Dubbel straffbarhet

Motion 2020/21:855 av Lena Rådström Baastad (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-01
Granskad
2020-10-01
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta bort kravet på dubbel straffbarhet för köp av sexuell tjänst utomlands och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Varje dag, dygnet runt köper sig män tillgång till kvinnors kroppar. Detta är ett hinder för ett jämställt samhälle. Sverige införde som första land i världen en lagstiftning som kriminaliserar köp av sexuella tjänster – för att komma åt efterfrågan och lägga ansvaret där det hör hemma. Det är en lagstiftning som har fungerat väl, gjort Sverige till ett mindre attraktivt land för människohandlare och fått allt fler länder att följa efter och in­föra motsvarande lagstiftning. Stödet bland den svenska befolkningen för förbudet är dessutom starkt.

Enligt den senaste sexvaneundersökningen uppger 7 procent av svenska män att de har köpt sex utomlands. Det är förhållandevis enkelt och billigt att ta ett eftermiddags­plan till exempelvis Tyskland, gå på bordell och hinna hem till familjen samma kväll. En betydande andel av svenska mäns sexköp utomlands sker också under tjänsteresor.

Att köpa sig tillgång till en annan människas kropp är fel oavsett om det sker i Sverige eller utomlands. De, oftast flickor och kvinnor, som det rör sig om befinner sig ofta i en mycket utsatt situation med få andra valmöjligheter och är inte sällan offer för organiserad människohandel.

Precis som vi inte gör skillnad på när svenskar begår sexualbrott beroende på om det sker i Sverige eller utomlands, ska vi inte göra skillnad på när män köper kvinnors krop­par beroende på var i världen hon befinner sig. Köp av sexuell tjänst ska vara ett brott mot svensk lag även när det begås utomlands. För att brottet ska kunna lagföras i Sverige krävs dock att handlingen ska vara straffbar även i det land där den begås. Det krävs helt enkelt dubbel straffbarhet.

Redan idag finns undantag för kravet på dubbel straffbarhet för exempelvis vissa sexualbrott mot barn, vissa barnpornografibrott, människohandel och äktenskapstvång. Dessa brott kan alltså bestraffas i Sverige även om de skulle vara fria från straff i det land där de begicks.

Det är hög tid att ta bort kravet på dubbel straffbarhet även för köp av sexuell tjänst.

 

 

Lena Rådström Baastad (S)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta bort kravet på dubbel straffbarhet för köp av sexuell tjänst utomlands och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU24
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.