Riksdagsskrivelse 2020/21:344

Riksdagsskrivelse 2020/21:344

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF
DOCX

Riksdagsskrivelse 2020/21:344

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU24 Straffrättsliga frågor får jag anmäla att riksdagen denna dag dels bifallit reservation 37 under punkt 47 samt reservation 54 under punkt 62, dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 3 juni 2021

Kerstin Lundgren

Johan Welander

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.