Till innehåll på sidan

Sexköp ska alltid leda till frihetsberövande straff

Motion 2020/21:2087 av Elin Gustafsson m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-05
Granskad
2020-10-05
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över sexualbrotts­lagstiftningen gällande höjda straffsatser för sexköp i syfte att det alltid ska leda till frihetsberövande straff och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Många viktiga steg har tagits för att göra Sverige till ett av världens mest jämställda länder. Införandet av den nya sexköpslagen var ett viktigt steg. Men många steg återstår. Idag är det en av 10 män som köper sex. De finns runt om i hela samhället och i alla samhällsklasser. Den vanliga sexköparen i Sverige är ofta en gift familjefar med bra jobb, hus och bil. Det är någon vi känner.

Svenska män gör ett aktivt val när de utövar sin makt och köper utsatta kvinnors kroppar. Att dessa män efter direkta övergrepp på kvinnan endast får betala ett bötes­belopp, om de ertappas, visar på hur samhället ser på denna typ av brott. I ett jämställt Sverige kan vi aldrig acceptera att kvinnors kroppar är till salu och att direkta övergrepp mot kvinnor endast möts med mindre bötessummor. Skärpta straff är därför en viktig signal till förövarna och hela samhället att dessa brott är oacceptabla. Om du köper sex och bryter mot lagen ska straffet vara kännbart och ge allvarliga konsekvenser. Brott mot sexköpslagen ger i dag böter eller max ett års fängelse i Sverige. I princip inga sexköp leder till frihetsberövande straff och väldigt få lagförs ens. Det beror delvis på den låga straffskalan.

Prostitution är det yttersta tecknet på ojämställdhet och många är offer för traffick­ing, fattigdom och missbruk och står helt utan skyddsnät. För att stärka den svenska jämställdheten och bidra till att Sverige tar ledartröjan också internationellt för dessa frågor måste den nuvarande sexualbrottslagstiftningen förstärkas så att sexköp leder till frihetsberövande straff.

 

 

Elin Gustafsson (S)

 

Annika Strandhäll (S)

Carina Ohlsson (S)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över sexualbrottslagstiftningen gällande höjda straffsatser för sexköp i syfte att det alltid ska leda till frihetsberövande straff och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU24
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.