Larry Söder (KD)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Hallands län, plats 126
Född år
1969
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Kristdemokraterna

Kvittningsperson

Civilutskottet

Ledamot

Finansutskottet

Suppleant

Skatteutskottet

Suppleant

Konstitutionsutskottet

Suppleant

Ledamotsrådet

Ledamot

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2015-04-25 – 2026-09-21

Riksdagsledamot

Statsrådsersättare
2014-09-29 – 2014-10-03

Kristdemokraterna

Kvittningsperson
2022-11-24 –

Civilutskottet

Ledamot
2022-10-04 – 2026-09-21
Vice ordförande
2018-10-02 – 2022-09-26
Ledamot
2018-10-02 – 2018-10-02

Skatteutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2026-09-21
Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Ledamot
2015-11-18 – 2018-09-24

Utbildningsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2015-05-08 – 2017-05-04

Kulturutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2015-05-08 – 2018-09-24

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2022-11-09
Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2015-05-08 – 2018-09-24

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2015-05-08 – 2018-09-24

Socialutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2015-05-08 – 2018-09-24

Finansutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2026-09-21
Suppleant
2018-10-16 – 2022-09-26
Suppleant
2017-02-16 – 2018-09-24

Försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2024-02-22 – 2026-09-21
Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Utrikesutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Justitieutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Näringsutskottet

Suppleant
2022-10-04 – 2022-11-09
Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Trafikutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

EU-nämnden

Suppleant
2020-03-18 – 2022-10-04

Ledamotsrådet

Ledamot
2022-10-12 –

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 14 och 15– (statsrådsersättare 140929–141003). Ledamot skatteutskottet 15–18. Vice ordförande civilutskottet 18–22 och ledamot 22–. Suppleant socialförsäkringsutskottet 15–18, socialutskottet 15–18, kulturutskottet 15–18, utbildningsutskottet 15–17, miljö- och jordbruksutskottet 15–18 och 22–, finansutskottet 18– och skatteutskottet 22–. Ledamot ledamotsrådet 22–. Kvittningsperson Kristdemokraterna 22–.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell M Civilminister Erik Slottner KD Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson KD Energi- och näringsminister
  Datum
  2024-06-13
 • Stillbild från Debatt om förslag: Åtgärder för tryggare bostadsområden

  Åtgärder för tryggare bostadsområden

  Betänkande 2023/24:CU20

  För att skapa tryggare bostadsområden i hela landet har regeringen föreslagit att fastighetsägare ska få utökade möjligheter att säga upp hyresgäster som begår brott. Ett hyresavtal ska kunna sägas upp om hyresgästen begår brott som typiskt sett försämrar närmiljön för dem som bor i lägenhetens omgivning.

  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  9
  Reservationer
  12 
  Anföranden och repliker
  20, 92 minuter
  Justering
  2024-05-14
  Bordläggning
  2024-05-17
  Debatt
  2024-05-20
  Beslut
  2024-05-22
 • Stillbild från Debatt om förslag: Familjerätt

  Familjerätt

  Betänkande 2023/24:CU9

  Riksdagen sa nej till 130 förslag i motioner om familjerätt från den allmänna motionstiden 2023. Bland annat hänvisar riksdagen till att arbete redan pågår i de frågor som förslagen tar upp.

  Förslagen handlar bland annat om en könsneutral föräldrabalk, antalet vårdnadshavare för ett barn, juridiskt biträde för barn och vissa frågor om vårdnad, boende och umgänge vid våld i familjen.

  Behandlade dokument
  41
  Förslagspunkter
  12
  Reservationer
  12 
  Anföranden och repliker
  27, 92 minuter
  Justering
  2024-04-11
  Bordläggning
  2024-04-17
  Debatt
  2024-04-18
  Beslut
  2024-04-24
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Finansmarknadsminister Niklas Wykman M Försvarsminister Pål Jonson M EU-minister Jessika Roswall M Socialminister Jakob Forssmed KD Finansmarknadsminister Niklas Wykman M besvarar såväl allmänpolitiska
  Datum
  2024-04-11
 • Stillbild från Debatt om förslag: Planering och byggande

  Planering och byggande

  Betänkande 2023/24:CU15

  Riksdagen sa nej till cirka 120 förslag om planering och byggande. Motionerna som inkommit under den allmänna motionstiden 2023 handlar bland annat om klimatfrågor i planeringen och återbruk av byggnader och material. Att riksdagen avslog motionerna beror bland annat på pågående arbete och befintligt regelverk.

