Till innehåll på sidan

Höjt straff för barnpornografibrott

Motion 2020/21:1110 av Ann-Sofie Lifvenhage och Ann-Sofie Alm (båda M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-01
Granskad
2020-10-01
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över straffskalan i syfte att höja straffet för barnpornografibrott och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Genomförda granskningar visar att ett stort antal vuxna människor laddat ner mängder av barnpornografi på nätet. Detta är ett vidrigt brott både med hänsyn till den beroende­ställning barnen många gånger har till förövaren och till den förnedring det innebär att utsättas för ett ytterst allvarligt brott som filmas eller på anat sätt dokumenteras för att sedan spridas till brottslingar över hela världen.

För att få stopp på dessa fruktansvärda brott måste antalet utredare utökas, kunskap­erna kring brottet breddas och straffet göras mer kännbart.

Straffet för barnpornografibrott är fängelse i högst två år. Om brottet är ringa är straffet böter eller fängelse i högst sex månader. Grovt barnpornografibrott ger lägst ett år och högst två år. Här vägs in om brottet anses yrkesmässigt eller i vinstsyfte samt om det utövats systematiskt eller i större omfattning. Ett brott av sexuell karaktär mot ett barn kan inte anses som ringa. En man dömdes, för innehav av över 400 timmar film på grova övergrepp mot barn, till två månaders fängelse och skyddstillsyn. En orimligt låg nivå för att visa brottets grova karaktär.

Att utnyttja ett barn i beroendeställning till ett brott för egen vinnings skull kan omöjligt ses som annat än synnerligen grovt. För att tydligt markera mot denna typ av hänsynslöshet mot en annan människa och för att stävja bredden i utövandet bör straffen för barnpornografi höjas och på det sättet göras mer kännbart för förövaren.

 

 

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Ann-Sofie Alm (M)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över straffskalan i syfte att höja straffet för barnpornografibrott och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU24
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.