Åtgärder mot stöldligor och spökpersoner

Motion 2020/21:1046 av Mikael Oscarsson (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-01
Granskad
2020-10-01
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra lagen så att Tullverket kan beslagta stöldgods och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör kriminalisera utförsel av stöldgods ur landet och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör stärka kontrollen av id-uppgifter från Transportstyrelsen till Skatteverket vid utländska bilköp för att stoppa bilmålvakter och tillkännager detta för regeringen.
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör begränsa antalet bilar som får registreras på ett samordningsnummer och tillkännager detta för regeringen.
 5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tidsbegränsa samordningsnummer och tillkännager detta för regeringen.
 6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör begränsa antalet personer som kan vara folkbokförda på samma adress och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I denna motion tar jag upp exempel på varför det idag är så gynnsamt för kriminella personer att verka i vårt land. Det är hög tid för regeringen att ändra på det!

I Svenska Dagbladet den 4 november 2019 vittnas det om hur utländska medborgare missbrukar Skatteverkets tillfälliga personnummer, så kallade samordningsnummer, för att begå brott eller illegalt få tillgång till svensk välfärd. Polisen kallar dem för spökpersoner – och de blir allt fler.

Av artikeln framgår det att över 700 000 samordningsnummer har utfärdats sedan systemet med samordningsnummer infördes för ca 20 år sedan. Ungefär 150 000 av dem ska ha övergått i personnummer, men hur många verkliga personer som finns bakom de resterande 550 000 samordningsnumren är oklart. För kriminella personer, exempelvis stöldligor, är det gynnsamt att ha olika identiteter.

Ett annat problem är att ett obegränsat antal personer med samordningsnummer kan registrera sig på en och samma adress. Exempelvis finns det en adress i norra Stockholm där hela 500 personer är skrivna. På samma lägenhet har sammanlagt 2 000 personer varit skrivna de senaste två åren. Enligt polisen och Skatteverket är problemet så omfattande att det skapats ett skuggsamhälle där utländska medborgare kan jobba, betala skatt och få tillgång till alla förmåner i samhället, illegalt. De menar att det handlar om organiserad brottslighet som årligen kostar samhället miljarder kronor.

För en svensk medborgare är det straffbart att inte skriva sig där man bor, men samma krav att skriva sig på rätt adress ställs inte på personer med samordningsnummer.

I en rapport som polisen skrev redan 2016 lyfter man problemen med att utländska stöldligor utnyttjar bilmålvakter och samordningsnummer, och tar även upp problemen med falsk folkbokföring. I dag finns det ingen gräns för hur många personer som kan folkbokföra sig på en adress och heller ingen gräns för hur många bilar som kan ägas med ett samordningsnummer. Enligt polisen finns det 700 samordningsnummer med fler än 10 bilar registrerade på sig. Sammanlagt har dessa personer skulder på 99 miljoner kronor.

Tjänstemän på Tullverket har sammanfattat problemet såhär: Det är förbjudet att inneha stöldgods, men inte att ta ut stöldgods ut ur landet. Om du mot förmodan ertappas är det bara för stöldligan att säga att stöldgodset inte är deras.

Det måste bli mindre attraktivt för kriminella att verka i Sverige. Därför bör följande förslag snarast verkställas av regeringen.

 • Stärk kontrollen av id-uppgifter från Transportstyrelsen till Skatteverket vid utländska bilköp för att stoppa bilmålvakter.
 • Begränsa antalet bilar som får registreras på ett samordningsnummer.
 • Tidsbegränsa samordningsnummer.
 • Ändra lagen så att Tullverket kan beslagta stöldgods.
 • Kriminalisera utförsel av stöldgods ur landet.
 • Begränsa antalet personer som kan vara folkbokförda på samma adress.

 

 

Mikael Oscarsson (KD)

 

 

Yrkanden (6)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra lagen så att Tullverket kan beslagta stöldgods och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2020/21:SkU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör kriminalisera utförsel av stöldgods ur landet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU24
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör stärka kontrollen av id-uppgifter från Transportstyrelsen till Skatteverket vid utländska bilköp för att stoppa bilmålvakter och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 4.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör begränsa antalet bilar som får registreras på ett samordningsnummer och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 5.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tidsbegränsa samordningsnummer och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2020/21:SkU22
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 6.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör begränsa antalet personer som kan vara folkbokförda på samma adress och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2020/21:SkU22
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.