Elisabeth Thand Ringqvist (C)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Stockholms kommun, plats 278
Född år
1972
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Centerpartiet

Andre vice gruppledare

Näringsutskottet

Vice ordförande

Finansutskottet

Suppleant

EU-nämnden

Suppleant

Valberedningen

Suppleant

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2022-09-26 – 2026-09-21

Centerpartiet

Andre vice gruppledare
2024-06-01 –
Förste vice gruppledare
2024-01-01 – 2024-05-31
Andre vice gruppledare
2022-09-26 – 2023-12-31

Näringsutskottet

Vice ordförande
2022-10-04 – 2026-09-21
Ledamot
2022-10-04 – 2022-10-04

Finansutskottet

Suppleant
2022-10-04 – 2026-09-21

EU-nämnden

Suppleant
2022-10-04 –

Krigsdelegationen

Ledamot
2024-01-01 – 2024-05-31

Riksdagsstyrelsen

Ersättare
2024-01-01 – 2024-05-31

Valberedningen

Suppleant
2022-09-26 –

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 22–. Vice ordförande näringsutskottet 22–. Suppleant finansutskottet 22– och EU-nämnden 22–. Ledamot krigsdelegationen 24–. Suppleant valberedningen 22–. 2:e vice gruppledare Centerpartiet 22–.

Utbildning

Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm, slutår 96. Studier i ryska språket, S:t Petersburg 93. Ekonomistudier, Stanford universitetet, Palo Alto 18.

Anställningar

Egenföretagare, KIT Camping Östersund 92–94. Konsult, JKL 96–97 och McKinsey & Co 97–05. Kanslichef, Centerpartiet, 05–06. Politisk sakkunnig, Näringsdepartementet, 06-10. VD, Företagarna 11–15. Grundare och VD, Marsnen AB 15–. Partner, NFT Ventures 16–19. Grundare och partner, E14 Invest 17–. Grundare och ordförande, Vaccine Forward 20–23.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot, Delegationen för jämställdhet i arbetslivet 11–15. Ledamot, Styrelsen KTH 12–17. Ordförande, Regelrådet 19–21.

Kommunala uppdrag

Ersättare kommunfullmäktige, Östersund 92–93. Ersättare miljö- och hälsoskyddsnämnden, Östersund 92–93. Ersättare Norrmalms stadsdelsnämnd, Stockholm 99–02. Ordförande, Stockholm Vatten 10–11.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ordförande, Centerpartiets studentförbund 96–97. Ledamot partistyrelsen, Centerpartiet 98–04 och 23–. Vie ordförande Centerpartiet Stockholms stad 21–. Styrelseledamot Stiftelsen Fritt Näringsliv 10–17, DocuNordic AB 15–17, IP-Only AB 15–18 och Handicare AB 16–19. Ordförande, Svenska Riskkapitalföreningen 15–19. Ledamot och grundare, Swedish Fintech Association 16–19. Ordförande, Swedish Fintech Association 16–19, Ticworks AB 16–20, Storskogen AB 19–22, Skärgårdsstiftelsen 18–22 och Nortical AB 20–23.

Litteratur

Nerdonomics – Varför nördar startar företag och varför det är viktigt för Sverige (14). Nerdonomics - The Big Impact of Small Business on the Future of Economic Growth (15).

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Strategi för företag i kulturella och kreativa branscher

  Strategi för företag i kulturella och kreativa branscher

  Betänkande 2023/24:NU19

  Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen om strategi för företag i kulturella och kreativa branscher. Strategin innehåller regeringens övergripande vision, sex strategiska mål och lika många prioriterade områden. Ett av målen är bland annat träffsäker rådgivning och finansiering, träffsäkert

  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  7
  Reservationer
  14 
  Anföranden och repliker
  10, 64 minuter
  Justering
  2024-05-30
  Bordläggning
  2024-06-11
  Debatt
  2024-06-12
  Beslut
  2024-06-12
 • Beredningen av begreppet mognadsgrad för tilldelning av kapacitet

