Eva Lindh (S)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Östergötlands län, plats 217
Titel
Socionom.
Född år
1971
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Finansutskottet

Ledamot

Skatteutskottet

Suppleant

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2018-09-24 – 2026-09-21

Riksdagsledamot

Ersättare
2017-02-27 – 2017-06-30
Ersättare
2016-04-18 – 2017-01-01
Ersättare
2015-09-01 – 2015-12-31

Finansutskottet

Ledamot
2024-07-16 – 2026-09-21
Suppleant
2022-10-04 – 2024-07-15
Suppleant
2018-10-02 – 2022-09-26

Skatteutskottet

Suppleant
2022-10-04 – 2026-09-21
Suppleant
2018-10-02 – 2022-09-26

Socialutskottet

Suppleant
2018-10-02 – 2022-09-26

Försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Utrikesutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Civilutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Extra suppleant
2017-02-27 – 2017-06-30
Extra suppleant
2015-09-01 – 2015-12-31

Justitieutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Kulturutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Näringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Extra suppleant
2016-04-18 – 2017-01-01

Trafikutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Utbildningsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

EU-nämnden

Suppleant
2020-03-18 – 2022-10-04

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
2018-10-09 – 2024-10-31

Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

Ledamot
2020-09-29 – 2022-10-24

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 15, 16–17 och 18– (ersättare 150901–151231, 160418–170101 och 170227–170630). Extra suppleant civilutskottet 15, socialförsäkringsutskottet 16–17 och civilutskottet 17. Suppleant finansutskottet 18–, socialutskottet 18–22 och skatteutskottet 18–. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 18– och riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 20–22.

Föräldrar

Ombudsmannen Ulf Lindh och vårdbiträdet Rose-Marie Lindh.

Utbildning

Socionomutbildning, Göteborgs universitet 91–95.

Anställningar

Socialsekreterare, Kinda kommun 95. Fältsekreterare, Finspångs kommun 95–00. Socialsekreterare, Norrköpings kommun 00–02. Skolkurator, Linköpings kommun 02–08. Skolkurator, Norrköpings kommun 08–.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot Integritetsskyddsmyndighetens insynsråd. Ledamot, utredningen Ändamålsenlig kommunalekonomisk utjämning.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig (ersättare), Linköping 18–22. Kommunalråd, Linköpings kommun 10–16. Vice ordförande, bildningsnämnden, Linköpings kommun 06–10. Vice ordförande, omsorgsnämnden 10–14. Ordförande, äldrenämnden 14–16.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Extra ändringsbudget för 2024 – Ytterligare försvarsmateriel och ekonomiskt stöd till Ukraina

  Extra ändringsbudget för 2024 – Ytterligare försvarsmateriel och ekonomiskt stöd till Ukraina

  Betänkande 2023/24:FiU36

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att skänka ytterligare försvarsmateriel och ge ekonomiskt stöd till Ukraina.

  Försvarsmateriel ska skänkas i form av exempelvis artilleriammunition, utrustning för satellitkommunikation, pansar-bandvagn 302, samt stridslednings- och luftbevakningsflygplan

  Behandlade dokument
  1
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  8, 51 minuter
  Justering
  2024-06-13
  Bordläggning
  2024-06-15
  Debatt
  2024-06-17
  Beslut
  2024-06-18
 • Åtgärder med anledning av händelser på länsstyrelsen

  Interpellation 2023/24:815 av Eva Lindh (S)

  Interpellation 2023/24:815 Åtgärder med anledning av händelser på länsstyrelsen av Eva Lindh S till Statsrådet Erik Slottner KD Länsstyrelserna har en väldigt viktig roll i statsförvaltningen och i samhället i stort. För att klara sin uppgift som länsstyrelse är det otroligt viktigt att länsstyrelsen har stort förtroende
  Inlämnad
  2024-06-13
  Besvarare
  Statsrådet Erik Slottner (KD)
 • Samhällets beredskap mot påverkanskampanjer och vilseledande information

  Interpellation 2023/24:816 av Eva Lindh (S)

  Interpellation 2023/24:816 Samhällets beredskap mot påverkanskampanjer och vilseledande information av Eva Lindh S till Statsrådet Carl-Oskar Bohlin M Sverige befinner sig i ett mycket allvarligt säkerhetsläge. Ryssland bedriver krig i Europa. Bara hundra mil härifrån rasar kriget i Ukraina. Rysslands olagliga och folkrättsvidriga
  Inlämnad
  2024-06-13
  Svarsdatum
  2024-09-05
  Besvarare
  Statsrådet Carl-Oskar Bohlin (M)
 • Nordiskt samarbete

  Interpellation 2023/24:812 av Eva Lindh (S)

