Grovt drogfylleri vid framförande av tung lastbil

Motion 2020/21:1410 av Anders Hansson (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-02
Granskad
2020-10-02
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av reglerna i trafikbrottslagen (1951:649) om att framförande av bl.a. tyngre fordon under påverkan av droger omedelbart ska anses vara ett grovt brott och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Dagligen transporteras otaliga mängder gods med tunga lastbilar på de svenska vägarna. Ekipagens totalvikt ligger ofta på tiotals ton och framförandet av dessa fordon kräver därför kunniga förare.

De allra flesta chaufförer utför sitt arbete på bästa sätt, men likväl ertappas fortfaran­de tyvärr för många förare med att vara påverkade av alkohol eller droger under färd. Deras påverkan sammantaget med att de framför ett så pass tungt fordon medför att vår lagstiftning bör vara mycket tydlig och hård mot dem som överträder lagen.

Avseende alkohol så finns denna tydlighet i större utsträckning. Gränsen för rattfylle­ribrott går på 0,2 promille alkohol i blodet medan gränsen för grovt rattfylleribrott ligger på 1,0 promille. Här får du svart på vitt hur stor mängd alkohol som finns i blodet och kan döma för brott i enlighet med denna uppgift. En avsevärd brist föreligger dock vid straffmätningen för drogfylleribrott.

Om man vid test kan påvisa att ett narkotiskt ämne finns i blodet hos en person som framför ett fordon kan personen dömas för drogfylleribrott. För grovt drogfylleribrott krävs att personen kört anmärkningsvärt vingligt och farligt. Detta beviskrav gör i prak­tiken det nästintill omöjligt att utdöma påföljd för grovt brott. Här måste en förändring till. Framförande av ett tungt fordon, som en tung lastbil, borde omedelbart medföra att brottet klassificeras som grovt. Andra variabler bör även tas med som försvårande som t.ex. hastighet, specifikt gods m.m.

Av denna anledning bör en översyn av reglerna i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott genomföras i syfte att skärpa och förtydliga lagstiftningen kring drogfylleri visavi grovt drogfylleri. Framförandet av ett tungt fordon under påverkan av droger bör omedelbart anses vara ett grovt brott.

 

 

Anders Hansson (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av reglerna i trafikbrottslagen (1951:649) om att framförande av bl.a. tyngre fordon under påverkan av droger omedelbart ska anses vara ett grovt brott och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU24
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.