  Skriftlig fråga 2023/24:949 av Elisabeth Thand Ringqvist (C)

  Fråga 2023/24:949 Beredningen av begreppet mognadsgrad för tilldelning av kapacitet av Elisabeth Thand Ringqvist C till Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Det är väl känt att de stora industriprojekten i Norrbotten som syftar till att producera grönt stål och andra koldioxidreducerande produkter för världsmarknaden
  Inlämnad
  2024-05-29
  Svarsdatum
  2024-06-05
  Besvarare
  Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)
 • Beredningen av begreppet mognadsgrad för tilldelning av kapacitet

  Interpellation 2023/24:797 av Elisabeth Thand Ringqvist (C)

  Interpellation 2023/24:797 Beredningen av begreppet mognadsgrad för tilldelning av kapacitet av Elisabeth Thand Ringqvist C till Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Det är väl känt att de stora industriprojekten i Norrbotten som syftar till att producera grönt stål och andra koldioxidreducerande produkter för världsmarknaden
  Inlämnad
  2024-05-24
  Besvarare
  Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Civilminister Erik Slottner KD Skolminister Lotta Edholm L Migrationsminister Maria Malmer Stenergard M Landsbygdsminister Peter Kullgren KD Civilminister Erik Slottner KD besvarar såväl allmänpolitiska
  Datum
  2024-05-16
 • Stillbild från Debatt om förslag: Regional utveckling

  Regional utveckling

  Betänkande 2023/24:NU12

  Riksdagen sa nej till cirka 30 förslag i motioner om regional utveckling från den allmänna motionstiden 2023.

  Motionerna handlar bland annat om insatser för regional utveckling och tillväxt, samt kommersiell service. Det finns också förslag om att regionerna och kommunerna ska få behålla mer

  Behandlade dokument
  28
  Förslagspunkter
  3
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  28, 101 minuter
  Justering
  2024-05-02
  Bordläggning
  2024-05-07
  Debatt
  2024-05-08
  Beslut
  2024-05-15
 • med anledning av prop. 2023/24:100 2024 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2023/24:2892 av Martin Ådahl m.fl. (C)

  Motion till riksdagen 2023/24:2892 av Martin Ådahl m.fl. C med anledning av prop. 2023/24:100 2024 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner förslaget till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken avsnitt 2 och 3 i motionenSammanfattning Centerpartiet vill i vårbudgetmotionen
  Inlämnad
  2024-04-30
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av skr. 2023/24:111 Strategi för företag i kulturella och kreativa branscher

  Motion 2023/24:2885 av Elisabeth Thand Ringqvist och Rickard Nordin (båda C)

  Motion till riksdagen 2023/24:2885 av Elisabeth Thand Ringqvist och Rickard Nordin båda C med anledning av skr. 2023/24:111 Strategi för företag i kulturella och kreativa branscher Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige, liksom EU, bör ligga i framkant och anpassa
  Inlämnad
  2024-04-24
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  2023/24:NU19
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): 8 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Näringspolitik

  Näringspolitik

  Betänkande 2023/24:NU11

  Riksdagen sa nej till cirka 100 förslag i motioner om näringspolitik från den allmänna motionstiden 2023.

  Motionerna handlar bland annat om företagsfrämjande, konkurrensfrågor och särskilda näringsgrenar och branscher.

  Riksdagen hänvisar bland annat till pågående arbete.

  Behandlade dokument
  50
  Förslagspunkter
  12
  Reservationer
  29 
  Anföranden och repliker
  29, 97 minuter
  Justering
  2024-04-04
  Bordläggning
  2024-04-09
  Debatt
  2024-04-10
  Beslut
  2024-04-10
 • Stillbild från Debatt om förslag: Regelförenkling för företag

  Regelförenkling för företag

  Betänkande 2023/24:NU10

  Riksdagen sa nej till cirka 50 förslag i motioner om regelförenkling för företag från den allmänna motionstiden 2023. Riksdagen hänvisar bland annat till pågående arbete inom området.

