Till innehåll på sidan

Förstärk den straffrättsliga regleringen av de sociala nätverksplattformarna

Motion 2020/21:2497 av Lawen Redar (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-05
Granskad
2020-10-05
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att förstärka den straffrättsliga regleringen av de globala sociala nätverksplattformarna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Uppkomsten av de globala sociala nätverksplattformarna har revolutionerat och förvandlat informationssfären. Sociala nätverk har gett människor nya sätt att kommunicera på och ta del av nyheter och information samt kultur. Men plattformarna har också skapat problem som våra samhällen behöver hantera. Desinformation, säkerhetspolitiska inskränkningar, kampanjer som föranleder propaganda, uppmuntran till hat, hot och våld som tystar politiker, journalister och offentligt anställda och som utgör ett hot mot demokratin. Det finns därtill ytterligare risker att beakta inför fram­tiden, exempelvis hur informationssamlingen ser ut vad gäller enskilda individer, den bristande regleringen av AI samt fortsatta tekniska manipulationer inom plattformarna.

Det är av yttersta vikt att åstadkomma en reglering av dessa globala aktörer som genererar ett plattformsansvar. Detta har adresserats av EU-kommissionens strategiplan ”Shaping Europe’s Digital Future” men regleringar för att stärka demokratin ytterligare kräver nationellt regelverk. Detta ska dock inte innebära inskränkningar av yttrande­friheten eller publicistiska friheter. Det som ska adresseras är det som redan regleras inom straffrätten.

Det är av betydelse att först beskriva de sociala nätverksplattformarna som en egen kategori av masskommunikation. Dessa kan inte likställas med kraven vi ställer för tidningar, rörlig bild inom tv eller ljud i radio. Sociala medienätverk producerar inte innehåll, utan har därför ett sekundäransvar. Således blir inte publicistiska, journalis­tiska eller förläggarregelverk relevanta för dessa plattformar. Men det kan inte vara så att formen för kommunikation innebär att man överlåter ansvaret på bolagen att självreglera. Även dessa behöver ställas under det demokratiska beslutsfattandet som nya innehållskanaler med användarreglerat innehåll.

De sociala nätverksplattformarna bör mot bakgrund av det anförda åläggas att:

─      Tydligt informera användare om hur uppgifter och kommunikation på plattformarna används

─      Informera användare som lägger upp olagligt innehåll att olagligt innehåll har tagits bort samt delge samma information till de som kommenterat innehållet

─      Anpassa sig efter nationella straffrättsliga regler och upprätthålla sig efter dessa.

Regeringen bör därtill se över nationell lagstiftning och eventuella behov av uppdateringar i syfte att hålla de sociala nätverksplattformarna ansvariga inför det straffrättsliga regelverket.

 

 

Lawen Redar (S)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att förstärka den straffrättsliga regleringen av de globala sociala nätverksplattformarna och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU24
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.