Cecilia Rönn (L)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Hallands län, plats 227
Född år
1980
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Finansutskottet

Ledamot

Civilutskottet

Suppleant

Skatteutskottet

Suppleant

Riksdagens råd för Riksrevisionen

Ledamot

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2022-09-26 – 2026-09-21

Skatteutskottet

Suppleant
2023-08-31 – 2026-09-21
Ledamot
2022-10-04 – 2023-08-31

Finansutskottet

Ledamot
2023-09-13 – 2026-09-21
Suppleant
2022-10-04 – 2023-09-13

Civilutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2026-09-21

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2023-05-22

Utrikesutskottet

Suppleant
2023-05-22 – 2023-06-01

Riksdagens råd för Riksrevisionen

Ledamot
2022-10-27 –

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Statens budget 2024 – Rambeslutet

  Statens budget 2024 – Rambeslutet

  Betänkande 2023/24:FiU1

  Riksdagen sa ja till utgiftsramar och inkomstberäkning i regeringens budgetproposition för 2024. Utgifterna beräknas uppgå till 1 331 miljarder kronor och inkomsterna beräknas till 1 324 miljarder kronor. Det innebär ett underskott i statens budget på 7 miljarder kronor för 2024. Förslagen bygger

  Behandlade dokument
  10
  Förslagspunkter
  7
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  102, 333 minuter
  Justering
  2023-11-23
  Bordläggning
  2023-11-28
  Debatt
  2023-11-29
  Beslut
  2023-11-29
 • Fusket kring övernattningsbostäder och straffavgifter vid fusk

  Motion 2023/24:501 av Cecilia Rönn (L)

  Motion till riksdagen 2023/24:501 av Cecilia Rönn L Fusket kring övernattningsbostäder och straffavgifter vid fusk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tydligare regler och bättre kontroll vid behov av övernattningsbostad och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen. Motivering

  Inlämnad
  2023-10-02
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  KU
 • En infrastruktur för framtiden i Halland

  Motion 2023/24:304 av Cecilia Rönn (L)

  Motion till riksdagen 2023/24:304 av Cecilia Rönn L En infrastruktur för framtiden i Halland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur det snarast kan göras satsningar på infrastruktur som stärker tillväxten i Halland och övriga Väst- och Sydsverige och tillkännager

  Inlämnad
  2023-09-29
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  TU
 • Bättre utbildning och säkerhet för A-traktorer och mopedbilar

  Motion 2023/24:302 av Cecilia Rönn (L)

  Motion till riksdagen 2023/24:302 av Cecilia Rönn L Bättre utbildning och säkerhet för A-traktorer och mopedbilar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning i syfte att förbättra utbildningen för AM-körkort klass 1, ge alla dessa fordon en hastighetsbegränsning

  Inlämnad
  2023-09-29
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:TU7
 • Ökad trafiksäkerhet utmed våra vägar

  Motion 2023/24:325 av Cecilia Rönn (L)

  Motion till riksdagen 2023/24:325 av Cecilia Rönn L Ökad trafiksäkerhet utmed våra vägar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur trafiksäkerheten kan ökas utmed våra vägar genom att täppa till kryphålet med att man sätter ut kärror med reklamskyltar utmed vägkanterna,

  Inlämnad
  2023-09-29
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  TU
 • Återställning av naturen efter att vindkraften har nått sin livslängd

  Motion 2023/24:324 av Cecilia Rönn (L)

  Motion till riksdagen 2023/24:324 av Cecilia Rönn L Återställning av naturen efter att vindkraften har nått sin livslängd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur en lag kan utformas för vindkraftsbolagen att avsätta pengar för att återställa naturen när vindkraften

  Inlämnad
  2023-09-29
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  MJU
 • Lag på cykelhjälm upp till myndig ålder

  Motion 2023/24:326 av Cecilia Rönn (L)

  Motion till riksdagen 2023/24:326 av Cecilia Rönn L Lag på cykelhjälm upp till myndig ålder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra trafikförordningen 1998:1276 till att den som är under 18 år och färdas med en tvåhjulig cykel ska använda cykelhjälm eller annat

  Inlämnad
  2023-09-29
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  TU
 • Försäljning av SAS

  Motion 2023/24:310 av Cecilia Rönn (L)

  Motion till riksdagen 2023/24:310 av Cecilia Rönn L Försäljning av SAS Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det är dags att sälja SAS och tillkännager detta för regeringen. Motivering Privatiseringen skulle öka konkurrenskraften och minska skattebördan för svenska

  Inlämnad
  2023-09-29
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:NU4
 • Stillbild från Debatt om förslag: Riktlinjer för den ekonomiska politiken

  Riktlinjer för den ekonomiska politiken

  Betänkande 2022/23:FiU20

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken i vårpropositionen.

  Konjunkturnedgången och den minskade aktiviteten i ekonomin förväntas försvaga den offentliga sektorns finanser under 2024, men med en gradvis förstärkning under 2025 och 2026. Utskottet

  Behandlade dokument
  10
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  85, 293 minuter
  Justering
  2023-06-15
  Bordläggning
  2023-06-19
  Debatt
  2023-06-20
  Beslut
  2023-06-20
 • Stillbild från Debatt om förslag: Företag, kapital och fastighet

  Företag, kapital och fastighet

  Betänkande 2022/23:SkU12

  Riksdagen riktade en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att förtydliga lagen om investeringssparkonto. Ett investeringssparkonto är en sparform som schablonbeskattas, vilket betyder att skatten inte baseras på den faktiska avkastningen utan på

  Behandlade dokument
  33
  Förslagspunkter
  13
  Reservationer
  18 
  Anföranden och repliker
  28, 90 minuter
  Justering
  2023-04-20
  Bordläggning
  2023-05-10
  Debatt
  2023-05-11
  Beslut
  2023-05-24
 • Stillbild från Debatt om förslag: Skatteförfarande

  Skatteförfarande

  Betänkande 2022/23:SkU13

  Riksdagen sa nej till ett sjuttiotal förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022 om skatteförfarande. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår i de frågor motionerna tar upp.

