Monica Haider (S)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Kronobergs län, plats 254
Titel
Metallarbetare.
Född år
1963
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Näringsutskottet

Ledamot

Kulturutskottet

Suppleant

EU-nämnden

Ledamot

Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

Personlig suppleant

Valberedningen

Suppleant

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2014-09-29 – 2026-09-21

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2018-10-02 – 2022-09-26
Ledamot
2014-10-07 – 2018-09-24

Näringsutskottet

Ledamot
2022-10-04 – 2026-09-21
Ledamot
2018-10-02 – 2022-09-26

Kulturutskottet

Suppleant
2022-10-04 – 2026-09-21
Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2014-10-07 – 2018-09-24

Finansutskottet

Suppleant
2018-10-02 – 2022-09-26

Försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Utrikesutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Civilutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Justitieutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Skatteutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Trafikutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Utbildningsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

EU-nämnden

Ledamot
2021-09-02 –
Suppleant
2020-12-01 – 2021-09-02
Suppleant
2020-03-18 – 2020-11-30

Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

Personlig suppleant
2022-11-01 –
Personlig suppleant
2018-11-01 – 2022-10-31
Personlig suppleant
2017-10-13 – 2018-10-31

Europarådets svenska delegation

Suppleant
2014-11-01 – 2015-11-12

Valberedningen

Suppleant
2022-09-26 –

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 14–. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 14–18, näringsutskottet 18– och EU-nämnden 21–. Suppleant kulturutskottet 14–18, finansutskottet 18–22, miljö- och jordbruksutskottet 18–22 och EU-nämnden 20–21. Suppleant Europarådets svenska delegation 14–15. Personlig suppleant styrelsen för Riksbankens Jubileumsfond 17–.

Föräldrar

Lantbrukaren/metallarbetaren Allan Bengtsson och verksamhetsledaren Kerstin Bengtsson, f. Dahl.

Utbildning

Nioårig grundskola. Gymnasieingenjör maskin, Hässleholms tekniska 88–90. Statskunskap, Lunds universitet 97–01.

Anställningar

Sömmerska, Petris AB, Vislanda 79–86. Au pair, Chicago 83–84. Metallarbetare, Proton Cartec/EVAB, Eneryda 86–90. Instruktör, Samhall Dacke AB 90–97.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot insynsrådet, Länsstyrelsen Kronoberg 16–. Ledamot, Jordbruksverkets insynsråd 16–. Ledamot, parlamentariska landsbygdskommittén 15–17. Viltförvaltningsdelegationen Kronoberg.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Älmhult.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Partidistriktsordförande, Kronoberg 09–. Ersättare, partistyrelsen Socialdemokraterna 05–21. Styrelseledamot, Älmhults arbetarekommun. Ordförande, Enerydaortens viltförvaltningsområde. Ordförande förbundsstyrelsen, Kronobergs försvarsutbildningsförbund.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell M Civilminister Erik Slottner KD Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson KD Energi- och näringsminister
  Datum
  2024-06-13
 • Taxepunkter

  Skriftlig fråga 2023/24:950 av Monica Haider (S)

  Fråga 2023/24:950 Taxepunkter av Monica Haider S till Statsrådet Andreas Carlson KD Green Cargo har aviserat nedläggning av taxepunkter runt om i landet och inte minst i Alvesta och Vislanda. Det kommer att få stora konsekvenser för näringslivet i regionen. Nedläggningen kommer att slå hårt mot företag i Alvesta och i
  Inlämnad
  2024-05-29
  Svarsdatum
  2024-06-14
  Besvarare
  Statsrådet Andreas Carlson (KD)
 • Möjligheten att göra teoriprov till körkort i hela landet

  Skriftlig fråga 2023/24:940 av Monica Haider (S)

  Fråga 2023/24:940 Möjligheten att göra teoriprov till körkort i hela landet av Monica Haider S till Statsrådet Andreas Carlson KD Regeringen verkar inte bry sig om att Trafikverket drar ned på möjligheten att göra teoriprov i Älmhults kommun och på andra ställen. Trots protester från både körskolor, elever och kommunen lägger
  Inlämnad
  2024-05-27
  Svarsdatum
  2024-06-05
  Besvarare
  Statsrådet Andreas Carlson (KD)
 • Stillbild från Debatt om förslag: En tydligare process för tillståndsprövning av elnät

  En tydligare process för tillståndsprövning av elnät

  Betänkande 2023/24:NU15

  Det behövs en tydligare process för tillståndsprövning av elnät. Det anser riksdagen som säger ja till regeringens förslag om ändringar i miljöbalken och ellagen. Beslutet innebär en tydligare och snabbare process för att förnya, förstärka och bygga ut elnät. De nya reglerna gäller starkströmsledningar som kräver nätkoncession för linje, eftersom tillståndsprocessen för sådana ledningar är längre än för övriga nät. Reglerna börjar gälla den 1 juli 2024.

