen skyndsamt ska återkomma till riksdagen med ett förslag om att avskaffa preskriptionstiden för mord som begås av gärningsmän som är mellan 18 och 21 år gamla, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.Därmed bifaller riksdagen motion

  2020/21:3311 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 21.
  • Reservation 37 (S, C, V, MP)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 37 (S, C, V, MP)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S016084
  M110059
  SD100052
  C05026
  V04023
  KD30019
  L30016
  MP03013
  -0101
  Totalt27290293
  Ledamöternas röster
 48. Preskriptionstid för sexualbrott

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2020/21:1827 av Lotta Olsson (M) yrkande 2,

  2020/21:2957 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 46,

  2020/21:3296 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 11 i denna del och

  2020/21:3427 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 4.
  • Reservation 38 (M, KD)
  • Reservation 39 (C, L)
 49. Preskriptionstid för sexualbrott mot barn

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om avskaffad preskriptionstid för sexualbrott mot barn och tillkännager detta för regeringen.Därmed bifaller riksdagen motionerna

  2020/21:1827 av Lotta Olsson (M) yrkande 1,

  2020/21:3296 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 11 i denna del och

  2020/21:3427 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 5 och

  bifaller delvis motion

  2020/21:2957 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 45.
  • Reservation 40 (S, V, MP)
  • Reservation 41 (C)
 50. Försvårande omständigheter vid bedömning av brottets straffvärde

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2020/21:55 av Mikael Strandman (SD) och

  2020/21:3272 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 50.
  • Reservation 42 (L)
 51. Förmildrande omständigheter

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om en översyn av de s.k. billighetsskälen i 29 kap. 5 § brottsbalken och tillkännager detta för regeringen.Därmed bifaller riksdagen motion

  2020/21:3311 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 1,

  bifaller delvis motion

  2020/21:641 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 7 och

  avslår motion

  2020/21:641 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 6.
  • Reservation 43 (S, V, L, MP)
 52. Strafflindring vid medverkan till utredning av egen brottslighet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2020/21:3302 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 22.
  • Reservation 44 (M)
 53. Hänsyn till utvisning som inte kan verkställas

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2020/21:3305 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 15.
  • Reservation 45 (M, KD)
 54. Straffmätning vid flerfaldig brottslighet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen skyndsamt ska återkomma med ett förslag om ändringar i strafflagstiftningen i syfte att åstadkomma en skärpt straffmätning vid flerfaldig brottslighet och tillkännager detta för regeringen.Därmed bifaller riksdagen motionerna

  2020/21:636 av Alireza Akhondi (C),

  2020/21:641 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 4,

  2020/21:773 av Daniel Bäckström (C) yrkandena 1 och 2,

  2020/21:2957 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkandena 1 och 2,

  2020/21:3272 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 51,

  2020/21:3294 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 21.1,

  2020/21:3305 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 4,

  2020/21:3311 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 2 och 3 samt

  2020/21:3544 av Fredrik Schulte (M) yrkande 3 och

  bifaller delvis motionerna

  2020/21:1366 av Lars Hjälmered (M) och

  2020/21:2074 av Mattias Ottosson m.fl. (S).
  • Reservation 46 (S, V, MP)
 55. Återfall i brott

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2020/21:641 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 8,

  2020/21:3272 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 52 och

  2020/21:3305 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 6.
  • Reservation 47 (M, KD)
  • Reservation 48 (SD)
  • Reservation 49 (L)
 56. Översyn av påföljdssystemet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2020/21:641 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkandena 1-3,

  2020/21:2354 av Boriana Åberg (M) yrkandena 2 och 3 samt

  2020/21:3604 av Magdalena Schröder (M).
  • Reservation 50 (M, SD)
 57. Presumtionen mot fängelse

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2020/21:602 av Josef Fransson (SD) yrkande 3,

  2020/21:2354 av Boriana Åberg (M) yrkande 1,

  2020/21:3311 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 39 och

  2020/21:3544 av Fredrik Schulte (M) yrkande 6.
  • Reservation 51 (M, KD)
 58. Straffet för immaterialrättsbrott

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2020/21:667 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 7.
  • Reservation 52 (SD)
 59. Korta fängelsestraff

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2020/21:602 av Josef Fransson (SD) yrkande 4.
 60. Livstidsstraff

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2020/21:641 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 11.
 61. Frivårdsreform

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2020/21:3497 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 23.
  • Reservation 53 (KD)
 62. Förvaring m.m.

  Kammaren biföll reservation 54

  Beslut:

  Kammaren biföll reservation 54

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att tillsätta en utredning om förvar av samhällsfarliga brottslingar och tillkännager detta för regeringen.Därmed bifaller riksdagen motionerna

  2020/21:641 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 12,

  2020/21:2224 av Maria Malmer Stenergard och Jessika Roswall (båda M) och

  2020/21:3303 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 22 och

  bifaller delvis motion

  2020/21:3272 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 54.
  • Reservation 54 (S, C, V, MP)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 54 (S, C, V, MP)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S016084
  M110059
  SD100052
  C05026
  V04023
  KD30019
  L30016
  MP03013
  -0101
  Totalt27290293
  Ledamöternas röster
 63. Motioner som bereds förenklat

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.