Dan Hovskär (KD)

Tjänstgörande statsrådsersättare

Valkrets
Västra Götalands läns östra, plats 102
Född år
1970
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Statsrådsersättare

Civilutskottet

Suppleant

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant

Näringsutskottet

Suppleant

Socialutskottet

Suppleant

Trafikutskottet

Suppleant

Utbildningsutskottet

Suppleant

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Statsrådsersättare
2022-10-18 – 2026-09-21

Civilutskottet

Suppleant
2022-11-09 – 2026-09-21

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2022-11-09 – 2026-09-21

Näringsutskottet

Suppleant
2022-11-09 – 2026-09-21

Socialutskottet

Suppleant
2022-11-09 – 2026-09-21

Trafikutskottet

Suppleant
2022-11-09 – 2026-09-21

Utbildningsutskottet

Suppleant
2022-11-09 – 2026-09-21

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 22– (statsrådsersättare 221018–). Suppleant näringsutskottet 22–, miljö- och jordbruksutskottet 22–, trafikutskottet 22–, civilutskottet 22–, utbildningsutskottet 22– och socialutskottet 22–.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Stöd till personer med funktionsnedsättning

  Stöd till personer med funktionsnedsättning

  Betänkande 2023/24:SoU13

  Riksdagen riktar två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen. Det ena gäller ledsagning för personer med synnedsättning och det andra handlar om schablonbeloppet för assistansersättning.

  Riksdagen anser att regeringen bör se över förutsättningarna för avgiftsfri ledsagning

  Behandlade dokument
  42
  Förslagspunkter
  18
  Reservationer
  18 
  Anföranden och repliker
  40, 111 minuter
  Justering
  2024-05-30
  Bordläggning
  2024-06-11
  Debatt
  2024-06-12
  Beslut
  2024-06-12
 • Stillbild från Debatt om förslag: Riksrevisionens rapport om statens arbete med väntetider i vården

  Riksrevisionens rapport om statens arbete med väntetider i vården

  Betänkande 2023/24:SoU8

  Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen, som handlar om Riksrevisionens rapport om statens arbete med väntetider i vården.

  Riksrevisionen har granskat om flera av de styrmedel som regeringen använt för att korta ner vårdköerna har varit effektiva. Styrmedlen är:

  • Vårdgarantin,
  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  7
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  15, 65 minuter
  Justering
  2024-04-16
  Bordläggning
  2024-04-24
  Debatt
  2024-04-25
  Beslut
  2024-05-02
 • Stillbild från Debatt om förslag: Förbättrade möjligheter att ändra kön

  Förbättrade möjligheter att ändra kön

  Betänkande 2023/24:SoU22

  Riksdagen sa ja till socialutskottets förslag till en ny lag om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och en ny lag om fastställande av kön i vissa fall samt ett förslag till lag om upphävande av lagen om fastställande av könstillhörighet i vissa fall.

  Förslagen innebär att processen för ändring

  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  133, 365 minuter
  Justering
  2024-04-04
  Bordläggning
  2024-04-16
  Debatt
  2024-04-17
  Beslut
  2024-04-17
 • Stillbild från Debatt om förslag: Äldreomsorg

  Äldreomsorg

  Betänkande 2023/24:SoU20

  Riksdagen sa nej till cirka 70 förslag i motioner om äldreomsorg från den allmänna motionstiden 2023.

  Motionerna handlar bland annat om en äldreomsorgslag, stärkt medicinsk kompetens i kommuner, bemanning och villkor i äldreomsorgen.

  Riksdagen hänvisar bland annat till pågående arbete.

