Anders Ådahl (C)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Västra Götalands läns västra, plats 338
Född år
1972
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Trafikutskottet

Suppleant

Näringsutskottet

Suppleant

Utbildningsutskottet

Suppleant

Valprövningsnämnden

Suppleant

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2022-09-26 – 2026-09-21

Utbildningsutskottet

Suppleant
2024-06-24 – 2026-09-21
Ledamot
2024-01-10 – 2024-06-24
Suppleant
2022-10-04 – 2024-01-09

Trafikutskottet

Suppleant
2022-10-04 – 2026-09-21

Näringsutskottet

Suppleant
2023-02-24 – 2026-09-21

Valprövningsnämnden

Suppleant
2023-03-23 –

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Föräldrar

Rektorn Staffan Ådahl och psykologen Kerstin Ådahl, f. Adolfsson.

Utbildning

Gymnasieskola teknisk linje, Sven Erikssonskolan, Borås. Civilingenjör kemiteknik, Chalmers. Tekn.dr energi och miljö, Chalmers.

Anställningar

Energisystemanalytiker, Göteborg Energi, 05–07. Forsknings- och utvecklingschef, Göteborg Energi, 07–12. Styrkeområdesledare Energi, Chalmers, 12–17. Koncernstrateg, Chalmersstiftelsen 19–22.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot Horizon 2020 Advisory Group on Energy, Europeiska kommissionen 13–18, Sveriges referensgrupp till Horizon 2020, Europeiska kommissionen 14–21, energiutvecklingsnämnden, Energimyndigheten 16–20. Utredningssekreterare SOU 17–18. Suppleant gentekniknämnden.

Kommunala uppdrag

Ordförande miljönämnden, Mölndals kommun 18–22. Ledamot kulturnämnden Västra Götalandsregionen, 18–22.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Styrelseordförande Elforsk AB 12–15. Styrelseledamot CIT Industrial Energy 18–22, Johanneberg Science Park 20–22. Distriktsordförande Centerpartiet VG Västra 20–22. Styrelseledamot Renergy AB 23–.

Litteratur

Process Industry Energy Projects in a Climate Change Conscious Economy (04), "Assessing the value of pulp mill biomass savings in a climate change conscious economy", Energy Policy 34:15 (06, tillsammans med S. Harvey och T. Berntsson).

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 22–. Ledamot utbildningsutskottet 24–. Suppleant trafikutskottet 22–, utbildningsutskottet 22–24 och näringsutskottet 23–. Suppleant valprövningsnämnden 23–.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Vuxenutbildning

  Vuxenutbildning

  Betänkande 2023/24:UbU13

  Riksdagen sa nej till 60 förslag i motioner om vuxenutbildning från den allmänna motionstiden 2023.

  Motionerna handlar exempelvis om utbudet och behovet av vuxenutbildning, yrkeshögskolan, validering, kvaliteten inom kommunal vuxenutbildning (komvux) och om utbildningen i svenska för invandrare (sfi).

  Riksdagen hänvisar bland annat till gällande bestämmelser och pågående arbete.

  Behandlade dokument
  31
  Förslagspunkter
  8
  Reservationer
  13 
  Anföranden och repliker
  11, 53 minuter
  Justering
  2024-05-02
  Bordläggning
  2024-05-22
  Debatt
  2024-05-23
  Beslut
  2024-05-29
 • Stillbild från Debatt om förslag: Att lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå

  Att lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå

  Betänkande 2023/24:UbU16

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag som innebär bättre möjligheter för elever i grundskolan, specialskolan och sameskolan att läsa på en högre nivå och för elever i gymnasieskolan att gå fram i snabbare studietakt.

  Vissa grundskoleelever med särskild begåvning eller som är högpresterande

  Behandlade dokument
  8
  Förslagspunkter
  9
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  32, 99 minuter
  Justering
  2024-05-14
  Bordläggning
  2024-05-17
  Debatt
  2024-05-20
  Beslut
  2024-05-22
 • Offentlighetsprincipen i svensk skola

  Skriftlig fråga 2023/24:902 av Anders Ådahl (C)

  Fråga 2023/24:902 Offentlighetsprincipen i svensk skola av Anders Ådahl C till Statsrådet Lotta Edholm L Den 10 april gick Liberalernas partiledare, arbetsmarknadsminister Johan Pehrson, ut i medierna och lät meddela att Liberalerna nu ändrat sig offentlighetsprincipen borde omfatta alla skolor, inklusive friskolorna.
  Inlämnad
  2024-05-14
  Svarsdatum
  2024-05-22
  Besvarare
  Statsrådet Lotta Edholm (L)
 • med anledning av prop. 2023/24:100 2024 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2023/24:2892 av Martin Ådahl m.fl. (C)

  Motion till riksdagen 2023/24:2892 av Martin Ådahl m.fl. C med anledning av prop. 2023/24:100 2024 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner förslaget till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken avsnitt 2 och 3 i motionenSammanfattning Centerpartiet vill i vårbudgetmotionen
  Inlämnad
  2024-04-30
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Övergripande skolfrågor

  Övergripande skolfrågor

  Betänkande 2023/24:UbU9

  Riksdagen sa nej till 135 förslag i motioner om övergripande skolfrågor från den allmänna motionstiden 2023. Anledningen är bland annat gällande bestämmelser och pågående utredningar.