  Interpellation 2023/24:812 Nordiskt samarbete av Eva Lindh S till Statsrådet Jessika Roswall M Det nordiska samarbetet är kanske viktigare än någonsin. I den säkerhetspolitiska situation som vi befinner oss i är det avgörande att ha ett nära och förtroendefullt samarbete med våra nordiska grannar. Reaktionerna blev kraftiga
  Inlämnad
  2024-06-13
  Svarsdatum
  2024-08-20
  Besvarare
  Statsrådet Jessika Roswall (M)
 • Hot mot den lokala demokratin

  Interpellation 2023/24:814 av Eva Lindh (S)

  Interpellation 2023/24:814 Hot mot den lokala demokratin av Eva Lindh S till Statsrådet Erik Slottner KD Det står nu klart för alla att Sverigedemokraterna bedriver trollfabriker. Fejkade konton som sprider hot, hat och lögner. Syftet är naturligtvis att försöka manipulera och skapa splittring. Det påverkar demokratin
  Inlämnad
  2024-06-13
  Besvarare
  Statsrådet Erik Slottner (KD)
 • Rättspsykiatrin

  Interpellation 2023/24:813 av Eva Lindh (S)

  Interpellation 2023/24:813 Rättspsykiatrin av Eva Lindh S till Socialminister Jakob Forssmed KD Inom rättspsykiatrin är det ett mycket ansträngt läge. Behovet av rättspsykiatrisk vård för allvarligt psykiskt sjuka som dömts för grova brott har ökat. Det ökade behovet av rättspsykiatriska vårdplatser har varit särskilt
  Inlämnad
  2024-06-13
  Besvarare
  Socialminister Jakob Forssmed (KD)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Ökande korruption i Sverige

  Ökande korruption i Sverige

  Interpellation 2023/24:796 av Eva Lindh (S)

  Interpellation 2023/24:796 Ökande korruption i Sverige av Eva Lindh S till Justitieminister Gunnar Strömmer M Organisationen Transparency International gör varje år en bedömning av hur lite eller mycket korrupta världens länder är. Poängen bygger på hur landets offentliga sektor upplevs när det gäller korruption. Årets
  Inlämnad
  2024-05-25
  Svarsdatum
  2024-06-11
  Besvarare
  Justitieminister Gunnar Strömmer (M)
 • Nordiskt samarbete

  Interpellation 2023/24:793 av Eva Lindh (S)

  Interpellation 2023/24:793 Nordiskt samarbete av Eva Lindh S till Statsrådet Jessika Roswall M Det nordiska samarbetet är kanske viktigare än någonsin. I den säkerhetspolitiska situation som vi befinner oss i är det avgörande att ha ett nära och förtroendefullt samarbete med våra nordiska grannar. Reaktionerna blev kraftiga
  Inlämnad
  2024-05-25
  Besvarare
  Statsrådet Jessika Roswall (M)
 • Ekonomisk jämställdhet

  Interpellation 2023/24:792 av Eva Lindh (S)

  Interpellation 2023/24:792 Ekonomisk jämställdhet av Eva Lindh S till Finansminister Elisabeth Svantesson M Kvinnor måste ges ekonomisk självständighet. Det är viktigt för jämställdheten, men det är också viktigt för Sveriges ekonomi. När fler kan bidra till ekonomin vinner vi alla på det. Det finns dock fortfarande många
  Inlämnad
  2024-05-25
  Svarsdatum
  2024-09-05
  Besvarare
  Finansminister Elisabeth Svantesson (M)
 • Samhällets beredskap mot påverkanskampanjer och vilseledande information

  Interpellation 2023/24:790 av Eva Lindh (S)

  Interpellation 2023/24:790 Samhällets beredskap mot påverkanskampanjer och vilseledande information av Eva Lindh S till Statsrådet Carl-Oskar Bohlin M Sverige befinner sig i ett mycket allvarligt säkerhetsläge. Ryssland bedriver krig i Europa. Bara hundra mil härifrån rasar kriget i Ukraina. Rysslands olagliga och folkrättsvidriga
  Inlämnad
  2024-05-23
  Besvarare
  Statsrådet Carl-Oskar Bohlin (M)
 • Rättspsykiatrin

  Interpellation 2023/24:786 av Eva Lindh (S)

  Interpellation 2023/24:786 Rättspsykiatrin av Eva Lindh S till Socialminister Jakob Forssmed KD Inom rättspsykiatrin är det ett mycket ansträngt läge. Behovet av rättspsykiatrisk vård för allvarligt psykiskt sjuka som dömts för grova brott har ökat. Det ökade behovet av rättspsykiatriska vårdplatser har varit särskilt
  Inlämnad
  2024-05-23
  Besvarare
  Socialminister Jakob Forssmed (KD)
 • Stillbild från Debatt om förslag: En ny lag om uppgiftsskyldighet för att motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen samt fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet

  En ny lag om uppgiftsskyldighet för att motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen samt fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet

  Betänkande 2023/24:KU27

  Det ska bli enklare för myndigheter, kommuner och a-kassor att samarbeta mot exempelvis bidragsbrott och olika typer av arbetlivskriminalitet. Riksdagen sa ja till regeringens förslag till ny lagstiftning.

