Ulrika Liljeberg (C)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Dalarnas län, plats 134
Född år
1969
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Justitieutskottet

Ledamot

Finansutskottet

Suppleant

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant

Riksdagens råd för Riksrevisionen

Suppleant

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2022-09-26 – 2026-09-21

Justitieutskottet

Ledamot
2022-10-04 – 2026-09-21

Finansutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2026-09-21

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
2022-10-11 – 2024-10-31

Riksdagens råd för Riksrevisionen

Suppleant
2022-10-27 –

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 22–. Ledamot justitieutskottet 22–. Suppleant finansutskottet 22–. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 22– och riksdagens råd för Riksrevisionen 22–.

Föräldrar

Bo Martinsson och Dagny Martinsson, f. Alm.

Utbildning

Naturvetenskapligt gymnasium, Hagaskolan, Borlänge, slutår 88. Jur.kand., Stockholms universitet 96 och ek.kand. 98.

Anställningar

Projektledare, Småföretagarforum 98–01. Notarie/jurist, Länsrätten, Stockholm 01–05. Jurist, Kammarrätten, Stockholm 05. Åklagare, Åklagarkammaren Falun 05–08. Kommunstyrelsens ordförande, Leksand 08–22.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot, Ett starkare skydd för den sexuella integriteten (SOU 2016:60) och Agenda 2030-delegationen (SOU 2019:13). Särskild utredare, Incitamentsutredningen för mer vindkraft –23. Styrelseledamot, Högskolan Dalarna 12 (omkr.)–19. Ledamot, insynsrådet för Upphandlingsmyndigheten 15–21. Styrelseledamot, Försäkringskassan 21–22.

Kommunala uppdrag

Kommunstyrelsens ordförande, Leksands kommun 08–22. Kommunfullmäktig, Leksand 10–22. Styrelseordförande, Leksandsbostäder AB 19–23. Styrelseledamot, Dala Energi AB 09–22. Ledamot, Beredningen för demokratiberedning SKR 15–22.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot, partistyrelsen, Centerpartiet 19–23 och 2:e vice ordförande 23–.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Barriärer mot brott – en socialpreventiv strategi mot kriminella nätverk och annan brottslighet

  Barriärer mot brott – en socialpreventiv strategi mot kriminella nätverk och annan brottslighet

  Betänkande 2023/24:JuU31

  Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen om inriktningen för det brottsförebyggande arbetet inom olika områden för att möta de omfattande utmaningar med kriminalitet och otrygghet som finns i vårt land.

  Skrivelsen har en bred socialpreventiv ansats med ett särskilt fokus på att:

  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  6
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  10, 56 minuter
  Justering
  2024-05-30
  Bordläggning
  2024-06-11
  Debatt
  2024-06-12
  Beslut
  2024-06-12
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall M Finansmarknadsminister Niklas Wykman M Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister
 • Stillbild från Debatt om förslag: Sveriges deltagande i Europeiska åklagarmyndigheten

  Sveriges deltagande i Europeiska åklagarmyndigheten

  Betänkande 2023/24:JuU27

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag som innebär att lagstiftningen anpassas för att Sverige ska uppfylla de krav som ställs för ett svenskt deltagande i Europeiska åklagarmyndigheten.

  Den nya lagstiftningen börjar gälla den dag som regeringen bestämmer.

  Behandlade dokument
  1
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  3, 18 minuter
  Justering
  2024-05-23
  Bordläggning
  2024-05-28
  Debatt
  2024-05-29
  Beslut
  2024-05-29
 • Stillbild från Debatt om förslag: Bättre möjligheter att verkställa frihetsberövanden

  Bättre möjligheter att verkställa frihetsberövanden

  Betänkande 2023/24:JuU26

  De brottsbekämpande myndigheterna ska få bättre verktyg för att snabbt och effektivt kunna hitta eftersökta personer samt lokalisera utlänningar som utgör en allvarlig säkerhetsrisk. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Förslagen innebär bland annat att det ska bli möjligt att använda hemliga

  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  3
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  16, 53 minuter
  Justering
  2024-05-23
  Bordläggning
  2024-05-28
  Debatt
  2024-05-29
  Beslut
  2024-05-29
 • Stillbild från Debatt om förslag: Motståndskraft och handlingskraft – en nationell strategi mot organiserad brottslighet

  Motståndskraft och handlingskraft – en nationell strategi mot organiserad brottslighet

  Betänkande 2023/24:JuU29

  Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen om en nationell strategi mot organiserad brottslighet. Syftet med strategin är att tydliggöra inriktningen för arbetet mot organiserad brottslighet och minska de sårbarheter som brottsligheten utnyttjar. Regeringen anger fem mål som vägledande i