  Behandlade dokument
  26
  Förslagspunkter
  16
  Reservationer
  19 
  Anföranden och repliker
  40, 121 minuter
  Justering
  2024-04-04
  Bordläggning
  2024-04-10
  Debatt
  2024-04-11
  Beslut
  2024-04-17
 • Stillbild från Debatt om förslag: Genomförande av nya krav på upphettade tobaksvaror

  Genomförande av nya krav på upphettade tobaksvaror

  Betänkande 2023/24:SoU9

  Det blir förbjudet med upphettade tobaksvaror med karakteristisk smak. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Upphettade tobaksvaror är något som hettas upp för att producera ett utsläpp som innehåller nikotin och andra kemikalier och som sedan inandas av användarna. Beroende på dess egenskaper,

  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  6
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  7, 36 minuter
  Justering
  2024-03-19
  Bordläggning
  2024-04-02
  Debatt
  2024-04-03
  Beslut
  2024-04-03
 • Stillbild från Debatt om förslag: Folkhälsa

  Folkhälsa

  Betänkande 2023/24:SoU15

  Riksdagen sa nej till cirka 100 förslag om folkhälsa i motioner från den allmänna motionstiden 2023. Riksdagen hänvisar främst till att arbete redan pågår inom de frågor som förslagen tar upp.

  Motionerna handlar bland annat om vaccinations- och allergifrågor, hälsosamma levnadsvanor och psykisk hälsa.

  Behandlade dokument
  48
  Förslagspunkter
  16
  Reservationer
  22 
  Anföranden och repliker
  12, 69 minuter
  Justering
  2024-03-12
  Bordläggning
  2024-03-20
  Debatt
  2024-03-21
  Beslut
  2024-04-03
 • Stillbild från Debatt om förslag: Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

  Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

  Betänkande 2023/24:SoU11

  Riksdagen sa nej till cirka 100 förslag i motioner om bland annat alkohol, narkotika och tobak från den allmänna motionstiden 2023.

  Motionerna handlar bland annat om den svenska alkoholpolitiken och detaljhandelsmonopolet samt narkotikapolitiken.

  Riksdagen hänvisar bland annat till pågående arbete.

  Behandlade dokument
  54
  Förslagspunkter
  20
  Reservationer
  18 
  Anföranden och repliker
  28, 98 minuter
  Justering
  2024-03-07
  Bordläggning
  2024-03-20
  Debatt
  2024-03-21
  Beslut
  2024-04-03
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall M Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson KD Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje
  Datum
  2024-03-21
 • Stillbild från Debatt om förslag: Det schabloniserade föräldraavdraget

  Det schabloniserade föräldraavdraget

  Betänkande 2023/24:SoU26

  Riksdagen sa nej till tre förslag i motioner om det schabloniserade föräldraavdraget från allmänna motionstiden 2023 med hänvisning till pågående arbete.

  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  44, 115 minuter
  Justering
  2024-03-12
  Bordläggning
  2024-03-12
  Debatt
  2024-03-14
  Beslut
  2024-03-20
 • Stillbild från Debatt om förslag: Läkemedel och tandvård

  Läkemedel och tandvård

  Betänkande 2023/24:SoU12

  Riksdagen sa nej till de cirka 70 motioner om läkemedel och tandvård från den allmänna motionstiden 2023. Motionerna handlar till exempel om tillgänglighet till läkemedel, medicintekniska produkter, översyn av apoteksmarknaden och finansiering av tandvård. Riksdagen anser bland annat att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.

  Behandlade dokument
  47
  Förslagspunkter
  15
  Reservationer
  20 
  Anföranden och repliker
  52, 140 minuter
  Justering
  2024-01-23
  Bordläggning
  2024-01-30
  Debatt
  2024-01-31
  Beslut
  2024-01-31
 • Stillbild från Debatt om förslag: Riksrevisionens rapport om lex Maria och lex Sarah

  Riksrevisionens rapport om lex Maria och lex Sarah

  Betänkande 2023/24:SoU5

  Riksrevisionen har granskat om statens insatser inom ramen för bestämmelserna om lex Maria och lex Sarah är effektiva så att vårdskador och missförhållanden inom vården och omsorgen om äldre förhindras. Riksrevisionens slutsats är att statens insatser bör stärkas och de lämnar flera rekommendationer

  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  39, 107 minuter
  Justering
  2023-11-23
  Bordläggning
  2023-11-29
  Debatt
  2023-11-30
  Beslut
  2023-11-30
 • Stillbild från Debatt om förslag: Välfärdsteknik inom äldreomsorgen

  Välfärdsteknik inom äldreomsorgen

  Betänkande 2023/24:SoU3

  Möjligheten att använda digital teknik inom hemtjänsten eller i särskilda boendeformer för äldre ska förtydligas. Syftet är bland annat att motverka den osäkerhet som finns i kommunerna och för att stimulera användningen av välfärdsteknik.

