All blåljuspersonal ska ha tjänstemannastatus

Motion 2020/21:2754 av Ann-Sofie Alm (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-05
Granskad
2020-10-05
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge all blåljuspersonal tjänstemannastatus och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att brandmän och räddningstjänstens personal ska tillskrivas tjänstemannastatus i 17 kap. 1 § brottsbalken och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det finns ett oerhört starkt signalvärde i att ge all blåljuspersonal hög status i vårt sam­hälle. De är vår vilja och lagarnas förlängda arm, de är ordning och reda i en rättsstat, de är en betydande del av tryggheten nationen förlitar sig på närhelst medborgarna behöver hjälp.

Tjänstemannastatus är ett sätt att visa denna höga status. Det innebär ett starkare rätts­skydd för den som åtnjuter statusen.

Det finns något starkt rättrådigt i att, med lagens hjälp, visa att det är ett allvarligt brott att ge sig på blåljuspersonal genom hot och våld.

Vår blåljuspersonal är samhällets stöttepelare, det är därför djupt moraliskt riktigt att genom lag visa att de som verbalt hotar och med våld ger sig på blåljuspersonal ges stränga straff.

Poliser, ambulansförare, taxichaufförer och lokförare har alla tjänstemannastatus. Brandmän och räddningstjänstpersonal har det inte.

Det finns en tydlig orättvisa inbyggd i vårt system gällande tjänstemannastatus, blå­ljuspersonalen värderas i lagens perspektiv som olika viktiga, en värdering som inte hör hemma i dagens samhälle.

Våldet mot brandmän och räddningstjänstpersonal ökar. Idag har räddningstjänsten ett helt annat säkerhetsläge att kalkylera med när larmet går och utryckningsfordonen i livsavgörande fart ger sig iväg med sirenerna på, än för bara något årtionde sedan.

Allt oftare läser vi om stenkastning mot räddningstjänst och inte sällan måste rädd­ningsfordonet av säkerhetsskäl stå och vänta vid en utryckning tills att polis kan anlända och sedan eskortera räddningstjänsten in till räddningsområdet.

Lagen har nyligen skärpts, det är numera olagligt att sabotera en pågående räddnings­insats. Det är bra, men långtifrån tillräckligt då tillämpningen av lagen har mycket kvar att önska.

Trots ett fortsatt stort antal fall av hot och våld mot räddningstjänstpersonal är utfal­let tyvärr magert i form av avskrivna mål, ett fåtal av skyddstillsyn och några få villkor­liga domar.

En utredning är nyligen tillsatt där utredaren, enligt direktiv, skall lägga fram förslag på vilka fler yrkeskategorier som skall åtnjuta tjänstemannastatus. Direktivet är skrivet att utredaren ska fastställa vilka som utövar myndighetsutövning och vilka som fullgör samhällsnyttiga funktioner, och utifrån de kriterierna lägga fram förslag på vilka som skall ha tjänstemannastatus.

En räddningsledare inom räddningstjänsten har rätt att bereda sig och sin personal tillträde till annans fastighet, rätt att avspärra och utrymma områden, använda, föra bort eller förstöra annans egendom samt göra annat ingrepp i annans rätt. Det är utom rimligt tvivel att räddningstjänstens personal utövar myndighetsutövning och det finns därigenom inget formellt hinder för att brandmän ska omfattas av 17 kap 1 § i brottsbalken, dvs inne­ha tjänstmannastatus.

Brandmännen och räddningstjänstens personal går till arbetet varje dag med livet som insats. Deras arbete utförs årets alla dagar och dygnets alla timmar och minuter.

Allt för att alla vi andra alltid och varje sekund ska kunna känna oss trygga och säkra.

Det är därför mycket värdefullt att samhället visar den respekt tillbaka som de för­tjänar och inför tjänstemannastatus för all blåljuspersonal, även för räddningstjänsten.

 

 

Ann-Sofie Alm (M)

 

 

Yrkanden (2)

 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att brandmän och räddningstjänstens personal ska tillskrivas tjänstemannastatus i 17 kap. 1 § brottsbalken och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU24
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge all blåljuspersonal tjänstemannastatus och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU24
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.