Louise Eklund (L)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Malmö kommun, plats 122
Titel
Fil. dr. i historia.
Född år
1979
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Liberalerna

Förste vice gruppledare

Näringsutskottet

Ledamot

Trafikutskottet

Suppleant

Utbildningsutskottet

Suppleant

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant

Ledamotsrådet

Suppleant

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2022-09-26 – 2026-09-21

Liberalerna

Förste vice gruppledare
2022-10-20 –

Näringsutskottet

Ledamot
2022-10-04 – 2026-09-21

Trafikutskottet

Suppleant
2022-10-04 – 2026-09-21

Utbildningsutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2026-09-21

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2026-09-21

Ledamotsrådet

Suppleant
2024-04-10 –

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 22–. Ledamot Näringsutskottet 22–. Suppleant trafikutskottet 22–, utbildningsutskottet 22– och miljö- och jordbruksutskottet 22–. 1:e vice gruppledare Liberalerna 22–.

Utbildning

Ph. D., European University Institute, Florens. MSc, History of International Relations, London School oc Economics and Political Science, London. BA, Philosophy, Politics and Economics (PPE), Oxford University.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Strategi för företag i kulturella och kreativa branscher

  Strategi för företag i kulturella och kreativa branscher

  Betänkande 2023/24:NU19

  Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen om strategi för företag i kulturella och kreativa branscher. Strategin innehåller regeringens övergripande vision, sex strategiska mål och lika många prioriterade områden. Ett av målen är bland annat träffsäker rådgivning och finansiering, träffsäkert

  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  7
  Reservationer
  14 
  Anföranden och repliker
  10, 64 minuter
  Justering
  2024-05-30
  Bordläggning
  2024-06-11
  Debatt
  2024-06-12
  Beslut
  2024-06-12
 • Stillbild från Debatt om förslag: En tydligare process för tillståndsprövning av elnät

  En tydligare process för tillståndsprövning av elnät

  Betänkande 2023/24:NU15

  Det behövs en tydligare process för tillståndsprövning av elnät. Det anser riksdagen som säger ja till regeringens förslag om ändringar i miljöbalken och ellagen. Beslutet innebär en tydligare och snabbare process för att förnya, förstärka och bygga ut elnät. De nya reglerna gäller starkströmsledningar som kräver nätkoncession för linje, eftersom tillståndsprocessen för sådana ledningar är längre än för övriga nät. Reglerna börjar gälla den 1 juli 2024.

  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  16, 45 minuter
  Justering
  2024-05-16
  Bordläggning
  2024-05-22
  Debatt
  2024-05-23
  Beslut
  2024-05-29
 • Stillbild från Debatt om förslag: Energipolitikens långsiktiga inriktning

  Energipolitikens långsiktiga inriktning

  Betänkande 2023/24:NU14

  Regeringen föreslår två nya mål för Sveriges elsystem: ett planeringsmål och ett leveranssäkerhetsmål. Riksdagen föreslår att riksdagen ska säga ja till förslaget.

  Planeringsmålet innebär att elsystemet ska ge förutsättningar för att leverera den el som behövs för en ökad elektrifiering och

  Behandlade dokument
  40
  Förslagspunkter
  16
  Reservationer
  42 
  Anföranden och repliker
  57, 187 minuter
  Justering
  2024-05-16
  Bordläggning
  2024-05-22
  Debatt
  2024-05-23
  Beslut
  2024-05-29
 • Stillbild från Debatt om förslag: Regional utveckling

  Regional utveckling

  Betänkande 2023/24:NU12

  Riksdagen sa nej till cirka 30 förslag i motioner om regional utveckling från den allmänna motionstiden 2023.

  Motionerna handlar bland annat om insatser för regional utveckling och tillväxt, samt kommersiell service. Det finns också förslag om att regionerna och kommunerna ska få behålla mer

  Behandlade dokument
  28
  Förslagspunkter
  3
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  28, 101 minuter
  Justering
  2024-05-02
  Bordläggning
  2024-05-07
  Debatt
  2024-05-08
  Beslut
  2024-05-15
 • Stillbild från Debatt om förslag: Näringspolitik

  Näringspolitik

  Betänkande 2023/24:NU11

  Riksdagen sa nej till cirka 100 förslag i motioner om näringspolitik från den allmänna motionstiden 2023.

  Motionerna handlar bland annat om företagsfrämjande, konkurrensfrågor och särskilda näringsgrenar och branscher.

  Riksdagen hänvisar bland annat till pågående arbete.

