Obetalda böter ska omvandlas till andra straff

Motion 2020/21:2744 av Ann-Sofie Alm (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-05
Granskad
2020-10-05
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att obetalda böter, i större utsträckning än i dag, ska omvandlas till andra straff och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Straff ska verkställas. För flera mindre allvarliga brott är påföljden idag böter. Proble­met med bötesstraffet är att det i realiteten ofta blir verkningslöst. Om en gärningsman saknar inkomst eller kapital nog för att betala sina böter, förblir dessa obetalda och den faktiska påföljden uteblir. En brottsling kan därför mer eller mindre ostört ägna sig åt en kriminell livsföring så länge denne inte gör misstaget att begå mer allvarliga brott eller att skaffa sig beskattningsbar inkomst.

Det är inte rimligt att människor i vårt land åtnjuter vad som i praktiken är en slags straffimmunitet. Alla som döms för ett brott måste ha en påföljd att vänta för att inte för­troendet för rättsväsendet skall urholkas. Lagen behöver därför ändras. Bötesstraff som inte kan verkställas på grund av bristande betalningsförmåga ska, beroende på brottens allvar och omfattning, omvandlas till ett annat straff såsom samhällstjänst eller fängelse­straff.

Sverige behöver kraftfulla åtgärder för att tvinga tillbaka och knäcka den organiserade gängkriminaliteten. Det är bra och det är nödvändigt. Men vi behöver också komplettera med åtgärder som gör det kännbart för dem som ägnar sig åt mindre brott. Vi måste se till att rättvisan når alla. Då höjer vi effekten av väl utfört polisarbete och då ger vi fler brotts­offer möjlighet till upprättelse. Då höjer vi också tröskeln för inträdet till ett liv som yrkes­kriminell och vi försvårar för de kriminella gängen att rekrytera nya förövare.

 

 

Ann-Sofie Alm (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att obetalda böter, i större utsträckning än i dag, ska omvandlas till andra straff och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU24
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.