  Det blir även nya bestämmelser som gäller behandlingen

  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  12, 56 minuter
  Justering
  2023-11-23
  Bordläggning
  2023-11-24
  Debatt
  2023-11-28
  Beslut
  2023-11-29
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ledarhundar

  Ledarhundar

  Betänkande 2023/24:SoU2

  Det blir statens ansvar att tillhandahålla ledarhundar till personer med synnedsättning. Ansvaret för ledarhundsverksamhet förs över från Synskadades Riksförbund till den förvaltningsmyndighet regeringen bestämmer.

  De nya reglerna syftar till att flytta över myndighetsutövningen gällande dispositionsrätt

  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  3
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  24, 77 minuter
  Justering
  2023-10-26
  Bordläggning
  2023-11-07
  Debatt
  2023-11-08
  Beslut
  2023-11-15
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Kulturminister Parisa Liljestrand M EU-minister Jessika Roswall M Socialminister Jakob Forssmed KD Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell M Kulturminister Parisa Liljestrand M besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.
  Datum
  2023-10-19
 • Upprustning av Kinnekullebanan

  Motion 2023/24:1370 av Dan Hovskär (KD)

  Motion till riksdagen 2023/24:1370 av Dan Hovskär KD Upprustning av Kinnekullebanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen överväga att prioritera en modernisering av tågsträckan mellan Håkantorp och Herrljunga och tillkännager detta för regeringen.
  Inlämnad
  2023-10-04
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:TU18
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Förändrad process kring överklagande i detaljplaner

  Motion 2023/24:1369 av Dan Hovskär (KD)

  Motion till riksdagen 2023/24:1369 av Dan Hovskär KD Förändrad process kring överklagande i detaljplaner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge regeringen i uppdrag att utreda en förändring av kapitel 13 i plan- och bygglagen gällande överklaganden av detaljplaner
  Inlämnad
  2023-10-04
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:CU15
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Upprustning av Västra stambanan och utbyggnad av sträckan Alingsås–Göteborg

  Motion 2023/24:1368 av Dan Hovskär (KD)

  Motion till riksdagen 2023/24:1368 av Dan Hovskär KD Upprustning av Västra stambanan och utbyggnad av sträckan AlingsåsGöteborg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en snabbupprustning av Västra stambanan samt en utbyggnad av ytterligare dubbelspår på sträckan AlingsåsGöteborg
  Inlämnad
  2023-10-04
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:TU18
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Väg 26 Falköping–Skövde

  Motion 2023/24:1367 av Dan Hovskär (KD)

  Motion till riksdagen 2023/24:1367 av Dan Hovskär KD Väg 26 FalköpingSkövde Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sträckan Falköping och Borgunda FalköpingSkövde och tillkännager detta för regeringen. Motivering För att kunna bo och verka i hela Sverige är standarden på
  Inlämnad
  2023-10-04
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:TU18
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Öppna omröstningar i kommunfullmäktige – en demokratifråga

  Motion 2023/24:1088 av Dan Hovskär (KD)

  Motion till riksdagen 2023/24:1088 av Dan Hovskär KD Öppna omröstningar i kommunfullmäktige en demokratifråga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en justering av kommunallagen så att omröstning gällande val av förtroendevalda alltid sker öppet och tillkännager
  Inlämnad
  2023-10-03
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:KU15
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Nytt valkretsnamn Skaraborg

  Motion 2023/24:851 av Dan Hovskär (KD)

  Motion till riksdagen 2023/24:851 av Dan Hovskär KD Nytt valkretsnamn Skaraborg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återinföra namnet Skaraborg på valkretsen Västra Götalands läns östra och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det är dags att återgå till
  Inlämnad
  2023-10-03
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:KU12
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag

Filter