Skärpt straff för övergrepp i rättssak

Motion 2020/21:1096 av Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-01
Granskad
2020-10-01
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att skärpa straffet för övergrepp i rättssak och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Över tid har brottsligheten minskat i hela det svenska samhället. Det är positivt att ut­vecklingen i stort går åt rätt håll men i enskilda områden är situationen den motsatta. I många utsatta områden kring landets större städer minskar rättsstatens inflytande.

Kriminella gäng har skaffat sig inflytande över invånarna med hot om våld, vilket försvårar polisens utredningsarbete. Utan vittnen är det svårt att döma någon för exem­pelvis ett våldsbrott. Tyvärr är det allt svårare att få personer att vittna, inte minst i de utsatta områdena, på grund av de kriminella gängens stora inflytande. Rättsstatens prin­ciper ska gälla alla i hela landet. Att skrämma ett vittne till tystnad är ett oacceptabelt försök att sätta dessa principer ur spel för egen vinnings skull. Därför bör regeringen överväga att skärpa straffen för övergrepp i rättssak.

 

 

Edward Riedl (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att skärpa straffet för övergrepp i rättssak och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU24
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.