Skärpt straffpåföljd vid försäljning av narkotika

Motion 2020/21:1227 av Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-01
Granskad
2020-10-02
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att skärpa straffpåföljden vid försäljning av narkotika och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Droger fortsätter att förstöra många människors liv i Sverige trots vår restriktiva narkotikapolitik. Vi bör fortsätta med breda informationskampanjer om de negativa effekter drogerna har. Vi bör också satsa på att hjälpa de som hamnat i missbruk att ta sig ur detta. Polisen bör fortsatt jobba för att minska tillgången på drogerna genom att lagföra de som säljer dem. För att ytterligare öka ansträngningarna att minska drogerna och deras negativa konsekvenser i samhället bör de som säljer dessa droger också bestraffas hårdare än i dag.

 

 

Edward Riedl (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att skärpa straffpåföljden vid försäljning av narkotika och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU24
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.