  Behandlade dokument
  7
  Förslagspunkter
  14
  Reservationer
  14 
  Anföranden och repliker
  32, 91 minuter
  Justering
  2024-04-25
  Bordläggning
  2024-04-29
  Debatt
  2024-05-02
  Beslut
  2024-05-15
 • med anledning av prop. 2023/24:100 2024 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2023/24:2892 av Martin Ådahl m.fl. (C)

  Motion till riksdagen 2023/24:2892 av Martin Ådahl m.fl. C med anledning av prop. 2023/24:100 2024 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner förslaget till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken avsnitt 2 och 3 i motionenSammanfattning Centerpartiet vill i vårbudgetmotionen
  Inlämnad
  2024-04-30
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:FiU20
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Försvarsminister Pål Jonson M Utrikesminister Tobias Billström M EU-minister Jessika Roswall M Kulturminister Parisa Liljestrand M Försvarsminister Pål Jonson M besvarar såväl allmänpolitiska frågor
 • Stillbild från Debatt om förslag: Stärkt skydd för vissa polisanställda

  Stärkt skydd för vissa polisanställda

  Betänkande 2023/24:JuU28

  Poliser som arbetar mot den organiserade brottsligheten ska i vissa situationer kunna använda en annan uppgift än sitt eget namn när de undertecknar beslut och dokumenterar åtgärder. Det kan handla om beslut och dokumentationer kring ingripanden, visitationer och beslag av vapen, narkotika och pengar.

  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  11, 61 minuter
  Justering
  2024-04-23
  Bordläggning
  2024-04-23
  Debatt
  2024-04-24
  Beslut
  2024-04-24
 • Stillbild från Debatt om förslag: Straffrättsliga frågor

  Straffrättsliga frågor

  Betänkande 2023/24:JuU20

  Riksdagen sa nej till cirka 140 förslag i motioner om straffrättsliga frågor som inkommit under den allmänna motionstiden 2023.

  Motionerna handlar bland annat om brott mot frihet och frid, sexualbrott och stärkt skydd för tjänstedjur.

  Riksdagen hänvisar bland annat till pågående arbete inom området.

  Behandlade dokument
  75
  Förslagspunkter
  22
  Reservationer
  13 
  Anföranden och repliker
  14, 65 minuter
  Justering
  2024-04-16
  Bordläggning
  2024-04-19
  Debatt
  2024-04-22
  Beslut
  2024-04-24
 • Stillbild från Debatt om förslag: Unga lagöverträdare

  Unga lagöverträdare

  Betänkande 2023/24:JuU19

  Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 30 förslag i motioner om unga lagöverträdare som inkommit under den allmänna motionstiden 2023.

  Motionerna handlar bland annat om häktning av barn, rekryteringen av barn och unga till kriminella gäng, lättade sekretessregler och frihetsberövande påföljder för unga.

  Utskottet hänvisar till pågående utredningsarbete och aviserade reformer inom området.

  Behandlade dokument
  14
  Förslagspunkter
  13
  Reservationer
  11 
  Anföranden och repliker
  14, 58 minuter
  Justering
  2024-04-16
  Bordläggning
  2024-04-19
  Debatt
  2024-04-22
  Beslut
  2024-04-24
 • Stillbild från Debatt om förslag: Kriminalvårdsfrågor

  Kriminalvårdsfrågor

  Betänkande 2023/24:JuU17

  Riksdagen sa nej till cirka 50 förslag i motioner om kriminalvårdsfrågor som inkommit under den allmänna motionstiden 2023.

  Motionerna handlar bland annat om säkerhet inom Kriminalvården, villkorlig frigivning och avhopparverksamhet. Avhopparverksamhet innebär att stötta personer som har valt att lämna organiserad brottslighet.

  Riksdagen hänvisar bland annat till pågående utredningsarbete inom området.

  Behandlade dokument
  15
  Förslagspunkter
  23
  Reservationer
  18 
  Anföranden och repliker
  7, 59 minuter
  Justering
  2024-04-16
  Bordläggning
  2024-04-19
  Debatt
  2024-04-22
  Beslut
  2024-04-24
 • Stillbild från Debatt om förslag: Polisfrågor

  Polisfrågor

  Betänkande 2023/24:JuU16

  Riksdagen sa nej till cirka 210 förslag om polisfrågor. Motionerna har inkommit under den allmänna motionstiden 2023 och handlar bland annat om prioriteringar av olika brott, polisens arbete med utsatta områden och gängkriminalitet.

  Att riksdagen avslog motionerna beror bland annat på pågående arbete och att riksdagen redan tagit ställning i vissa frågor.

