Skärpta regler kring samordningsnumren

Motion 2020/21:13 av Robert Stenkvist (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-09-08
Granskad
2020-09-09
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ytterligare skärpa reglerna kring samordningsnummer och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i brottsbalken införa straff för den som missbrukar samordningsnummer som är strängare än för urkundsförfalskning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det har på flera håll uppmärksammats att ett omfattande missbruk av samordningsnum­mer äger rum i vårt samhälle. Samordningsnummer är nödvändiga för att olika myndigheter som Skatteverket och Kriminalvården skall kunna hantera personer som saknar giltig id-handling. Samordningsnummer ger inte samma möjligheter att utnyttja samhällets olika resurser som en id-handling, dock har kriminella nätverk och enskilda personer kunnat utnyttja samordningsnummer för omfattande kriminell aktivitet.

Regeringen avser att skärpa reglerna för samordningsnummer avsevärt, vilket är ett steg i rätt riktning. Taget i beaktande det omfattande missbruk som ligger för handen med dessa samordningsnummer så behöver reglerna skärpas ytterligare samt att det måste bli lättare för företag att kontrollera om en person med samordningsnummer äger ett korrekt arbetstillstånd.

 1. Enligt regeringens promemoria får Skatteverket avregistrera samordningsnummer om felaktiga personuppgifter uppdagas. Skatteverket skall avregistrera samord­ningsnumret i dessa fall, alternativt rätta till allt i aktuellt samordningsnummer.

Vad gäller rekommendationen att det skall registreras en relevant adress för personer med anknytning till Sverige så skall detta vara ett ovillkorligt krav.

Resehandlingar skall enligt det förslag som ligger på bordet gälla som underlag för att fastställa identitet. Detta är märkligt då dessa resehandlingar måste ha utfärdats med andra giltiga handlingar som grund. Därför skall resehandlingar inte gälla som grund för att fastställa identiteten hos en person.

Högst en bil skall kunna registreras på varje samordningsnummer, förutom då det gäller utländska medborgare som kan styrka sin identitet med handlingar som står över varje tvivel.

Biometriska data skall kopplas till varje samordningsnummer så att missbruk försvåras. Det kan vara biometriska data som ögonigenkänning eller fingeravtryck.

En databas skall upprättas där arbetsgivare snabbt kan ta reda på om en person med samordningsnummer har giltigt arbetstillstånd eller inte.

 1. Straffen för den som missbrukar samordningsnummer skall skärpas så att straffen blir avskräckande.

 

 

Robert Stenkvist (SD)

 

 

Yrkanden (2)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ytterligare skärpa reglerna kring samordningsnummer och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2020/21:SkU22
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i brottsbalken införa straff för den som missbrukar samordningsnummer som är strängare än för urkundsförfalskning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU24
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.