Översyn av knivlagen

Motion 2020/21:1786 av Niklas Karlsson och Adnan Dibrani (båda S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-02
Granskad
2020-10-02
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av knivlagen i syfte att skärpa straffen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Redan 2010 drev vi socialdemokrater på för att minska antalet illegala vapen. Då krävde vi, tillsammans med bland annat Skånepolisen, att minimistraffet för grovt vapenbrott skulle höjas. Detta för att ge polisen bättre verktyg för att bekämpa grova vapenbrott genom tex telefonavlyssning. Samtidigt drev vi på för ett särskilt straffansvar för den som olovligen förvarar skjutvapen åt andra.

Det är bra och nödvändigt med de skärpningar som har gjorts, både 2014 och 2017. Inte minst gäller det skärpningen av straffet för olaga vapeninnehav till två år. Det innebär i praktiken att om går du ut på gatan med ett olagligt vapen så kommer du inte hem förrän tidigast om två år. Detta är som sagt bra, men inte tillräckligt.

Därför var det positivt att regeringen innan sommaren presenterade en lagrådsremiss som tar ytterligare steg i bekämpandet av de illegala vapnen. Det handlar om ytterligare straffskärpningar för vapenbrott och brott kopplat till sprängningar. Lagförslaget kommer bland annat innebära att nya brott införs, samtidigt som straffen för vapen­smuggling och smuggling av explosiva varor skärps. Den nya lagstiftningen kan förhoppningsvis träda i kraft innan årets slut.

Mycket fokus har med andra ord lagts på våld kopplat till skjutvapen medan knivvåld har hamnat i skymundan. Knivvåldet är ett utbrett och växande problem på många håll. På till exempel Karolinska sjukhuset har antalet fall med svåra knivskador ökat med 40 procent på två år. Preliminära siffror från Socialstyrelsen visar att 828 personer fick sjukhusvård efter knivangrepp i fjol. 148 behandlades för skottskador.

Skärpta straff är inte en patentlösning för att bekämpa brottslighet, men det är inte proportionerligt med böter om man går omkring med stora knivar på stan. En översyn av knivlagen, med syfte att skärpa straffen, är därför nödvändig.

 

 

Niklas Karlsson (S)

Adnan Dibrani (S)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av knivlagen i syfte att skärpa straffen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU24
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.