Flaggbränning

Motion 2020/21:1958 av Lotta Finstorp (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-02
Granskad
2020-10-02
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över lagstiftningen avseende flaggbränning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sveriges flagga tillhör oss alla. Att avsiktligt sätta eld på flaggan är inte i sig straffbart trots att det av många uppfattas som djupt kränkande och ett hån emot landet. I Sverige finns bestämmelser lagstadgade i lagen om Sveriges flagga: ”1 § Sveriges flagga är blå med ett gult kors. Korset är vinkelrätt ställt mot flaggans kanter [– – –] Flaggan får inte i vidare mån än som följer av första och andra styckena förses med märken, bokstäver eller andra tecken” (Lag [1994:697]).

I dag skyddas flaggan enbart genom lagen om förargelseväckande beteende. Det är att inte fullt ut att ta flaggans betydelse som symbol på allvar. Med tanke på att brännan­det av vår flagga upplevs som en grov kränkning, bör den svenska lagstiftningen ses över.

 

 

Lotta Finstorp (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över lagstiftningen avseende flaggbränning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU24
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.