Straffrabatt

Motion 2020/21:636 av Alireza Akhondi (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-09-30
Granskad
2020-09-30
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om mängdrabatten vid upprepade brott och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I vårt svenska rättssystem styrs utdömandet av påföljder av lag och praxis. En omdisku­terad företeelse är den så kallade mängdrabatten som utdelas vid upprepad brottslighet. Det är mycket vanligt att gärningsmän står åtalade för fler än ett brott och enligt princi­pen om mängdrabatt är det sällsynt att straff utdöms proportionerligt till antalet brott.

Asperationsprincipen innebär att när en gärningsman döms för flera brott samtidigt och får ett gemensamt straff, så bedöms det allvarligaste brottet till sitt fulla straffvärde medan straffvärdet för övriga brott reduceras i en fallande skala. Det finns säkert många goda argument för att denna princip tillämpas. Men det finns också adekvat kritik mot att principen de facto innebär en mängdrabatt för brottslighet där vissa av illdåden be­straffas mildare och vissa brottsoffer därför går miste om ordentlig upprättelse. En annan invändning är att brottsligheten skulle minska och samhället skulle skyddas om återfalls­förbrytare hölls inlåsta under en tid som stod i proportion till det fulla straffvärdet, helt enkelt eftersom den dömde då vore oförmögen att begå fler brott från sin plats bakom galler.

Med anledning av att den rådande ordningen med straffrabatt går emot principen om proportionalitet samt negligerar det faktum att varje brottsoffer förtjänar upprättelse bör det säkerställas att varje ytterligare brott ger en markant skärpning av det utdömda straff­et inom ramen för ett reformerat påföljdssystem.

 

 

Alireza Akhondi (C)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om mängdrabatten vid upprepade brott och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU24
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.