Helena Gellerman (L)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Västra Götalands läns västra, plats 301
Titel
Civilingenjör
Född år
1960
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Liberalerna

Kvittningsperson

Trafikutskottet

Ledamot

Näringsutskottet

Suppleant

Skatteutskottet

Suppleant

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant

Valberedningen

Ledamot

Ledamotsrådet

Ledamot

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2018-09-24 – 2026-09-21

Liberalerna

Kvittningsperson
2019-09-24 –

Trafikutskottet

Ledamot
2022-10-04 – 2026-09-21
Ledamot
2018-10-02 – 2022-09-26

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2023-05-22 – 2026-09-21
Suppleant
2018-10-09 – 2022-09-26

Näringsutskottet

Suppleant
2022-10-04 – 2026-09-21
Suppleant
2018-10-09 – 2022-09-26

Skatteutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2026-09-21
Suppleant
2019-12-19 – 2022-09-26

Försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Utrikesutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2023-05-22
Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Civilutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Finansutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Justitieutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Kulturutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Utbildningsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

EU-nämnden

Suppleant
2018-11-15 – 2022-10-04

Ledamotsrådet

Ledamot
2022-10-12 –
Ledamot
2019-03-27 – 2022-10-10

Valberedningen

Ledamot
2022-09-26 –

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
2022-10-11 – 2024-10-31

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Föräldrar

Politiske redaktören Olle Gellerman och riksdagsledamoten Kerstin Gellerman, f. Lagerkvist

Utbildning

Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje, Alströmerskolan, Alingsås, slutår 79. Elektrotekniklinjen, Chalmers, examensår 84. Chefsutbildning, Volvo Corporate Management Program 97. IHM:s Volvo–Renaults säljutbildning 00. Ekonomisk historia, Göteborgs universitet 05

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 18–. Ledamot trafikutskottet 18–. Suppleant miljö- och jordbruksutskottet 18–22 och 23–, näringsutskottet 18–, EU-nämnden 18–22, skatteutskottet 19– och utrikesutskottet 22–23. Ledamot ledamotsrådet 19– och valberedningen 22–. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 22–. Kvittningsperson Liberalerna 19–.

Anställningar

Nääs Kaffestuga, 75–84. Guide på Nääs slott, sommaren 77. Utvecklare/projektledare/gruppchef/stf. chef Eldivisionen, Volvo Personvagnar 84–00. Bilsäljare, Bilia Göteborg 00–04. Ansvarig Test Site Sweden, Lindholmen Science Park, Göteborg 06–07 Manager Fältdatainsamling av trafiksäkerhetsdata, SAFER at Chalmers, Lindholmen Science Park, Göteborg 07–18

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Lerum, 06–. Vice ordförande visionsnämnden för skola och utbildning, Lerum, 06–10. Ledamot beredningen för skola och utbildning, Lerum, 10–12. Ledamot beredningen för bostad och infrastruktur, Lerum 14–16.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ordförande Bra Barnomsorg, Partille 94–97. Ledamot styrelsen Folkpartiet, Lerum 11–14. Ledamot partistyrelsen, Liberalerna, 19–. Ordförande Liberalerna, Lerum 23–.

Litteratur

Methodology for Field Operational Tests of Automated Vehicles (16), Data Sharing of Transport Research Data (16), Data Management and Data Sharing in Field Operational Tests: From Good Practices to Standards (16), Anonymization of Data from Field Operational Tests (16), Data sharing framework for naturalistic driving data (15), A Platform for sharing data from field operational tests (14)

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Luftfartsfrågor

  Luftfartsfrågor

  Betänkande 2023/24:TU14

  Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 70 förslag i motioner om luftfartsfrågor från den allmänna motionstiden 2023. Motionerna handlar bland annat om regionala flygplatser, beredskaps-flygplatser, säkerhetsrelaterade frågor inom luftfarten, flygets klimatpåverkan och elflyg. Utskottet hänvisar bland annat till vidtagna åtgärder och pågående utredningss-arbete.