  Behandlade dokument
  49
  Förslagspunkter
  11
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  7, 55 minuter
  Justering
  2024-03-07
  Bordläggning
  2024-04-03
  Debatt
  2024-04-04
  Beslut
  2024-04-10
 • Stillbild från Debatt om förslag: Hyresrätt m.m.

  Hyresrätt m.m.

  Betänkande 2023/24:CU17

  Riksdagen sade nej till cirka 80 förslag inom området hyresrätt. Motionerna som inkommit under den allmänna motionstiden 2023 handlar bland annat om hyressättning av bostadslägenheter, kooperativ hyresrätt och möjligheterna att säga upp lokalhyreskontrakt. Att riksdagen avslår alla motioner beror på pågående arbete och befintlig lagstiftning.

  Behandlade dokument
  21
  Förslagspunkter
  7
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  19, 78 minuter
  Justering
  2024-03-07
  Bordläggning
  2024-03-19
  Debatt
  2024-03-20
  Beslut
  2024-03-21
 • Stillbild från Debatt om förslag: Bostadspolitik

  Bostadspolitik

  Betänkande 2023/24:CU13

  Riksdagen sa nej till de cirka 150 motioner som inkommit under den allmänna motionstiden 2023. Förslagen handlar bland annat om åtgärder för fler bostäder, energieffektivisering av bostäder samt styrning och uppföljning av kommunernas arbete med klimatanpassning.

  Riksdagen hänvisar till att det redan pågår ett arbete på området samt att vissa åtgärder redan är vidtagna.

  Behandlade dokument
  47
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  40, 139 minuter
  Justering
  2024-02-29
  Bordläggning
  2024-03-05
  Debatt
  2024-03-06
  Beslut
  2024-03-06
 • Stillbild från Debatt om förslag: 2023 års redogörelse för företag med statligt ägande

  2023 års redogörelse för företag med statligt ägande

  Betänkande 2023/24:NU4

  Riksdagen har behandlat regeringens skrivelse om 2023 års redogörelse för företag med statligt ägande. Riksdagen framhåller betydelsen av den årligt återkommande skrivelsen och understryker vikten av att regeringen fortsätter att utveckla innehållet i den så att riksdagen får en god bild av utvecklingen

  Behandlade dokument
  31
  Förslagspunkter
  17
  Reservationer
  24 
  Anföranden och repliker
  11, 53 minuter
  Justering
  2024-01-25
  Bordläggning
  2024-02-06
  Debatt
  2024-02-07
  Beslut
  2024-02-07
 • Stillbild från Debatt om förslag: Avgift vid prövning av en tvist hos Allmänna reklamationsnämnden

  Avgift vid prövning av en tvist hos Allmänna reklamationsnämnden

  Betänkande 2023/24:CU7

  Regeringen ges möjlighet att införa en avgift vid prövning av en tvist hos Allmänna reklamationsnämnden. Riksdagen sa ja till regeringens förslag, som innebär en ändring i lagen om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden.

  Ärendetillströmningen till Allmänna reklamationsnämnden har ökat

  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  19, 49 minuter
  Justering
  2024-01-25
  Bordläggning
  2024-01-30
  Debatt
  2024-01-31
  Beslut
  2024-01-31
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

  Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

  Betänkande 2023/24:CU1

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur pengarna ska fördelas inom utgiftsområdet samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande och konsumentpolitik. Totalt handlar det om drygt 6 miljarder kronor ur statens budget för 2024.