  I motionerna finns ett flertal förslag om att synliggöra skatter och

  Behandlade dokument
  37
  Förslagspunkter
  13
  Reservationer
  23 
  Anföranden och repliker
  16, 65 minuter
  Justering
  2023-03-21
  Bordläggning
  2023-05-05
  Debatt
  2023-05-09
  Beslut
  2023-05-10
 • Stillbild från Debatt om förslag: Vissa förfarandefrågor för elstöd till företag

  Vissa förfarandefrågor för elstöd till företag

  Betänkande 2022/23:SkU16

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag till nya regler för hanteringen av elstöd till företag. Reglerna behövs för att Skatteverket ska kunna handlägga stödet.

  Förslagen handlar bland annat om att den som har fått elstöd beviljat ska få det reglerat på sitt skattekonto.

  Behandlade dokument
  1
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  20, 58 minuter
  Justering
  2023-04-26
  Bordläggning
  2023-04-28
  Debatt
  2023-05-02
  Beslut
  2023-05-03
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje M Utbildningsminister Mats Persson L Finansmarknadsminister Niklas Wykman M Energi- och näringsminister Ebba

 • Stillbild från Debatt om förslag: Ny mervärdesskattelag

  Ny mervärdesskattelag

  Betänkande 2022/23:SkU10

  Riksdagen sa ja till regeringens föreslag om en ny lag om mervärdesskatt, så kallad moms. Lagen innebär en anpassning till EU:s mervärdesskattedirektiv. Lagen ska också bland annat tydliggöra vad som gäller när ideella föreningar säljer tjänster internt.

  Riksdagen

  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  8, 50 minuter
  Justering
  2023-04-13
  Bordläggning
  2023-04-19
  Debatt
  2023-04-20
  Beslut
  2023-04-20
 • Stillbild från Debatt om förslag: Mervärdesskatt

  Mervärdesskatt

  Betänkande 2022/23:SkU15

  Riksdagen sa nej till cirka 20 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022. Förslagen handlar bland annat om förändringar av mervärdesskattesatser, utredningar av effekter och förändringar av mervärdesskatten samt olika undantag från skattskyldighet på mervärdesskatteområdet.

  Behandlade dokument
  17
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  11, 36 minuter
  Justering
  2023-03-30
  Bordläggning
  2023-04-18
  Debatt
  2023-04-19
  Beslut
  2023-04-20
 • Stillbild från Debatt om förslag: Punktskatt och tull

  Punktskatt och tull

  Betänkande 2022/23:SkU14

  Riksdagen sa nej till 80 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022 om punktskatt och tull. Riksdagen hänvisar bland annat till att utredningar och beredningar pågår och till att riksdagen redan har tagit ställning i dessa frågor.

  Motionerna handlar bland

  Behandlade dokument
  49
  Förslagspunkter
  13
  Reservationer
  26 
  Anföranden och repliker
  20, 85 minuter
  Justering
  2023-04-13
  Bordläggning
  2023-04-18
  Debatt
  2023-04-19
  Beslut
  2023-04-20
 • Gränsstationen vid Svinesund

  Skriftlig fråga 2022/23:551 av Cecilia Rönn (L)

  Fråga 2022/23:551 Gränsstationen vid Svinesund av Cecilia Rönn L till Finansminister Elisabeth Svantesson M Norge är en av Sveriges viktigaste handelspartner. Gränsstationen vid Svinesund utgör samtidigt EU:s yttre gräns, och varor som fraktas in i och ut ur Sverige ska därför kontrolleras och tulldeklareras. Gods som

  Inlämnad
  2023-04-12
  Svarsdatum
  2023-04-19
  Besvarare
  Finansminister Elisabeth Svantesson (M)
 • Stillbild från Särskild debatt: Särskild debatt om hushållens ekonomi

  Särskild debatt om hushållens ekonomi

  Riksdagen håller en särskild debatt om hushållens ekonomi. Debatten har begärts av Socialdemokraterna. Från regeringen deltar finansminister Elisabeth Svantesson M

 • Stillbild från Debatt om förslag: Inkomstskatt

  Inkomstskatt

  Betänkande 2022/23:SkU11

  Riksdagen har behandlat cirka 120 förslag om inkomstbeskattning, som har inkommit under den allmänna motionstiden 2022. Förslagen handlar bland annat om jobbskatteavdraget, rut- och rotavdrag, grön skatteväxling och omställningsavdrag.

  Riksagen sa nej till samtliga förslag, bland annat med hänvisning till att man ställer sig bakom regeringens skattepolitik.

  Behandlade dokument
  72
  Förslagspunkter
  14
  Reservationer
  28 
  Anföranden och repliker
  32, 96 minuter
  Justering
  2023-03-09
  Bordläggning
  2023-03-14
  Debatt
  2023-03-15
  Beslut
  2023-03-15
 • Bevarandet av Varbergs fästning

  Skriftlig fråga 2022/23:450 av Cecilia Rönn (L)

  Fråga 2022/23:450 Bevarandet av Varbergs fästning av Cecilia Rönn L till Statsrådet Niklas Wykman M Det har under vintern framkommit att underhållet av riksintresset och det viktiga kulturarvet Varbergs fästning är kraftigt eftersatt och att om inget görs riskerar man delar av byggnaderna, vilket vore förödande för Halland

  Inlämnad
  2023-03-14
  Svarsdatum
  2023-03-22
  Besvarare
  Statsrådet Niklas Wykman (M)

Filter