Till innehåll på sidan

Undantag för dubbel straffbarhet gällande sexköp utomlands

Motion 2020/21:2086 av Elin Gustafsson m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-05
Granskad
2020-10-05
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta bort kravet på dubbel straffbarhet för köp av sexuell tjänst utomlands och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den svenska sexköpslagstiftningen har spelat stor roll för att öka jämställdheten i Sverige. Den har flyttat perspektivet och ansvaret dit det hör hemma – hos den som köper sex. Det är den som begår den brottsliga handlingen och det är dessa handlingar som måste få ett stopp.

Idag är det många svenska män som köper sex i och utanför Sverige. Enligt den senaste sexvaneundersökningen uppger 9 procent av svenska män att de köpt sex. Av dessa har 80 procent köpt sex utomlands. Även om sexköp är olagligt i Sverige idag är det så att svenska medborgare utan att bryta mot lagen kan köpa sex utomlands, för denna handling omfattas inte av gällande sexköpslag. Detta är en stor svaghet i gällande lagstiftning då det signalerar olika kring brottets allvar, och främst bidrar det till att kvin­nors kroppar fortsätter att exploateras. Därför måste detta hål täppas till i lagstiftningen så att det undantas från dubbel straffbarhet. På så sätt blir handlingen lika olaglig utom­lands som i Sverige. Undantag för dubbel straffbarhet gäller för en rad andra allvarliga sexualbrott och borde även gälla för sexköp.

Dessutom är sexköp och människohandel tätt sammankopplat. Undersökningar visar att en majoritet av människohandelns offer utnyttjas för sexuella ändamål. Därför är en förstärkning av den svenska sexköpslagstiftningen också ett viktigt verktyg för att få stopp på utnyttjande av kvinnors kroppar och människohandel.

 

 

Elin Gustafsson (S)

 

Annika Strandhäll (S)

Carina Ohlsson (S)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta bort kravet på dubbel straffbarhet för köp av sexuell tjänst utomlands och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU24
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.