  Mest pengar, 3,7 miljarder kronor, går till investeringsstödet

  Behandlade dokument
  11
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  66, 208 minuter
  Justering
  2023-12-07
  Bordläggning
  2023-12-11
  Debatt
  2023-12-12
  Beslut
  2023-12-13
 • Stillbild från Statsministerns frågestund: Statsministerns frågestund

  Statsministerns frågestund

  Vid frågestunden svarar statsminister Ulf Kristersson M på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.
  Datum
  2023-11-16
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson KD Civilminister Erik Slottner KD Utbildningsminister Mats Persson L Finansmarknadsminister Niklas Wykman M Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson KD besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.
  Datum
  2023-10-26
 • Stillbild från Debatt om förslag: Riksrevisionens rapport om statens insatser för klimatanpassning av den byggda miljön

  Riksrevisionens rapport om statens insatser för klimatanpassning av den byggda miljön

  Betänkande 2023/24:CU2

  Samhället behöver anpassas till de konsekvenser som klimatförändringarna för med sig. Staten har i uppdrag att stödja kommunernas arbete med klimatanpassning av ny och befintlig bebyggelse. Riksrevisionen har granskat hur effektivt statens stöd till kommunerna har varit. Myndigheten redovisar vissa

  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  13, 36 minuter
  Justering
  2023-10-17
  Bordläggning
  2023-10-24
  Debatt
  2023-10-25
  Beslut
  2023-10-25
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall M Migrationsminister Maria Malmer Stenergard M Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
  Datum
  2023-10-05
 • Breddad momsbas

  Motion 2023/24:2436 av Larry Söder (KD)

  Motion till riksdagen 2023/24:2436 av Larry Söder KD Breddad momsbas Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att göra all verksamhet i Sverige momspliktig och tillkännager detta för regeringen. Motivering Momssystemet är krångligt och ibland även svårbegripligt.
  Inlämnad
  2023-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:SkU14
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Dubbelt medborgarskap

  Motion 2023/24:2435 av Larry Söder (KD)

  Motion till riksdagen 2023/24:2435 av Larry Söder KD Dubbelt medborgarskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda begränsningar i rätten till dubbelt medborgarskap och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vi har sett en ökad problematik med avseende
  Inlämnad
  2023-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:KU13
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Utvärdering av kemikalieskatten och dess effekter

  Motion 2023/24:2434 av Larry Söder (KD)

  Motion till riksdagen 2023/24:2434 av Larry Söder KD Utvärdering av kemikalieskatten och dess effekter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att effektutvärdera den skadliga kemikalieskatten och tillkännager detta för regeringen. Motivering För sex år sedan infördes kemikalieskatten,
  Inlämnad
  2023-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:SkU13
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Införandet av tjänstemannaansvar

  Motion 2023/24:1688 av Larry Söder (KD)

  Motion till riksdagen 2023/24:1688 av Larry Söder KD Införandet av tjänstemannaansvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag på utökat straffrättsligt ansvar för tjänstefel enligt vad som följer av Tidöavtalet och tillkännager detta
  Inlämnad
  2023-10-04
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:KU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Konsumenternas valfrihet när det gäller säkra produkter

  Motion 2023/24:1375 av Larry Söder (KD)

  Motion till riksdagen 2023/24:1375 av Larry Söder KD Konsumenternas valfrihet när det gäller säkra produkter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka Sveriges roll i implementeringen av kemikaliestrategin och tillkännager detta för regeringen. Motivering Riksdagen
  Inlämnad
  2023-10-04
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:MJU17
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • FM-mottagare vid nybilsförsäljning

  Motion 2023/24:1268 av Hans Eklind och Larry Söder (båda KD)

  Motion till riksdagen 2023/24:1268 av Hans Eklind och Larry Söder båda KD FM-mottagare vid nybilsförsäljning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att snabbutreda förutsättningarna för att införa krav på FM-mottagare vid nybilsförsäljning i Sverige och tillkännager detta
  Inlämnad
  2023-10-04
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:FöU7
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag

Filter