  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  16, 45 minuter
  Justering
  2024-05-16
  Bordläggning
  2024-05-22
  Debatt
  2024-05-23
  Beslut
  2024-05-29
 • Stillbild från Debatt om förslag: Regional utveckling

  Regional utveckling

  Betänkande 2023/24:NU12

  Riksdagen sa nej till cirka 30 förslag i motioner om regional utveckling från den allmänna motionstiden 2023.

  Motionerna handlar bland annat om insatser för regional utveckling och tillväxt, samt kommersiell service. Det finns också förslag om att regionerna och kommunerna ska få behålla mer

  Behandlade dokument
  28
  Förslagspunkter
  3
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  28, 101 minuter
  Justering
  2024-05-02
  Bordläggning
  2024-05-07
  Debatt
  2024-05-08
  Beslut
  2024-05-15
 • med anledning av skr. 2023/24:111 Strategi för företag i kulturella och kreativa branscher

  Motion 2023/24:2883 av Fredrik Olovsson m.fl. (S)

  Motion till riksdagen 2023/24:2883 av Fredrik Olovsson m.fl. S med anledning av skr. 2023/24:111 Strategi för företag i kulturella och kreativa branscher Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om exportfrämjandets betydelse för företag i kulturella och kreativa branscher och
  Inlämnad
  2024-04-24
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2023/24:NU19
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 6 avslag
 • Tågförseningar och inställda tåg på Södra stambanan

  Skriftlig fråga 2023/24:794 av Monica Haider (S)

  Fråga 2023/24:794 Tågförseningar och inställda tåg på Södra stambanan av Monica Haider S till Statsrådet Andreas Carlson KD Låt oss vara tydliga arbetspendlingen på Södra stambanan fungerar inte, och situationen är allvarlig. Detta kunde vi i torsdags läsa i en artikel i Dagens industri skriven av 13 Ikeachefer. Varje
  Inlämnad
  2024-04-09
  Svarsdatum
  2024-04-17
  Besvarare
  Statsrådet Andreas Carlson (KD)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Elmarknadsfrågor

  Elmarknadsfrågor

  Betänkande 2023/24:NU9

  Riksdagen har behandlat en skrivelse av regeringen om Riksrevisionens rapport om statens åtgärder för utveckling av elsystemet samt 80 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2023.

  Riksdagen konstaterar att regeringen i huvudsak instämmer i Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer.

  Behandlade dokument
  33
  Förslagspunkter
  12
  Reservationer
  19 
  Anföranden och repliker
  60, 152 minuter
  Justering
  2024-03-21
  Bordläggning
  2024-04-02
  Debatt
  2024-04-03
  Beslut
  2024-04-04
 • med anledning av prop. 2023/24:105 Energipolitikens långsiktiga inriktning

  Motion 2023/24:2853 av Fredrik Olovsson m.fl. (S, C)

  Motion till riksdagen 2023/24:2853 av Fredrik Olovsson m.fl. S, C med anledning av prop. 2023/24:105 Energipolitikens långsiktiga inriktning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår det planeringsmål som regeringen föreslår ska gälla för elsystemet. Riksdagen avslår det leveranssäkerhetsmål som regeringen föreslår
  Inlämnad
  2024-04-03
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2023/24:NU14
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 5 avslag
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Grönt avdrag för villabatterier

  Grönt avdrag för villabatterier

  Interpellation 2023/24:456 av Monica Haider (S)

  Interpellation 2023/24:456 Grönt avdrag för villabatterier av Monica Haider S till Finansminister Elisabeth Svantesson M Skatteverket har nyligen fastställt en ny tolkning av det gröna avdraget för batterier i villa. Detta är olyckligt, och det var inte intentionen när det infördes. Den nya tolkningen innebär att batteriet
  Inlämnad
  2024-02-08
  Svarsdatum
  2024-02-27
  Besvarare
  Finansminister Elisabeth Svantesson (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Statens styrning av SJ AB

  Statens styrning av SJ AB

  Interpellation 2023/24:415 av Isak From (S)

  Interpellation 2023/24:415 Statens styrning av SJ AB av Isak From S till Finansminister Elisabeth Svantesson M SJ AB ägs till 100 procent av svenska staten, och ägandet förvaltas av Finansdepartementet. Bolagsordningen anger att SJ ska bedriva persontrafik och, inom ramen för affärsmässighet, bidra till att uppfylla de
  Inlämnad
  2024-01-31
  Svarsdatum
  2024-02-27
  Besvarare
  Finansminister Elisabeth Svantesson (M)
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: EU-minister Jessika Roswall M Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson KD Utbildningsminister Mats Persson L Landsbygdsminister Peter Kullgren KD EU-minister Jessika Roswall M besvarar såväl allmänpolitiska
  Datum
  2024-02-15
 • Återvinning och eldning av impregnerat trä

