Torsdag den 3 juni 2021

TalarlistaKammarens talarlista 2021-06-03

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX
Torsdagen den 3 juni 2021

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

15.20

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

10

Utrikesutskottets betänkande UU14

Interparlamentariska unionen (IPU)

1

Dag Larsson (S)

3

2

Cecilia Widegren (M)

8

____

____

 0.11

0.11

11

Justitieutskottets betänkande JuU36

Utvidgade möjligheter att utreda förlisningen av passagerarfartyget Estonia

____

____

 0.00

0.11

12

Justitieutskottets betänkande JuU24

Straffrättsliga frågor

1

Gustaf Lantz (S)

8

2

Louise Meijer (M)

6

3

Adam Marttinen (SD)

6

4

Johan Hedin (C)

6

5

Linda Westerlund Snecker (V)

6

6

Andreas

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.