Daniel Riazat (V)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Stockholms län, plats 113
Född år
1991
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Utbildningsutskottet

Ledamot

Näringsutskottet

Suppleant

EU-nämnden

Suppleant

Ledamotsrådet

Suppleant

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2014-09-29 – 2026-09-21

Utbildningsutskottet

Ledamot
2022-10-04 – 2026-09-21
Ledamot
2018-10-02 – 2022-09-26
Ledamot
2014-10-07 – 2018-09-24

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2014-10-14 – 2018-09-24

Trafikutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2018-03-23 – 2018-09-24

Försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Utrikesutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Civilutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Finansutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Justitieutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Kulturutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Näringsutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2026-09-21
Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Skatteutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

EU-nämnden

Suppleant
2018-10-16 –

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
2018-10-09 – 2022-10-11

Ledamotsrådet

Suppleant
2022-10-12 –

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 14–. Ledamot utbildningsutskottet 14–. Suppleant socialförsäkringsutskottet 14–18, trafikutskottet 18, EU-nämnden 18– och näringsutskottet 22–. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 18–22 och ledamotsrådet 22–.

Utbildning

Gymnasieskola, Falun, slutår 10. Studier på samhällsvetarprogrammet, Högskolan Dalarna.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig , Falun 10–14, 14 och 18. Ordförande, skolnämnden, Falun 11–13.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ordförande, Dalarna Mot Rasism 10–15 och ledamot 15–. Ledamot, Svenska stödkommittén för mänskliga rättigheter i Turkiet 15–.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Offentlighetsprincipen för fristående skolor

  Offentlighetsprincipen för fristående skolor

  Interpellation 2023/24:754 av Daniel Riazat (V)

  Interpellation 2023/24:754 Offentlighetsprincipen för fristående skolor av Daniel Riazat V till Statsrådet Lotta Edholm L Den 10 april gick Liberalernas partiledare tillika arbetsmarknadsminister Johan Pehrson ut i medierna och berättade att Liberalerna äntligen hade ändrat sig om att offentlighetsprincipen borde omfatta
  Inlämnad
  2024-05-15
  Svarsdatum
  2024-06-11
  Besvarare
  Statsrådet Lotta Edholm (L)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Offentlighetsprincipen i fristående skolor

  Offentlighetsprincipen i fristående skolor

  Interpellation 2023/24:751 av Linus Sköld (S)

  Interpellation 2023/24:751 Offentlighetsprincipen i fristående skolor av Linus Sköld S till Statsrådet Lotta Edholm L Den 10 april gick Liberalernas partiledare, arbetsmarknadsminister Johan Pehrson, ut i medierna och lät meddela att Liberalerna nu ändrat sig: Offentlighetsprincipen borde omfatta friskolorna. Den 11 april skrev
  Inlämnad
  2024-05-14
  Svarsdatum
  2024-06-11
  Besvarare
  Statsrådet Lotta Edholm (L)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Offentlighetsprincipen i fristående skolor

  Offentlighetsprincipen i fristående skolor

  Interpellation 2023/24:750 av Camilla Hansén (MP)

  Interpellation 2023/24:750 Offentlighetsprincipen i fristående skolor av Camilla Hansén MP till Statsrådet Lotta Edholm L Den 10 april gick Liberalernas partiledare, arbetsmarknadsminister Johan Pehrson, ut i medierna och lät meddela att Liberalerna nu ändrat sig: Offentlighetsprincipen borde omfatta alla skolor, även
  Inlämnad
  2024-05-14
  Svarsdatum
  2024-06-11
  Besvarare
  Statsrådet Lotta Edholm (L)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Vuxenutbildning

  Vuxenutbildning

  Betänkande 2023/24:UbU13

  Riksdagen sa nej till 60 förslag i motioner om vuxenutbildning från den allmänna motionstiden 2023.

  Motionerna handlar exempelvis om utbudet och behovet av vuxenutbildning, yrkeshögskolan, validering, kvaliteten inom kommunal vuxenutbildning (komvux) och om utbildningen i svenska för invandrare (sfi).

  Riksdagen hänvisar bland annat till gällande bestämmelser och pågående arbete.

  Behandlade dokument
  31
  Förslagspunkter
  8
  Reservationer
  13 
  Anföranden och repliker
  11, 53 minuter
  Justering
  2024-05-02
  Bordläggning
  2024-05-22
  Debatt
  2024-05-23
  Beslut
  2024-05-29
 • Stillbild från Debatt om förslag: Lärare och elever

  Lärare och elever

  Betänkande 2023/24:UbU11

  Riksdagen sa nej till cirka 120 förslag om lärare och elever i motioner från den allmänna motionstiden 2023. Anledningen är bland annat att arbete pågår eller att åtgärder redan är vidtagna i de frågor som förslagen tar upp.