  Behandlade dokument
  26
  Förslagspunkter
  14
  Reservationer
  24 
  Anföranden och repliker
  31, 101 minuter
  Justering
  2024-05-14
  Bordläggning
  2024-05-22
  Debatt
  2024-05-23
  Beslut
  2024-05-29
 • Stillbild från Debatt om förslag: Vägtrafik- och fordonsfrågor

  Vägtrafik- och fordonsfrågor

  Betänkande 2023/24:TU13

  Riksdagen sa nej till cirka 120 förslag om vägtrafik- och fordonsfrågor. Motionerna har inkommit under den allmänna motionstiden 2023 och handlar bland annat om fossilfri fordonsflotta, tillgång till laddning, bilpooler och underhåll av vinterväg. Att riksdagen avslår alla motionerna beror på pågående arbetet och befintlig lagstiftning.

  Behandlade dokument
  52
  Förslagspunkter
  19
  Reservationer
  35 
  Anföranden och repliker
  49, 149 minuter
  Justering
  2024-04-04
  Bordläggning
  2024-04-09
  Debatt
  2024-04-10
  Beslut
  2024-04-11
 • Stillbild från Debatt om förslag: Cykelfrågor

  Cykelfrågor

  Betänkande 2023/24:TU12

  Riksdagen sa nej till ett sextiotal förslag i motioner om olika cykelfrågor som inkommit under den allmänna motionstiden 2023.

  Motionerna handlar bland annat om infrastruktur och bestämmelser för cyklister samt insatser för cykling bland barn och unga och kombinerade resor med cykel.

  Riksdagen hänvisar till planerade och redan vidtagna åtgärder samt till pågående arbete.

  Behandlade dokument
  24
  Förslagspunkter
  9
  Reservationer
  21 
  Anföranden och repliker
  15, 59 minuter
  Justering
  2024-03-21
  Bordläggning
  2024-04-09
  Debatt
  2024-04-10
  Beslut
  2024-04-11
 • Stillbild från Debatt om förslag: Yrkestrafik och taxi

  Yrkestrafik och taxi

  Betänkande 2023/24:TU9

  Riksdagen sa nej till cirka 40 förslag i motioner om olika yrkestrafik- och taxifrågor från allmänna motionstiden 2023.

  Motionerna handlar bland annat om tillsyn, kontroll och översyn.

  Riksdagen hänvisar bland annat till planerade eller redan vidtagna åtgärder. Samt pågående utrednings- och beredningsarbete.

  Behandlade dokument
  14
  Förslagspunkter
  14
  Reservationer
  13 
  Anföranden och repliker
  31, 103 minuter
  Justering
  2024-03-07
  Bordläggning
  2024-03-19
  Debatt
  2024-03-20
  Beslut
  2024-03-20
 • Stillbild från Debatt om förslag: Trafiksäkerhet

  Trafiksäkerhet

  Betänkande 2023/24:TU7

  Ett års prövotid ska införas för körkort klass AM, det vill säga körkort för moped klass 1 (kallas ibland EU-moped), A-traktorer och mopedbilar. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

  Med nuvarande lagstiftning gäller inte någon prövotid för AM-körkort. Det innebär att den som kör exempelvis

  Behandlade dokument
  64
  Förslagspunkter
  21
  Reservationer
  27 
  Anföranden och repliker
  18, 76 minuter
  Justering
  2024-02-13
  Bordläggning
  2024-02-28
  Debatt
  2024-02-29
  Beslut
  2024-03-06
 • Stillbild från Debatt om förslag: Järnvägsfrågor

  Järnvägsfrågor

  Betänkande 2023/24:TU6

  Riksdagen sa nej till cirka 60 förslag i motioner om järnvägsfrågor från den allmänna motionstiden 2023. Riksdagen hänvisar bland annat till genomförda eller pågående initiativ inom området. Motionerna handlar bland annat om organiseringen av järnvägsunderhållet, järnvägens signalsystem, järnvägsskydd och Arlandabanan.