  Behandlade dokument
  50
  Förslagspunkter
  12
  Reservationer
  29 
  Anföranden och repliker
  29, 97 minuter
  Justering
  2024-04-04
  Bordläggning
  2024-04-09
  Debatt
  2024-04-10
  Beslut
  2024-04-10
 • Stillbild från Debatt om förslag: Regelförenkling för företag

  Regelförenkling för företag

  Betänkande 2023/24:NU10

  Riksdagen sa nej till cirka 50 förslag i motioner om regelförenkling för företag från den allmänna motionstiden 2023. Riksdagen hänvisar bland annat till pågående arbete inom området.

  Motionerna handlar bland annat om hur förenklingsarbetet bör bedrivas, handläggningstider och tillståndsprocesser samt genomförande av EU-lagstiftning i svensk rätt.

  Behandlade dokument
  26
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  11 
  Anföranden och repliker
  28, 81 minuter
  Justering
  2024-04-04
  Bordläggning
  2024-04-09
  Debatt
  2024-04-10
  Beslut
  2024-04-10
 • Stillbild från Statsministerns frågestund: Statsministerns frågestund

  Statsministerns frågestund

  Vid frågestunden svarar statsminister Ulf Kristersson M på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.
  Datum
  2024-04-04
 • Stillbild från Debatt om förslag: Handelspolitik

  Handelspolitik

  Betänkande 2023/24:NU13

  EU-förbudet mot handel med sälprodukter bör hävas. I ett så kallat tillkännagivande riktar riksdagen en uppmaning till regeringen om att den ska verka för ett undantag eller för att helt upphäva förbudet mot handel med sälprodukter. Säljakt är i dag tillåtet, men det är förbjudet med försäljning av

  Behandlade dokument
  27
  Förslagspunkter
  21
  Reservationer
  44 
  Anföranden och repliker
  25, 86 minuter
  Justering
  2024-03-21
  Bordläggning
  2024-04-02
  Debatt
  2024-04-03
  Beslut
  2024-04-04
 • Stillbild från Debatt om förslag: Elmarknadsfrågor

  Elmarknadsfrågor

  Betänkande 2023/24:NU9

  Riksdagen har behandlat en skrivelse av regeringen om Riksrevisionens rapport om statens åtgärder för utveckling av elsystemet samt 80 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2023.

  Riksdagen konstaterar att regeringen i huvudsak instämmer i Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer.

  Behandlade dokument
  33
  Förslagspunkter
  12
  Reservationer
  19 
  Anföranden och repliker
  60, 152 minuter
  Justering
  2024-03-21
  Bordläggning
  2024-04-02
  Debatt
  2024-04-03
  Beslut
  2024-04-04
 • Stillbild från Debatt om förslag: Mineralpolitik

  Mineralpolitik

  Betänkande 2023/24:NU8

  Riksdagen sa nej till 43 förslag i motioner om mineralpolitik från den allmänna motionstiden 2023. Detta med hänvisning bland annat till pågående utredningar, redan gjorda insatser och en av regeringen utlovad mineralstrategi.

  Motionerna handlar bland annat om tillstånd och tillståndsprocesser, förbud mot utvinning, äganderätt och ersättning samt om innovationskritiska metaller och mineral.

  Behandlade dokument
  15
  Förslagspunkter
  14
  Reservationer
  21 
  Anföranden och repliker
  28, 101 minuter
  Justering
  2024-02-01
  Bordläggning
  2024-02-14
  Debatt
  2024-02-15
  Beslut
  2024-02-28
 • Stillbild från Debatt om förslag: Immaterialrättsfrågor

  Immaterialrättsfrågor

  Betänkande 2023/24:NU7

  Riksdagen sa nej till cirka 40 förslag om immaterialrättsliga frågor, det vill säga det område inom juridiken som bland annat reglerar rättigheter till intellektuella prestationer som till exempel design, litteratur, varumärken och uppfinningar. Motionerna handlar exempelvis om en översyn av de immaterialrättsliga

  Behandlade dokument
  15
  Förslagspunkter
  10
  Reservationer
  13 
  Anföranden och repliker
  16, 64 minuter
  Justering
  2024-02-01
  Bordläggning
  2024-02-14
  Debatt
  2024-02-15
  Beslut
  2024-02-28
 • Stillbild från Debatt om förslag: Riksrevisionens rapport om etablering av myndigheter utanför Stockholm

  Riksrevisionens rapport om etablering av myndigheter utanför Stockholm

  Betänkande 2023/24:NU6

  Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen som handlar om Riksrevisionens rapport om etablering av myndigheter utanför Stockholm.

