Näringsutskottet

Ett fraktfartyg fyllt med last på havet. Fotat uppifrån.
Foto: Ulf Grünbaum / TT

Vilka energislag ska användas till den svenska elproduktionen? Vad kan staten göra för att underlätta för företagande, tillväxt och export? Näringsutskottet arbetar med områden som näringspolitik, regional tillväxt, handel, energipolitik och patent- och upphovsrätt. Frågor som rör statliga företag som till exempel LKAB, SJ och Vattenfall behandlas också av utskottet.

En hög med papper på ett bord.

Dokument

Betänkanden och utlåtanden, förslag som utskottet behandlat, yttranden, föredragningslistor, protokoll och verksamhetsberättelser.

En del av en jordglob är inzoomad. Några av Europas länder syns.

Utskottets resor

Utskotten gör resor för att hålla sig uppdaterade om samhällsutvecklingen och studera hur andra länder löst ett visst problem.

Ett kollage av riksdagens tryckta publikationer.

Uppföljningsarbetet

Utskotten följer upp och utvärderar riksdagens beslut. Tanken är att det utskott som förberett ett beslut ska utvärdera resultatet.

Ett stapeldiagram i grönt.

Forskningsfrågor

Det är viktigt att ledamöterna får väl underbyggda beslutsunderlag. Därför arbetar utskotten med forsknings- och framtidsfrågor.