Till innehåll på sidan

Kraftfulla åtgärder för att knäcka grov och organiserad brottslighet

Motion 2020/21:979 av Lars Hjälmered (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-01
Granskad
2020-10-01
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ytterligare rättspolitiska åtgärder för att komma åt grov och organiserad brottslighet och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta konkreta och snabba åtgärder för att bekämpa gängkriminaliteten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ett par hundra tusen människor i Sverige bor i områden som kontrolleras av kriminella gäng. Samtidigt påverkas och drabbas alla människor i Sverige i mindre eller större omfattning. Brott kränker människors frihet och rätt till sin egendom. Nu tar sig också brotten helt andra uttryck än tidigare, inte minst med de allvarliga förnedringsrånen där unga rånar och förnedrar andra unga.

Brottslighet kan aldrig tolereras. För att komma åt brottslighet och för att öka tryggheten i samhället finns både ett samhällsansvar och ett enskilt ansvar. Vi har som enskilda ett ansvar att ta i grann- eller båtsamverkan, i uppfostran av våra barn och i civilsamhället. Framgång i skolan är dessutom den kanske viktigaste vägen att undvika en kriminell karriär.

Det krävs dessutom ett samhällskontrakt, en visshet om att samhället reagerar om eller när ett brott begås. Tyvärr har inte tillräckligt gjorts för att bekämpa de allvarliga problem Sverige har. Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna vill dessutom att mer pengar ska läggas på bistånd än på polis, åklagare och kriminalvård tillsammans. Det duger inte.

Problembilden är väl belagd. Likadant finns gott om förslag som skulle kunna vara mönsterbrytande. Det är rimligt att straffskärpningar tas fram för allvarliga brott liksom att de bisarra straffrabatterna avskaffas. Vidare bör införande av såväl kronvittnen som anonyma vittnen övervägas. Av våra danska grannar kan vi dra lärdomar om att dubbla straff för gängkriminella är en effektiv åtgärd liksom införandet av visitationszoner. Regeringen bör överväga införande av dessa och andra åtgärder som kan bryta den allvarliga brottslighet som drabbar människor i Sverige. Detta bör ges regeringen tillkänna.

 

 

Lars Hjälmered (M)

 

 

Yrkanden (2)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ytterligare rättspolitiska åtgärder för att komma åt grov och organiserad brottslighet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU24
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta konkreta och snabba åtgärder för att bekämpa gängkriminaliteten och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU24
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.