  Riksrevisionens övergripande slutsats är att regeringens lokalisering av myndigheter på orter utanför Stockholm under perioden delvis har levt upp till

  Behandlade dokument
  15
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  9, 52 minuter
  Justering
  2024-01-25
  Bordläggning
  2024-02-06
  Debatt
  2024-02-07
  Beslut
  2024-02-07
 • Stillbild från Debatt om förslag: 2023 års redogörelse för företag med statligt ägande

  2023 års redogörelse för företag med statligt ägande

  Betänkande 2023/24:NU4

  Riksdagen har behandlat regeringens skrivelse om 2023 års redogörelse för företag med statligt ägande. Riksdagen framhåller betydelsen av den årligt återkommande skrivelsen och understryker vikten av att regeringen fortsätter att utveckla innehållet i den så att riksdagen får en god bild av utvecklingen

  Behandlade dokument
  31
  Förslagspunkter
  17
  Reservationer
  24 
  Anföranden och repliker
  11, 53 minuter
  Justering
  2024-01-25
  Bordläggning
  2024-02-06
  Debatt
  2024-02-07
  Beslut
  2024-02-07
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 19 Regional utveckling

  Utgiftsområde 19 Regional utveckling

  Betänkande 2023/24:NU2

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur anslagen i statens budget för år 2024 ska fördelas inom utgiftsområdet Regional utveckling.

  Totalt handlar det om cirka 3,9 miljarder kronor ur statens budget. Mest pengar, cirka 2 miljarder kronor, går till regionala utvecklingsåtgärder.

  Riksdagen

  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  23, 79 minuter
  Justering
  2023-12-07
  Bordläggning
  2023-12-13
  Debatt
  2023-12-14
  Beslut
  2023-12-19
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 21 Energi

  Utgiftsområde 21 Energi

  Betänkande 2023/24:NU3

  Totalt går cirka 5,6 miljarder kronor ur statens budget för 2024 till utgiftsområdet Energi. Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2024 om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

  Mest pengar, drygt 1,4 miljarder kronor, går till energiforskning. Knappt 1

  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  56, 143 minuter
  Justering
  2023-12-07
  Bordläggning
  2023-12-12
  Debatt
  2023-12-13
  Beslut
  2023-12-19
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Civilminister Erik Slottner KD Migrationsminister Maria Malmer Stenergard M Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg L Energi-
  Datum
  2023-11-30
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ny kärnkraft i Sverige

  Ny kärnkraft i Sverige

  Betänkande 2023/24:NU5

  Riksdagen sa ja till regeringens lagförslag om ny kärnkraft i Sverige. Lagändringarna gör att det blir tillåtet med nya reaktorer på andra platser än vid kärnkraftverken i Forsmark, Ringhals och Oskarshamn. Dessutom tillåts fler än tio reaktorer får vara i drift samtidigt.

  Riksdagen delar regeringens

  Behandlade dokument
  16
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  54, 176 minuter
  Justering
  2023-11-23
  Bordläggning
  2023-11-24
  Debatt
  2023-11-28
  Beslut
  2023-11-29
 • Möjlighet för tredjelandsmedborgare med permanent uppehållstillstånd att delta på en nordisk arbetsmarknad

  Motion 2023/24:506 av Camilla Mårtensen och Louise Eklund (båda L)

  Motion till riksdagen 2023/24:506 av Camilla Mårtensen och Louise Eklund båda L Möjlighet för tredjelandsmedborgare med permanent uppehållstillstånd att delta på en nordisk arbetsmarknad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjliggöra för tredjelandsmedborgare med
  Inlämnad
  2023-10-02
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:SfU11
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Nationell strategi mot stranderosion

  Motion 2023/24:339 av Louise Eklund (L)

  Motion till riksdagen 2023/24:339 av Louise Eklund L Nationell strategi mot stranderosion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en nationell strategi mot stranderosion och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen
  Inlämnad
  2023-09-29
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2023/24:CU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Stärkande av infrastrukturen i sydöstra Skåne

  Motion 2023/24:338 av Louise Eklund och Camilla Mårtensen (båda L)

  Motion till riksdagen 2023/24:338 av Louise Eklund och Camilla Mårtensen båda L Stärkande av infrastrukturen i sydöstra Skåne Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att infrastrukturen kring Ystads hamn och E65 bör förbättras och tillkännager detta för regeringen. Motivering
  Inlämnad
  2023-09-29
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:TU18
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag

Filter