Skärpta straff för rattonykterhet

Motion 2020/21:3539 av Pål Jonson (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-06
Granskad
2020-10-06
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av straffskalorna för rattfylleri, grovt rattfylleri och grov olovlig körning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Problemen med rattonykterhet har ökat över tid. I många fall handlar detta om återfalls­förbrytare som regelbundet utsätter andra människor för livsfara genom att köra bil påverkade av alkohol eller narkotika. Polisen i Värmland har återkommande pekat på att det finns behov av att se över straffskalorna för denna typ av brottslighet.

I dag är straffet för rattfylleri böter eller fängelse i maximalt 6 månader och för grovt rattfylleri fängelse i högst två år. Det finns därför skäl att göra en skärpning av straff­skalorna för rattfylleri och grov olovlig körning så att straffskalorna står i bättre propor­tion till brottens allvar.

Dagens straffskalor innebär även att personer som är misstänkta för dessa brott inte kan anhållas och häktas. Det är inte acceptabelt att en person som återkommande gör sig skyldig till rattfylleri inte kan frihetsberövas i väntan på rättegång. En skärpning av straffmaximum för dessa brott skulle kunna ge åklagare möjlighet att anhålla och begära dessa personer häktade.

Med anledning av detta bör regeringen återkomma till riksdagen med förslag om skärpta straffskalor för rattfylleri, grovt rattfylleri och grov olovlig körning.

 

 

Pål Jonson (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av straffskalorna för rattfylleri, grovt rattfylleri och grov olovlig körning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU24
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.