Eftersupning vid trafikbrott

Motion 2020/21:1912 av Adnan Dibrani och Hans Hoff (båda S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-02
Granskad
2020-10-02
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i lagstiftningen om trafikbrott stärka möjligheterna till bevisinsamling och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Alkohol- och/eller drogpåverkade förare är inblandade i många olyckor. Tyvärr kan rättsväsendet inte lagföra en del av dessa förare då de säger att de druckit efter olycks­tillfället. Med eftersupning menas att en person som misstänks för rattonykterhetsbrott men som anträffats en stund efter körningen påstår sig ha druckit alkohol först efter körningen. Det har i flera rättsfall blivit vanligare framförallt vid tex dikeskörningar då utandningsprov inte kunnat tas omedelbart.

Eftersom det inte finns någon bra statistik i frågan är det oklart hur många fall det exakt rör sig om. Enligt uppgifter i media och från polisen anses antalet fall i alla fall ha ökat under senare år.

Efterförtäring och efterbruk kan medföra svårigheter att utreda trafiknykterhetsbrott. Att säkra bevisning för att kunna styrka brott i dessa fall är i regel mer resurskrävande och något som polisen inte anser sig ha tid med. Det krävs bl.a. extra urinprov med 1–2 timmars mellanrum.

Frågan kring eftersupning har varit föremål för motioner, utredningar mm under åtskilliga år utan att lagstiftningen justerats. Det finns tex en promemoria från 2013 (Ds 2013:28) som avfärdar en ändrad lagstiftning men också visar på en möjlig lagstiftning i vidare mening för alla trafikformer. Inget har resulterat i något beslut ännu.

Norge har haft en lag mot eftersupning i över 50 år. Erfarenheterna därifrån är att lagen inte skapat några problem under alla dessa år. Fordonsförarna vet vad som gäller

 

 

Adnan Dibrani (S)

Hans Hoff (S)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i lagstiftningen om trafikbrott stärka möjligheterna till bevisinsamling och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU24
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.