  Enligt regeringens förslag ska myndigheterna, kommunerna och a-kassorna kunna dela fler

  Behandlade dokument
  1
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  4, 20 minuter
  Justering
  2024-05-16
  Bordläggning
  2024-05-21
  Debatt
  2024-05-22
  Beslut
  2024-05-22
 • Hot mot den lokala demokratin

  Interpellation 2023/24:775 av Eva Lindh (S)

  Interpellation 2023/24:775 Hot mot den lokala demokratin av Eva Lindh S till Statsrådet Erik Slottner KD Det står nu klart för alla att Sverigedemokraterna bedriver trollfabriker. Fejkade konton som sprider hot, hat och lögner. Syftet är naturligtvis att försöka manipulera och skapa splittring. Det påverkar demokratin,
  Inlämnad
  2024-05-21
  Besvarare
  Statsrådet Erik Slottner (KD)
 • Åtgärder med anledning av händelser på länsstyrelsen i Stockholm

  Interpellation 2023/24:773 av Eva Lindh (S)

  Interpellation 2023/24:773 Åtgärder med anledning av händelser på länsstyrelsen i Stockholm av Eva Lindh S till Statsrådet Erik Slottner KD Länsstyrelserna har en väldigt viktig roll i statsförvaltningen och i samhället i stort. För att klara sin uppgift som länsstyrelse är det otroligt viktigt att länsstyrelsen har stort
  Inlämnad
  2024-05-21
  Besvarare
  Statsrådet Erik Slottner (KD)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Finansiering av Finsamverksamhet

  Finansiering av Finsamverksamhet

  Interpellation 2023/24:707 av Åsa Eriksson (S)

  Interpellation 2023/24:707 Finansiering av Finsamverksamhet av Åsa Eriksson S till Statsrådet Anna Tenje M De finansiella samordningsförbunden, Finsam, har fått information från Försäkringskassan om att de inte längre får ansöka om ESF-medel för att finansiera sin viktiga verksamhet, trots att den ligger i linje med syftet
  Inlämnad
  2024-04-18
  Svarsdatum
  2024-05-21
  Besvarare
  Statsrådet Anna Tenje (M)
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Civilminister Erik Slottner KD Skolminister Lotta Edholm L Migrationsminister Maria Malmer Stenergard M Landsbygdsminister Peter Kullgren KD Civilminister Erik Slottner KD besvarar såväl allmänpolitiska
  Datum
  2024-05-16
 • Nordiskt samarbete

  Interpellation 2023/24:747 av Eva Lindh (S)

  Interpellation 2023/24:747 Nordiskt samarbete av Eva Lindh S till Statsrådet Jessika Roswall M Det nordiska samarbetet är kanske viktigare än någonsin. I den säkerhetspolitiska situation som vi befinner oss i är det avgörande att ha ett nära och förtroendefullt samarbete med våra nordiska grannar. Reaktionerna blev kraftiga
  Inlämnad
  2024-05-10
  Besvarare
  Statsrådet Jessika Roswall (M)
 • Nordiskt samarbete

  Interpellation :747 av Eva Lindh (S)

  Interpellation 747 Nordiskt samarbete av Eva Lindh S till Statsrådet Jessika Roswall M
  Inlämnad
  2024-05-10
  Svarsdatum
  2024-05-24
  Besvarare
  Statsrådet Jessika Roswall (M)
 • Ekonomisk jämställdhet

  Interpellation 2023/24:738 av Eva Lindh (S)

  Interpellation 2023/24:738 Ekonomisk jämställdhet av Eva Lindh S till Finansminister Elisabeth Svantesson M Kvinnor måste ges ekonomisk självständighet. Det är viktigt för jämställdheten, men det är också viktigt för Sveriges ekonomi. När fler kan bidra till ekonomin vinner vi alla på det. Det finns dock fortfarande många
  Inlämnad
  2024-05-02
  Besvarare
  Finansminister Elisabeth Svantesson (M)
 • Ökande korruption i Sverige

  Interpellation 2023/24:732 av Eva Lindh (S)

  Interpellation 2023/24:732 Ökande korruption i Sverige av Eva Lindh S till Justitieminister Gunnar Strömmer M Organisationen Transparency International gör varje år en bedömning av hur lite eller mycket korrupta världens länder är. Poängen bygger på hur landets offentliga sektor upplevs när det gäller korruption. Årets
  Inlämnad
  2024-05-02
  Besvarare
  Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

Filter