Protokoll 2020/21:133 Torsdagen den 3 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 2020/21:133

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Anmälan om ersättare

Förste vice talmannen anmälde att Åsa Hartzell (M) skulle tjänstgöra som ersättare för David Josefsson (M) under tiden för hans ledighet den 1 september–30 november.

§ 2  Meddelande om särskild debatt om konflikten i Mellanöstern

Förste vice talmannen meddelade att på begäran av Sverigedemokraternas och Kristdemokraternas partigrupper skulle en särskild debatt om konflikten i Mellanöstern anordnas onsdagen den 23 juni kl. 15.00.

Från regeringen skulle utrikesminister Ann Linde (S) delta.

De inkomna skrivelserna hade följande lydelser:

Begäran om särskild debatt

Med anledning av Israel–Palestina-konflikten

Sedan i början av maj har det skett en kraftig upptrappning av Israel–Palestina-konflikten och dagligen förekommer väpnade insatser från

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.