Till innehåll på sidan

Skärpta regler för passhantering och skärpta straff för otillåten passhantering

Motion 2020/21:12 av Robert Stenkvist (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-09-08
Granskad
2020-09-09
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skärpa reglerna för utfärdande av pass och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skärpa straffen för att sälja, låna ut eller illegalt manipulera svenska pass och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En gång i tiden hade svenska pass ett mycket högt anseende ute i världen, men tyvärr är det inte så längre. Under 2000-talet har en mängd svenska pass varit på drift och många passinnehavare har regelbundet ”tappat bort” sitt pass – en del passinnehavare ända upp till åtta gånger under en femårsperiod. År 2016 skärptes reglerna för passhantering betydligt, vilket var välkommet. Ändå så ”tappas det bort” alldeles för många pass fortfarande.

 1. Reglerna för att förvärva ett svenskt pass borde skärpas ytterligare. Varje enskild passinnehavare ska enbart få ut två pass under en femårsperiod. Vid behov av fler pass får innehavaren klara sig med tillfälliga pass. När ett borttappat pass ersätts med ett nytt ska det nya passet kosta minst dubbelt så mycket som ett förnyat pass. Om någon misstänks handskas med pass på ett otillåtet sätt ska polisförhör äga rum för att utröna eventuella konstigheter i samband med passhanteringen. Särskilt hårda regler bör gälla för dem som permanent vistas utomlands (längre än ett år). De bör bara få kvittera ut ett pass per period, och då vid förnyelse. Dessutom skall varje pass kopplas till biometriska data såsom ögonigenkänning eller fingeravtryck.
 2.   För att polisen ska vilja hantera otillåten passhantering, och för att vi ska få en avskräckande effekt från att hantera pass brottsligt, måste straffen för otillåten passhantering öka. Kännbart straff ska även utmätas om någon lånar ut sitt pass i avsikt att det ska användas på ett otillåtet sätt.

 

 

Robert Stenkvist (SD)

 

 

Yrkanden (2)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skärpa reglerna för utfärdande av pass och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU23
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skärpa straffen för att sälja, låna ut eller illegalt manipulera svenska pass och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU24
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.