  Förslagen handlar exempelvis om åtgärder för att höja kunskapsresultaten, ansvars- och resursfördelningen i skolväsendet och fristående skolor.

  Behandlade dokument
  45
  Förslagspunkter
  26
  Reservationer
  51 
  Anföranden och repliker
  51, 139 minuter
  Justering
  2024-04-09
  Bordläggning
  2024-04-23
  Debatt
  2024-04-24
  Beslut
  2024-04-24
 • Stillbild från Debatt om förslag: Högskolan

  Högskolan

  Betänkande 2023/24:UbU14

  Riksdagen sa nej till 130 förslag i motioner om högskolan från den allmänna motionstiden 2023.

  Motionerna handlar till exempel om akademisk frihet, tillgänglighet och utbildningars dimensionering.

  Riksdagen hänvisar bland annat till gällande bestämmelser och pågående arbete.

  Behandlade dokument
  62
  Förslagspunkter
  18
  Reservationer
  26 
  Anföranden och repliker
  55, 139 minuter
  Justering
  2024-04-11
  Bordläggning
  2024-04-17
  Debatt
  2024-04-18
  Beslut
  2024-04-24
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari L Skolminister Lotta Edholm L Justitieminister Gunnar Strömmer M Utbildningsminister Mats Persson L Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari L besvarar
  Datum
  2024-04-18
 • Offentlighetsprincipen i svensk skola

  Interpellation 2023/24:693 av Anders Ådahl (C)

  Interpellation 2023/24:693 Offentlighetsprincipen i svensk skola av Anders Ådahl C till Statsrådet Lotta Edholm L Den 10 april gick Liberalernas partiledare, arbetsmarknadsminister Johan Pehrson, ut i medierna och lät meddela att Liberalerna nu ändrat sig offentlighetsprincipen borde omfatta alla skolor, inklusive friskolorna.
  Inlämnad
  2024-04-11
  Besvarare
  Statsrådet Lotta Edholm (L)
 • med anledning av prop. 2023/24:105 Energipolitikens långsiktiga inriktning

  Motion 2023/24:2853 av Fredrik Olovsson m.fl. (S, C)

  Motion till riksdagen 2023/24:2853 av Fredrik Olovsson m.fl. S, C med anledning av prop. 2023/24:105 Energipolitikens långsiktiga inriktning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår det planeringsmål som regeringen föreslår ska gälla för elsystemet. Riksdagen avslår det leveranssäkerhetsmål som regeringen föreslår
  Inlämnad
  2024-04-03
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2023/24:NU14
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 5 avslag
 • med anledning av prop. 2023/24:79 Att lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå

  Motion 2023/24:2827 av Anders Ådahl m.fl. (C)

  Motion till riksdagen 2023/24:2827 av Anders Ådahl m.fl. C med anledning av prop. 2023/24:79 Att lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med ett förtydligande av hur finansieringen för kommunerna
  Inlämnad
  2024-03-13
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2023/24:UbU16
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Forskning

  Forskning

  Betänkande 2023/24:UbU15

  Riksdagen sa nej till 80 förslag i motioner om forskning från allmänna motionstiden 2023.

  Motionerna handlar bland annat om forskningens frihet, fördelning av forskningsmedel och rymdverksamhet.

  Riksdagen hänvisar bland annat till gällande bestämmelser och pågående arbete.

  Behandlade dokument
  46
  Förslagspunkter
  7
  Reservationer
  12 
  Anföranden och repliker
  32, 100 minuter
  Justering
  2024-02-13
  Bordläggning
  2024-03-05
  Debatt
  2024-03-06
  Beslut
  2024-03-06
 • Stillbild från Debatt om förslag: Studiestöd

  Studiestöd

  Betänkande 2023/24:UbU7

  Riksdagen sa nej till cirka 30 förslag om studiestöd. Motionerna handlar om bland annat villkoren inom studiestödssystemet, studiemedel för omställning, vidareutbildning och avskrivning av studielån. Förslagen har inkommit under den allmänna motionstiden 2023. Riksdagen hänvisar bland annat till gällande bestämmelser, pågående arbete och vidtagna åtgärder.

