Högre straff för brott mot griftefriden

Motion 2020/21:115 av Angelica Lundberg (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-09-15
Granskad
2020-09-16
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att höja straffet för brott mot griftefriden och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en ny brottsrubricering – grovt brott mot griftefriden – och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Griftefrid innebär en respektfull behandling av en avliden eller de objekt som en avliden representerar, till exempel en gravsten. Till ansvar för brott mot griftefriden dömes den som obehörigen flyttar, skadar eller skymfligen behandlar lik eller avlidens aska, öppnar grav eller på annat sätt gör skada på kista, urna, grav eller något annat vilorum för de döda. För brott mot griftefrid är straffskalan böter eller fängelse i högst två år enligt brottsbalken 16 kap. 10 §.

Under senare år har ett flertal fall uppmärksammats där den åtalade friats från mord efter att mycket grovt skändat en kropp i syfte att dölja bevis. Då dödsorsak inte gått att fastställa döms inte gärningsmannen för mordet, utan enbart för brott mot griftefriden och slipper undan med max två års fängelse. Med dagens straffrabatt innebär det ett år och fyra månader bakom lås och bom. Straffet för mord är 10 till 18 år, i vissa fall livs­tid. Även om det för allmänheten varit uppenbart att den som skändat kroppen genom exempelvis styckning, också varit den som bragt personen om livet så går det alltså inte att döma för något annat än brott mot griftefriden, då bevis saknas. Detta trots att den åtalade själv, genom sin hantering av den avlidnes kropp, försvårat eller i vissa fall omöjliggjort fastställandet av dödsorsaken.

Det är naturligtvis en stor skillnad på att sparka omkull en gravsten eller att stycka en kropp i syfte att försvåra upptäckt och dölja ett grövre brott och det är inte rimligt att straffet för det sistnämnda är så lågt. För andra brott med syfte att försvåra för rätts­apparaten såsom bevisförvanskning, skyddande av brottsling och mened finns ett grovt brott som möjlig påföljd.

Med anledning av detta, och den skymf det innebär för offrets anhöriga, bör en ny brottsrubricering – grovt brott mot griftefriden – införas, och straffskalan kraftigt utökas så att straffet står i proportion till brottet och avskräcker en mördare från att skända offrets kropp och på så sätt undgå ett reellt straff.

 

 

Angelica Lundberg (SD)

 

 

Yrkanden (2)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att höja straffet för brott mot griftefriden och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU24
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en ny brottsrubricering - grovt brott mot griftefriden - och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU24
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.