Störningar på webbplatsen

Under tisdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. De direktsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen är testsändningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Näringsutskottet

Kraftledning mot blå himmel
Foto: Johan Nilsson / TT

Vilka energislag ska användas till den svenska elproduktionen? Vad kan staten göra för att underlätta för företagande, tillväxt och export? Näringsutskottet arbetar med områden som näringspolitik, regional tillväxt, handel, energipolitik och patent- och upphovsrätt. Frågor som rör statliga företag som till exempel LKAB, SJ och Vattenfall behandlas också av utskottet.

Dokument

Betänkanden och utlåtanden, förslag som utskottet behandlat, yttranden, föredragningslistor, protokoll och verksamhetsberättelser.

Utskottets resor

Utskotten gör resor för att hålla sig uppdaterade om samhällsutvecklingen och studera hur andra länder löst ett visst problem.

Uppföljningsarbetet

Utskotten följer upp och utvärderar riksdagens beslut. Tanken är att det utskott som förberett ett beslut ska utvärdera resultatet.

Forskningsfrågor

Det är viktigt att ledamöterna får väl underbyggda beslutsunderlag. Därför arbetar utskotten med forsknings- och framtidsfrågor.