EU-nämnden

Samråd i EU-nämnden 9 december 2020. Närmast sitter EU-nämndens ordförande Pyry Niemi (S) och bredvid honom sitter vice ordförande Annika Qarlsson (C).
Foto: Anders Löwdin

Vilken linje ska ministrarna i regeringen driva i EU? I riksdagens EU-nämnd förankrar regeringen sin EU-politik. Det gör statsministern och övriga ministrar inför möten och beslut i olika sammansättningar av EU:s råd. EU-nämnden arbetar med alla EU:s samarbetsområden som till exempel utrikespolitik, jordbrukspolitik och polissamarbete.

Magdalena Andersson (S) deltar i ett öppet samråd med EU-nämnden.

Sammanträdesplan

EU-nämndens preliminära sammanträdesplaner.

En hög med papper på ett bord.

Dokument

Föredragningslistor, protokoll och uppteckningar från sammanträden samt verksamhetsberättelser.

En del av en jordglob är inzoomad. Några av Europas länder syns.

EU-nämndens resor

EU-nämnden gör resor för att hålla sig uppdaterade om aktuella EU-frågor.

EU-nämndens ledamöter