Brott ska aldrig löna sig

Motion 2020/21:2074 av Mattias Ottosson m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-05
Granskad
2020-10-05
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över mängdrabatten vid återkommande brottslighet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För att skapa ett mer jämlikt samhälle med stark framtidstro är det viktigt att alla, oavsett var man bor, känner tillit till samhället. Att exempelvis rättsväsendet fungerar väl och att det är enkelt att förstå vilka följder ett brott får, är en förutsättning för att skapa delaktighet och tillhörighet. På så sätt bekämpas såväl brotten som brottens orsaker.

Idag kan en person som döms för flera brott vid samma rättegång få mängdrabatt. Det innebär i praktiken att man inte straffas lika hårt för de ytterligare brott man begår utöver det första, eller för mindre allvarliga brott samtidigt som man begått ett grövre.

Detta skulle behöva ses över så att grovt kriminella personer får skärpta och tydliga straff. Även utanför storstäder drabbas man av skjutningar och sprängningar som en följd av organiserad brottslighet. Vi tror också att det är en viktig signal till brottsoffer att grovt kriminella får tydliga och skärpta straff.

Därför bör lagstiftningen ändras, så att samhället skickar en tydlig signal om att upprepade brott ses som ännu allvarligare än ett eller ett par enstaka brottstillfällen. Tillämpningen av mängdrabatt vid återkommande brottslighet bör justeras i linje med detta.

 

 

Mattias Ottosson (S)

 

Eva Lindh (S)

Johan Andersson (S)

Johan Löfstrand (S)

Teresa Carvalho (S)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över mängdrabatten vid återkommande brottslighet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU24
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.