  Behandlade dokument
  15
  Förslagspunkter
  14
  Reservationer
  24 
  Anföranden och repliker
  40, 114 minuter
  Justering
  2024-01-23
  Bordläggning
  2024-01-30
  Debatt
  2024-01-31
  Beslut
  2024-02-07
 • Stillbild från Debatt om förslag: Kollektivtrafikfrågor

  Kollektivtrafikfrågor

  Betänkande 2023/24:TU5

  Riksdagen sa nej till ett femtiotal förslag i motioner om olika kollektivtrafikfrågor från den allmänna motionstiden 2023. Detta i första hand med hänvisning till genomförda eller pågående initiativ på området.

  Motionerna handlar bland annat om stärkt kollektivtrafik, jämställd och jämlik kollektivtrafik, biljettsystem och färdtjänst.

  Utskottet framhåller att kollektivtrafiken är ett viktigt medel för att uppfylla de klimat- och transportpolitiska målen.

  Behandlade dokument
  27
  Förslagspunkter
  8
  Reservationer
  18 
  Anföranden och repliker
  25, 90 minuter
  Justering
  2024-01-16
  Bordläggning
  2024-01-30
  Debatt
  2024-01-31
  Beslut
  2024-02-07
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 20 Klimat, miljö och natur

  Utgiftsområde 20 Klimat, miljö och natur

  Betänkande 2023/24:MJU1

  Totalt cirka 19,3 miljarder kronor ur statens budget för 2024 går till utgiftsområdet Klimat, miljö och natur. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas, och nej till de alternativa budgetförslag som lagts fram i motioner.

  Mest pengar, cirka

  Behandlade dokument
  13
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  72, 201 minuter
  Justering
  2023-12-07
  Bordläggning
  2023-12-18
  Debatt
  2023-12-19
  Beslut
  2023-12-19
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 22 Kommunikationer

  Utgiftsområde 22 Kommunikationer

  Betänkande 2023/24:TU1

  Totalt går cirka 83 miljarder kronor ur statens budget för 2024 till utgiftsområdet Kommunikationer. Området omfattar transportpolitik och politik för informationssamhället. Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2024 om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

  Mest

  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  92, 244 minuter
  Justering
  2023-12-05
  Bordläggning
  2023-12-12
  Debatt
  2023-12-13
  Beslut
  2023-12-19
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson KD Utrikesminister Tobias Billström M EU-minister Jessika Roswall M Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin M Infrastruktur- och bostadsminister
 • Statens myndigheter som drivkraft för flygets klimatomställning

  Motion 2023/24:2414 av Helena Gellerman (L)

  Motion till riksdagen 2023/24:2414 av Helena Gellerman L Statens myndigheter som drivkraft för flygets klimatomställning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten och dess myndigheter bör utveckla färdsättsneutrala resepolicyer och upphandla fossilfritt flygbränsle
  Inlämnad
  2023-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:FiU25
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Kvinnors företagande

  Motion 2023/24:2412 av Helena Gellerman (L)

  Motion till riksdagen 2023/24:2412 av Helena Gellerman L Kvinnors företagande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att mäta och följa upp hur det går för kvinnors företagande och kvinnors tillgång till riskkapital och tillkännager detta för regeringen. Motivering Framgångsrikt
  Inlämnad
  2023-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:NU11
 • Konkurrenskraftiga villkor för svensk turistnäring

  Motion 2023/24:336 av Helena Gellerman (L)

  Motion till riksdagen 2023/24:336 av Helena Gellerman L Konkurrenskraftiga villkor för svensk turistnäring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda den svenska turistmomsen för att göra den mer konkurrenskraftig relativt våra nordiska grannländer och tillkännager
  Inlämnad
  2023-09-29
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:SkU14
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Underlättande av steget att starta nytt företag

  Motion 2023/24:332 av Helena Gellerman (L)