  Motionerna handlar bland annat om hur förenklingsarbetet bör bedrivas, handläggningstider och tillståndsprocesser samt genomförande av EU-lagstiftning i svensk rätt.

  Behandlade dokument
  26
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  11 
  Anföranden och repliker
  28, 81 minuter
  Justering
  2024-04-04
  Bordläggning
  2024-04-09
  Debatt
  2024-04-10
  Beslut
  2024-04-10
 • Stillbild från Debatt om förslag: Handelspolitik

  Handelspolitik

  Betänkande 2023/24:NU13

  EU-förbudet mot handel med sälprodukter bör hävas. I ett så kallat tillkännagivande riktar riksdagen en uppmaning till regeringen om att den ska verka för ett undantag eller för att helt upphäva förbudet mot handel med sälprodukter. Säljakt är i dag tillåtet, men det är förbjudet med försäljning av

  Behandlade dokument
  27
  Förslagspunkter
  21
  Reservationer
  44 
  Anföranden och repliker
  25, 86 minuter
  Justering
  2024-03-21
  Bordläggning
  2024-04-02
  Debatt
  2024-04-03
  Beslut
  2024-04-04
 • med anledning av prop. 2023/24:105 Energipolitikens långsiktiga inriktning

  Motion 2023/24:2853 av Fredrik Olovsson m.fl. (S, C)

  Motion till riksdagen 2023/24:2853 av Fredrik Olovsson m.fl. S, C med anledning av prop. 2023/24:105 Energipolitikens långsiktiga inriktning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår det planeringsmål som regeringen föreslår ska gälla för elsystemet. Riksdagen avslår det leveranssäkerhetsmål som regeringen föreslår
  Inlämnad
  2024-04-03
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2023/24:NU14
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 5 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Mineralpolitik

  Mineralpolitik

  Betänkande 2023/24:NU8

  Riksdagen sa nej till 43 förslag i motioner om mineralpolitik från den allmänna motionstiden 2023. Detta med hänvisning bland annat till pågående utredningar, redan gjorda insatser och en av regeringen utlovad mineralstrategi.

  Motionerna handlar bland annat om tillstånd och tillståndsprocesser, förbud mot utvinning, äganderätt och ersättning samt om innovationskritiska metaller och mineral.

  Behandlade dokument
  15
  Förslagspunkter
  14
  Reservationer
  21 
  Anföranden och repliker
  28, 101 minuter
  Justering
  2024-02-01
  Bordläggning
  2024-02-14
  Debatt
  2024-02-15
  Beslut
  2024-02-28
 • Stillbild från Debatt om förslag: Immaterialrättsfrågor

  Immaterialrättsfrågor

  Betänkande 2023/24:NU7

  Riksdagen sa nej till cirka 40 förslag om immaterialrättsliga frågor, det vill säga det område inom juridiken som bland annat reglerar rättigheter till intellektuella prestationer som till exempel design, litteratur, varumärken och uppfinningar. Motionerna handlar exempelvis om en översyn av de immaterialrättsliga

  Behandlade dokument
  15
  Förslagspunkter
  10
  Reservationer
  13 
  Anföranden och repliker
  16, 64 minuter
  Justering
  2024-02-01
  Bordläggning
  2024-02-14
  Debatt
  2024-02-15
  Beslut
  2024-02-28
 • Stillbild från Debatt om förslag: Riksrevisionens rapport om etablering av myndigheter utanför Stockholm

  Riksrevisionens rapport om etablering av myndigheter utanför Stockholm

  Betänkande 2023/24:NU6

  Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen som handlar om Riksrevisionens rapport om etablering av myndigheter utanför Stockholm.