  Förslagen handlar exempelvis om skolans personal, registerkontroll, elevers hälsa och elever med särskilda behov.

  Behandlade dokument
  56
  Förslagspunkter
  15
  Reservationer
  31 
  Anföranden och repliker
  29, 108 minuter
  Justering
  2024-04-23
  Bordläggning
  2024-05-15
  Debatt
  2024-05-16
  Beslut
  2024-05-16
 • Stillbild från Debatt om förslag: Grundläggande om utbildning

  Grundläggande om utbildning

  Betänkande 2023/24:UbU10

  Riksdagen sa nej till de cirka 130 förslag i motioner som rör grundläggande frågor om utbildning från den allmänna motionstiden 2023. Förslagen handlar till exempel om skolans värdegrund, trygghet och studiero i skolan, betyg och bedömning, läromedel och skolbibliotek.

  Riksdagen hänvisar bland annat till gällande bestämmelser och att det redan pågår arbete inom de områden som motionerna tar upp.

  Behandlade dokument
  68
  Förslagspunkter
  16
  Reservationer
  26 
  Anföranden och repliker
  28, 104 minuter
  Justering
  2024-04-23
  Bordläggning
  2024-05-14
  Debatt
  2024-05-15
  Beslut
  2024-05-16
 • med anledning av prop. 2023/24:100 2024 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2023/24:2891 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

  Motion till riksdagen 2023/24:2891 av Nooshi Dadgostar m.fl. V med anledning av prop. 2023/24:100 2024 års ekonomiska vårproposition 1  Sammanfattning Sverige befinner sig i en lågkonjunktur. Delar av den svenska ekonomin går mycket svagt. Detta gäller inte minst för hushållen som är pressade av hög inflation och höga
  Inlämnad
  2024-04-29
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Övergripande skolfrågor

  Övergripande skolfrågor

  Betänkande 2023/24:UbU9

  Riksdagen sa nej till 135 förslag i motioner om övergripande skolfrågor från den allmänna motionstiden 2023. Anledningen är bland annat gällande bestämmelser och pågående utredningar.

  Förslagen handlar exempelvis om åtgärder för att höja kunskapsresultaten, ansvars- och resursfördelningen i skolväsendet och fristående skolor.

  Behandlade dokument
  45
  Förslagspunkter
  26
  Reservationer
  51 
  Anföranden och repliker
  51, 139 minuter
  Justering
  2024-04-09
  Bordläggning
  2024-04-23
  Debatt
  2024-04-24
  Beslut
  2024-04-24
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari L Skolminister Lotta Edholm L Justitieminister Gunnar Strömmer M Utbildningsminister Mats Persson L Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari L besvarar
  Datum
  2024-04-18
 • med anledning av prop. 2023/24:119 Statens stöd till trossamfund och civilsamhället – enhetliga och rättssäkra villkor

  Motion 2023/24:2869 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V)

  Motion till riksdagen 2023/24:2869 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. V med anledning av prop. 2023/24:119 Statens stöd till trossamfund och civilsamhället enhetliga och rättssäkra villkor 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stöd ska få lämnas till ett registrerat trossamfund
  Inlämnad
  2024-04-17
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2023/24:KrU7
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 5 avslag
 • med anledning av prop. 2023/24:83 Ersättning för höga sjuklönekostnader upphör

  Motion 2023/24:2839 av Isabell Mixter m.fl. (V)

  Motion till riksdagen 2023/24:2839 av Isabell Mixter m.fl. V med anledning av prop. 2023/24:83 Ersättning för höga sjuklönekostnader upphör Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2023/24:83 Ersättning för höga sjuklönekostnader upphör. Inledning Regeringen föreslår i propositionen att bestämmelserna
  Inlämnad
  2024-03-26
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:SfU16
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2023/24:81 Begränsningar och kontroll i fråga om elektroniska kommunikationstjänster och besök på särskilda ungdomshem

  Motion 2023/24:2834 av Maj Karlsson m.fl. (V)

  Motion till riksdagen 2023/24:2834 av Maj Karlsson m.fl. V med anledning av prop. 2023/24:81 Begränsningar och kontroll i fråga om elektroniska kommunikationstjänster och besök på särskilda ungdomshem 1  Innehåll 1 Innehåll 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 Inledning 4 Barns och ungas placering i ett särskilt ungdomshem
  Inlämnad
  2024-03-21
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  2023/24:SoU25
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): 8 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Forskning

  Forskning

  Betänkande 2023/24:UbU15

  Riksdagen sa nej till 80 förslag i motioner om forskning från allmänna motionstiden 2023.