  Motion till riksdagen 2023/24:332 av Helena Gellerman L Underlättande av steget att starta nytt företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stödja nyföretagare och ta bort hinder i regelverk för att förenkla steget att starta nya företag och tillkännager detta för
  Inlämnad
  2023-09-29
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:NU11
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Vidareutbildning av akademiker till polisyrket

  Motion 2023/24:335 av Helena Gellerman (L)

  Motion till riksdagen 2023/24:335 av Helena Gellerman L Vidareutbildning av akademiker till polisyrket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en kortare polisutbildning för akademiker med minst treårig relevant utbildning och tillkännager detta för regeringen.
  Inlämnad
  2023-09-29
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:JuU16
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Sprid kunskap med hjälp av de bästa pedagogerna

  Motion 2023/24:337 av Helena Gellerman (L)

  Motion till riksdagen 2023/24:337 av Helena Gellerman L Sprid kunskap med hjälp av de bästa pedagogerna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en nationell digital plattform för gymnasieskolan där de bästa pedagogerna går igenom olika moment i gymnasieskolans
  Inlämnad
  2023-09-29
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:UbU9
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Järnvägsfrågor

  Järnvägsfrågor

  Betänkande 2022/23:TU14

  Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen som handlar om Riksrevisionens rapport om kvalitetsavgifter och regressrätt inom järnvägsfrågor.

  Riksrevisionens övergripande slutsatser är att systemen med kvalitetsavgifter och regress saknar förutsättningar för att effektivt bidra till

  Behandlade dokument
  18
  Förslagspunkter
  12
  Reservationer
  17 
  Anföranden och repliker
  44, 119 minuter
  Justering
  2023-06-13
  Bordläggning
  2023-06-16
  Debatt
  2023-06-19
  Beslut
  2023-06-20
 • Stillbild från Debatt om förslag: Trafiksäkerhet

  Trafiksäkerhet

  Betänkande 2022/23:TU13

  Riksdagen sa nej till 110 förslag i motioner om trafiksäkerhet från den allmänna motionstiden 2022. Anledningen är främst att åtgärder redan planeras eller är vidtagna. Riksdagen framhöll också att trafiksäkerhetsarbetet ger effekt men att ytterligare arbete krävs.

  Motionsförslagen handlar

  Behandlade dokument
  55
  Förslagspunkter
  19
  Reservationer
  23 
  Anföranden och repliker
  21, 93 minuter
  Justering
  2023-06-13
  Bordläggning
  2023-06-16
  Debatt
  2023-06-19
  Beslut
  2023-06-20
 • Stillbild från Debatt om förslag: Riksrevisionens rapport om Transportstyrelsens tillsyn

  Riksrevisionens rapport om Transportstyrelsens tillsyn

  Betänkande 2022/23:TU15

  I en skrivelse redogör regeringen för sin bedömning av de iakttagelser och rekommendationer som Riksrevisionen redovisar i rapporten Transportstyrelsens tillsyn – styrning och prioritering. Regeringen anger även vilka åtgärder som vidtagits med anledning av rapporten.

  Riksdagen välkomnar Riksrevisionens

  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  6, 13 minuter
  Justering
  2023-06-08
  Bordläggning
  2023-06-13
  Debatt
  2023-06-14
  Beslut
  2023-06-14
 • Stillbild från Debatt om förslag: Digitaliserings- och postfrågor

  Digitaliserings- och postfrågor

  Betänkande 2022/23:TU12

  Riksdagen sa nej till de 89 förslag i motioner som kommit in under den allmänna motionstiden 2022. Förslagen handlar bland annat om digitalisering, digital delaktighet och autentisering, tillgång till elektronisk kommunikation, utbyggnad av 5G-nätet samt postservice i hela landet.

  Riksdagen hänvisar till planerade eller redan vidtagna åtgärder och pågående beredningsarbete.

  Behandlade dokument
  36
  Förslagspunkter
  14
  Reservationer
  28 
  Anföranden och repliker
  28, 84 minuter
  Justering
  2023-06-08
  Bordläggning
  2023-06-13
  Debatt
  2023-06-14
  Beslut
  2023-06-14

Filter