  Skriftlig fråga 2023/24:589 av Monica Haider (S)

  Fråga 2023/24:589 Återvinning och eldning av impregnerat trä av Monica Haider S till Statsrådet Romina Pourmokhtari L Helt i onödan eldas varje år enorma mängder impregnerat trä upp som farligt avfall trots att detta kan återanvändas. Utmaningen är att det impregnerade träet i dag nästan uteslutande slängs i en container
  Inlämnad
  2024-02-08
  Svarsdatum
  2024-02-21
  Besvarare
  Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Riksrevisionens rapport om etablering av myndigheter utanför Stockholm

  Riksrevisionens rapport om etablering av myndigheter utanför Stockholm

  Betänkande 2023/24:NU6

  Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen som handlar om Riksrevisionens rapport om etablering av myndigheter utanför Stockholm.

  Riksrevisionens övergripande slutsats är att regeringens lokalisering av myndigheter på orter utanför Stockholm under perioden delvis har levt upp till

  Behandlade dokument
  15
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  9, 52 minuter
  Justering
  2024-01-25
  Bordläggning
  2024-02-06
  Debatt
  2024-02-07
  Beslut
  2024-02-07
 • Skatteverkets tolkning av lagen om stöd till batterilager

  Skriftlig fråga 2023/24:491 av Monica Haider (S)

  Fråga 2023/24:491 Skatteverkets tolkning av lagen om stöd till batterilager av Monica Haider S till Finansminister Elisabeth Svantesson M Skatteverkets tolkning av investeringsstöd till småskaligt batterilager innebär att om man använder batteriet till mer än lagring av sin egen solel får man inget stöd. Ett av syftena
  Inlämnad
  2024-01-17
  Svarsdatum
  2024-01-24
  Besvarare
  Finansminister Elisabeth Svantesson (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Tillståndsprocesser vid utbyggnad av elnät

  Tillståndsprocesser vid utbyggnad av elnät

  Interpellation 2023/24:233 av Monica Haider (S)

  Interpellation 2023/24:233 Tillståndsprocesser vid utbyggnad av elnät av Monica Haider S till Energi- och näringsminister Ebba Busch KD I dag tävlar länder om att ta ledande positioner inom den gröna omställningen för att säkra framtidens investeringar och arbetstillfällen. Med en tydlig politisk riktning, omfattande
  Inlämnad
  2023-11-22
  Svarsdatum
  2023-12-18
  Besvarare
  Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 19 Regional utveckling

  Utgiftsområde 19 Regional utveckling

  Betänkande 2023/24:NU2

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur anslagen i statens budget för år 2024 ska fördelas inom utgiftsområdet Regional utveckling.

  Totalt handlar det om cirka 3,9 miljarder kronor ur statens budget. Mest pengar, cirka 2 miljarder kronor, går till regionala utvecklingsåtgärder.

  Riksdagen

  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  23, 79 minuter
  Justering
  2023-12-07
  Bordläggning
  2023-12-13
  Debatt
  2023-12-14
  Beslut
  2023-12-19
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Stöd till kommersiell service

  Stöd till kommersiell service

  Interpellation 2023/24:187 av Monica Haider (S)

  Interpellation 2023/24:187 Stöd till kommersiell service av Monica Haider S till Landsbygdsminister Peter Kullgren KD Kommersiell service är väldigt viktigt i hela landet. Det är inte bara ett ställe där man kan handla mat och annat utan också en viktig mötesplats där vi bor glest. Där finns ibland bibliotek som i Lidhult
  Inlämnad
  2023-11-15
  Svarsdatum
  2023-11-30
  Besvarare
  Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Statlig närvaro i Härnösand och i övriga landet

  Statlig närvaro i Härnösand och i övriga landet

  Interpellation 2023/24:130 av Peder Björk (S)

  Interpellation 2023/24:130 Statlig närvaro i Härnösand och i övriga landet av Peder Björk S till Statsrådet Erik Slottner KD För oss socialdemokrater är det självklart att staten ska vara närvarande i hela landet. Det gäller både statliga arbetstillfällen och statliga myndigheter. Under perioden 20142022 med socialdemokratiskt
  Inlämnad
  2023-10-25
  Svarsdatum
  2023-11-14
  Besvarare
  Statsrådet Erik Slottner (KD)
 • Drivmedel och reduktionsplikten

  Skriftlig fråga 2023/24:161 av Monica Haider (S)

  Fråga 2023/24:161 Drivmedel och reduktionsplikten av Monica Haider S till Statsrådet Romina Pourmokhtari L Målsättningen med reduktionsplikten är att minska utsläppen av växthusgaser genom en högre inblandning av förnybara bränslen. Men det finns exempel där den slår fel. Alkylatbensin är i dag undantagen från lagen om
  Inlämnad
  2023-10-25
  Svarsdatum
  2023-11-01
  Besvarare
  Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

Filter