  Motionerna handlar bland annat om forskningens frihet, fördelning av forskningsmedel och rymdverksamhet.

  Riksdagen hänvisar bland annat till gällande bestämmelser och pågående arbete.

  Behandlade dokument
  46
  Förslagspunkter
  7
  Reservationer
  12 
  Anföranden och repliker
  32, 100 minuter
  Justering
  2024-02-13
  Bordläggning
  2024-03-05
  Debatt
  2024-03-06
  Beslut
  2024-03-06
 • Stillbild från Debatt om förslag: Studiestöd

  Studiestöd

  Betänkande 2023/24:UbU7

  Riksdagen sa nej till cirka 30 förslag om studiestöd. Motionerna handlar om bland annat villkoren inom studiestödssystemet, studiemedel för omställning, vidareutbildning och avskrivning av studielån. Förslagen har inkommit under den allmänna motionstiden 2023. Riksdagen hänvisar bland annat till gällande bestämmelser, pågående arbete och vidtagna åtgärder.

  Behandlade dokument
  19
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  16, 58 minuter
  Justering
  2024-01-23
  Bordläggning
  2024-03-05
  Debatt
  2024-03-06
  Beslut
  2024-03-06
 • Stillbild från Debatt om förslag: Gymnasieskolan

  Gymnasieskolan

  Betänkande 2023/24:UbU12

  Riksdagen sa nej till 57 förslag i motioner om gymnasieskolan från den allmänna motionstiden 2023.

  Motionerna handlar bland annat om utbildning i gymnasieskolan samt om studie- och yrkesvägledning och drogtester i skolväsendet.

  Riksdagen hänvisar bland annat till pågående utredningar.

  Behandlade dokument
  36
  Förslagspunkter
  10
  Reservationer
  10 
  Anföranden och repliker
  19, 77 minuter
  Justering
  2024-02-06
  Bordläggning
  2024-02-27
  Debatt
  2024-02-28
  Beslut
  2024-02-28
 • Stillbild från Debatt om förslag: Förskolan

  Förskolan

  Betänkande 2023/24:UbU8

  Riksdagen sa nej till cirka 40 förslag i motioner om förskolan från den allmänna motionstiden 2023.

  Motionerna handlar bland annat om kvalitet och förutsättningar i förskolan, om deltagande i förskola och annan pedagogisk verksamhet.

  Riksdagen hänvisar bland annat till gällande bestämmelser och pågående utredningar.

  Behandlade dokument
  21
  Förslagspunkter
  7
  Reservationer
  12 
  Anföranden och repliker
  11, 62 minuter
  Justering
  2024-02-06
  Bordläggning
  2024-02-27
  Debatt
  2024-02-28
  Beslut
  2024-02-28
 • Stillbild från Utrikespolitisk debatt: Utrikespolitisk debatt

  Utrikespolitisk debatt

  Den 14 februari är det utrikespolitisk debatt i riksdagen. Utrikesminister Tobias Billström M inleder debatten med att presentera regeringens utrikesdeklaration, det vill säga regeringens mål och prioriteringar för utrikespolitiken. Den utrikespolitiska debatten äger rum en gång om året i februari varje år. Då presenterar
  Datum
  2024-02-14
 • med anledning av prop. 2023/24:53 Åtgärder för att stärka konsumentskyddet och bekämpa kriminell verksamhet i samband med spel om pengar

  Motion 2023/24:2803 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V)

  Motion till riksdagen 2023/24:2803 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. V med anledning av prop. 2023/24:53 Åtgärder för att stärka konsumentskyddet och bekämpa kriminell verksamhet i samband med spel om pengar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen snarast bör återkomma
  Inlämnad
  2024-01-18
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:KrU9
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av skr. 2023/24:48 Riksrevisionens rapport om statens arbete med väntetider i vården

  Motion 2023/24:2802 av Karin Rågsjö m.fl. (V)

  Motion till riksdagen 2023/24:2802 av Karin Rågsjö m.fl. V med anledning av skr. 2023/24:48 Riksrevisionens rapport om statens arbete med väntetider i vården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ge en lämplig myndighet i uppdrag att kvantitativt undersöka
  Inlämnad
  2024-01-18
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:SoU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Särskild debatt: Särskild debatt med anledning av resultatet i den senaste Pisa-undersökningen

  Särskild debatt med anledning av resultatet i den senaste Pisa-undersökningen

  Tisdagen den 16 januari håller riksdagen en särskild debatt med anledning av resultatet i den senaste Pisa-undersökningen. Debatten har begärts av Liberalerna. Från regeringen deltar skolminister Lotta Edholm LDen särskilda debatten går att se direkt och i efterhand via webb-tv.
  Datum
  2024-01-16

Filter