  Behandlade dokument
  19
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  16, 58 minuter
  Justering
  2024-01-23
  Bordläggning
  2024-03-05
  Debatt
  2024-03-06
  Beslut
  2024-03-06
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Den ekonomiska situationen för Sveriges skolor

  Den ekonomiska situationen för Sveriges skolor

  Interpellation 2023/24:478 av Anders Ådahl (C)

  Interpellation 2023/24:478 Den ekonomiska situationen för Sveriges skolor av Anders Ådahl C till Statsrådet Lotta Edholm L Regeringens har uttalat att man satsar på skolan. Men verkligheten ute i landet ser annorlunda ut. Svensk skola blöder. Bland det viktigaste politiken har att klara, en skola som ger våra barn kunskaper
  Inlämnad
  2024-02-09
  Svarsdatum
  2024-03-01
  Besvarare
  Statsrådet Lotta Edholm (L)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Åtgärder mot betygsfiffel

  Åtgärder mot betygsfiffel

  Interpellation 2023/24:440 av Åsa Westlund (S)

  Interpellation 2023/24:440 Åtgärder mot betygsfiffel av Åsa Westlund S till Statsrådet Lotta Edholm L Det går inte att lita på svenska betyg, säger Handelshögskolans rektor. Ändå har regeringen inte vidtagit några akuta åtgärder som tar krafttag mot de skolor som avviker kraftigt från de nationella proven i sin betygssättning.
  Inlämnad
  2024-02-07
  Svarsdatum
  2024-03-01
  Besvarare
  Statsrådet Lotta Edholm (L)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Riksrevisionens rapport om Samhalls samhällsuppdrag

  Riksrevisionens rapport om Samhalls samhällsuppdrag

  Betänkande 2023/24:AU4

  Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen om Riksrevisionens granskning av Samhall Aktiebolag.

  Riksrevisionen bedömer att både regeringens och Samhalls styrning alltför mycket har prioriterat affärsmässig utveckling framför utveckling av de anställdas arbetsförmåga. Myndighetens

  Behandlade dokument
  8
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  15, 57 minuter
  Justering
  2024-02-15
  Bordläggning
  2024-02-28
  Debatt
  2024-02-29
  Beslut
  2024-03-06
 • Stillbild från Debatt om förslag: Trafiksäkerhet

  Trafiksäkerhet

  Betänkande 2023/24:TU7

  Ett års prövotid ska införas för körkort klass AM, det vill säga körkort för moped klass 1 (kallas ibland EU-moped), A-traktorer och mopedbilar. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

  Med nuvarande lagstiftning gäller inte någon prövotid för AM-körkort. Det innebär att den som kör exempelvis

  Behandlade dokument
  64
  Förslagspunkter
  21
  Reservationer
  27 
  Anföranden och repliker
  18, 76 minuter
  Justering
  2024-02-13
  Bordläggning
  2024-02-28
  Debatt
  2024-02-29
  Beslut
  2024-03-06
 • Stillbild från Debatt om förslag: Gymnasieskolan

  Gymnasieskolan

  Betänkande 2023/24:UbU12

  Riksdagen sa nej till 57 förslag i motioner om gymnasieskolan från den allmänna motionstiden 2023.

  Motionerna handlar bland annat om utbildning i gymnasieskolan samt om studie- och yrkesvägledning och drogtester i skolväsendet.

  Riksdagen hänvisar bland annat till pågående utredningar.

  Behandlade dokument
  36
  Förslagspunkter
  10
  Reservationer
  10 
  Anföranden och repliker
  19, 77 minuter
  Justering
  2024-02-06
  Bordläggning
  2024-02-27
  Debatt
  2024-02-28
  Beslut
  2024-02-28
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: EU-minister Jessika Roswall M Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson KD Utbildningsminister Mats Persson L Landsbygdsminister Peter Kullgren KD EU-minister Jessika Roswall M besvarar såväl allmänpolitiska
  Datum
  2024-02-15
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Justitieminister Gunnar Strömmer M Finansmarknadsminister Niklas Wykman M Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson KD Energi- och näringsminister
  Datum
  2024-02-01
 • Stillbild från Särskild debatt: Särskild debatt med anledning av resultatet i den senaste Pisa-undersökningen

  Särskild debatt med anledning av resultatet i den senaste Pisa-undersökningen

  Tisdagen den 16 januari håller riksdagen en särskild debatt med anledning av resultatet i den senaste Pisa-undersökningen. Debatten har begärts av Liberalerna. Från regeringen deltar skolminister Lotta Edholm LDen särskilda debatten går att se direkt och i efterhand via webb-tv.
  Datum
  2024-01-16

Filter