Slopad mängdrabatt

Motion 2020/21:773 av Daniel Bäckström (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-01
Granskad
2020-10-01
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att slopa mängdrabatten för brott och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett nytt system i stället för mängdrabatten och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge polisen i uppdrag att stärka arbetet med brottssamordning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Många brott på landsbygden utreds inte, och i vissa fall beror det på mängdrabatten. Upprepad brottslighet är ett omfattande problem där berörda blir bestulna på tusentals kronor utan att det ens blir en utredning. Tillämpningen och resursbristen ger en tydlig tudelning där brottslingar i princip ostört kan göra inbrott utan att polisen kommer till brottsplatsen. Det här ger en enorm otrygghet bland boende och ofta maktlöshet och stor ilska. Personer som ägnar sig åt regelbunden upprepad brottslighet kommer idag ofta undan. Om en person stjäl 75 fyrhjulingar borde det ge betydligt skarpare straff än om samma person stjäl tre fyrhjulingar. Detta måste återspeglas i lagstiftningen.

Det grövsta brottet får hela straffvärdet vid straffmätningen enligt nuvarande system. Dagens mängdrabatt måste därför slopas och ersättas så att varje brott blir utrett med möjlighet till straffpåföljd. Utgångspunkten måste vara att fler brott än det grövsta ska räknas in i bedömningen av straffvärdet vid straffmätningen.

Att dagens bestämmelser i praktiken innebär att en brottsutredning ofta inte inleds eller läggs ned är inte rimligt. Det är ett svek mot brottsoffret och visar att en skatte­finansierad verksamhet inte levererar enligt uppdraget. Det kan heller inte vara rimligt att låta bli att utreda brott. Polisen bör ges i uppdrag att stärka arbetet med brotts­samordning, inte minst på landsbygd och i glesbygd.

Detta bör ges regeringen till känna.

 

 

Daniel Bäckström (C)

 

 

Yrkanden (3)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att slopa mängdrabatten för brott och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU24
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge polisen i uppdrag att stärka arbetet med brottssamordning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU23
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett nytt system i stället för mängdrabatten och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU24
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (2)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.