  Riksrevisionens övergripande slutsats är att regeringens lokalisering av myndigheter på orter utanför Stockholm under perioden delvis har levt upp till

  Behandlade dokument
  15
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  9, 52 minuter
  Justering
  2024-01-25
  Bordläggning
  2024-02-06
  Debatt
  2024-02-07
  Beslut
  2024-02-07
 • Stillbild från Debatt om förslag: 2023 års redogörelse för företag med statligt ägande

  2023 års redogörelse för företag med statligt ägande

  Betänkande 2023/24:NU4

  Riksdagen har behandlat regeringens skrivelse om 2023 års redogörelse för företag med statligt ägande. Riksdagen framhåller betydelsen av den årligt återkommande skrivelsen och understryker vikten av att regeringen fortsätter att utveckla innehållet i den så att riksdagen får en god bild av utvecklingen

  Behandlade dokument
  31
  Förslagspunkter
  17
  Reservationer
  24 
  Anföranden och repliker
  11, 53 minuter
  Justering
  2024-01-25
  Bordläggning
  2024-02-06
  Debatt
  2024-02-07
  Beslut
  2024-02-07
 • Avveckling av ägandet i Sweden House i Sankt Petersburg

  Skriftlig fråga 2023/24:574 av Elisabeth Thand Ringqvist (C)

  Fråga 2023/24:574 Avveckling av ägandet i Sweden House i Sankt Petersburg av Elisabeth Thand Ringqvist C till Utrikesminister Tobias Billström M Sweden House, eller A/O Dom Shvetsii, är ett ryskt aktiebolag som ägs av Ladoga Holding AB ett dotterbolag till CA Fastigheter till 49 procent, svenska staten till 36 procent
  Inlämnad
  2024-02-06
  Svarsdatum
  2024-02-14
  Besvarare
  Utrikesminister Tobias Billström (M)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 24 Näringsliv

  Utgiftsområde 24 Näringsliv

  Betänkande 2023/24:NU1

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur anslagen i statens budget för år 2024 inom utgiftsområdet Näringsliv ska fördelas.

  Totalt handlar det om cirka 9,5 miljarder kronor ur statens budget. Mest pengar, cirka 3,5 miljarder kronor, går till Verket för innovationssystem: forskning och

  Behandlade dokument
  6
  Förslagspunkter
  3
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  35, 116 minuter
  Justering
  2023-12-07
  Bordläggning
  2023-12-18
  Debatt
  2023-12-19
  Beslut
  2023-12-20
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 19 Regional utveckling

  Utgiftsområde 19 Regional utveckling

  Betänkande 2023/24:NU2

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur anslagen i statens budget för år 2024 ska fördelas inom utgiftsområdet Regional utveckling.

  Totalt handlar det om cirka 3,9 miljarder kronor ur statens budget. Mest pengar, cirka 2 miljarder kronor, går till regionala utvecklingsåtgärder.

  Riksdagen

  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  23, 79 minuter
  Justering
  2023-12-07
  Bordläggning
  2023-12-13
  Debatt
  2023-12-14
  Beslut
  2023-12-19
 • Laddinfrastruktur vid konfliktåtgärder

  Skriftlig fråga 2023/24:366 av Elisabeth Thand Ringqvist (C)

  Fråga 2023/24:366 Laddinfrastruktur vid konfliktåtgärder av Elisabeth Thand Ringqvist C till Statsrådet Andreas Carlson KD Den pågående konflikten mellan Tesla och IF Metall får allt större konsekvenser utanför de verkstäder som konflikten berör. De elbilsladdare som Tesla har uppfört runt om i Sverige är viktiga för
  Inlämnad
  2023-12-08
  Svarsdatum
  2023-12-20
  Besvarare
  Statsrådet Andreas Carlson (KD)
 • Internationella samarbeten om reglering av AI

  Skriftlig fråga 2023/24:338 av Elisabeth Thand Ringqvist (C)

  Fråga 2023/24:338 Internationella samarbeten om reglering av AI av Elisabeth Thand Ringqvist C till Statsrådet Erik Slottner KD Torsdagen den 30 november ställde jag en fråga till statsrådet Erik Slottner under riksdagens frågestund om varför Sverige inte varit med i framtagandet av Guidelines for secure AI system development.
  Inlämnad
  2023-12-04
  Svarsdatum
  2023-12-19
  Besvarare
  Statsrådet Erik Slottner (KD)

Filter