  Behandlade dokument
  104
  Förslagspunkter
  30
  Reservationer
  22 
  Anföranden och repliker
  15, 59 minuter
  Justering
  2024-04-04
  Bordläggning
  2024-04-17
  Debatt
  2024-04-18
  Beslut
  2024-04-18
 • med anledning av prop. 2023/24:117 Preventiva tvångsmedel för att förebygga och förhindra allvarliga brott

  Motion 2023/24:2879 av Ulrika Liljeberg m.fl. (C)

  Motion till riksdagen 2023/24:2879 av Ulrika Liljeberg m.fl. C med anledning av prop. 2023/24:117 Preventiva tvångsmedel för att förebygga och förhindra allvarliga brott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning för att göra en samlad översyn och
  Inlämnad
  2024-04-18
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2023/24:JuU24
 • Stillbild från Debatt om förslag: Våldsbrott och brottsoffer

  Våldsbrott och brottsoffer

  Betänkande 2023/24:JuU18

  Riksdagen sa nej till drygt 100 förslag i motioner om våldsbrott och brottsoffer som kommit in under den allmänna motionstiden 2023.

  Förslagen handlar bland annat om våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, kontaktförbud, stärkt skydd till brottsoffer och unga brottsoffer.

  Riksdagen hänvisar till pågående utredningsarbete och aviserade reformer inom området.

  Behandlade dokument
  42
  Förslagspunkter
  32
  Reservationer
  22 
  Anföranden och repliker
  8, 66 minuter
  Justering
  2024-04-11
  Bordläggning
  2024-04-16
  Debatt
  2024-04-17
  Beslut
  2024-04-18
 • Stillbild från Debatt om förslag: Säkerhetszoner

  Säkerhetszoner

  Betänkande 2023/24:JuU13

  Riksdagen sa ja till ändringar i polislagen. Ändringarna innebär att polisen får utvidgade befogenheter att kroppsvisitera personer och genomsöka transportmedel för att söka efter vapen och andra farliga föremål inom ett visst område.

  Enligt förslaget ska Polismyndigheten kunna införa säkerhetszonerna och syftet är att skjutningar och sprängningar vid konflikter inom den kriminella miljön ska kunna motverkas mer effektivt.

  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  6
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  61, 179 minuter
  Justering
  2024-04-09
  Bordläggning
  2024-04-09
  Debatt
  2024-04-10
  Beslut
  2024-04-10
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall M Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson KD Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje
 • med anledning av prop. 2023/24:84 Säkerhetszoner

  Motion 2023/24:2833 av Ulrika Liljeberg m.fl. (C)

  Motion till riksdagen 2023/24:2833 av Ulrika Liljeberg m.fl. C med anledning av prop. 2023/24:84 Säkerhetszoner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag. Motivering Förslaget handlar om ändringar i polislagen som innebär att visitationszoner s.k. säkerhetszoner kan inrättas inom ett visst område
  Inlämnad
  2024-03-20
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:JuU13
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om stärkt polissamarbete i fråga om människosmuggling och att stärka Europols stöd för att förebygga och motverka sådan brottslighet

  Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om stärkt polissamarbete i fråga om människosmuggling och att stärka Europols stöd för att förebygga och motverka sådan brottslighet

  Utlåtande 2023/24:JuU30

  EU-kommissionen har föreslagit en ny förordning om förstärkning av polissamarbetet för att förebygga, upptäcka och utreda migrantsmuggling och människohandel och om förstärkning av Europols stöd till förebyggande och bekämpande av sådana brott samt om ändring av förordning (EU) 2016/794.

  Riksdagen

  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  3, 18 minuter
  Justering
  2024-02-29
  Bordläggning
  2024-03-05
  Debatt
  2024-03-06
  Beslut
  2024-03-06
 • Stillbild från Debatt om förslag: Kommunala frågor

  Kommunala frågor

  Betänkande 2023/24:FiU26

  Riksdagen sa nej till cirka 40 förslag om kommunala frågor. Motionerna handlar om bland annat det ekonomiska utjämningssystemet, välfärdens långsiktiga finansiering, vinster inom välfärdens verksamheter, riktade statsbidrag, kommunala tillsynsavgifter, lagen om valfrihet, villkor för aktörer inom

  Behandlade dokument
  30
  Förslagspunkter
  10
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  26, 87 minuter
  Justering
  2024-02-15
  Bordläggning
  2024-02-27
  Debatt
  2024-02-28
  Beslut
  2024-02-28
 • med anledning av skr. 2023/24:67 Motståndskraft och handlingskraft – en nationell strategi mot organiserad brottslighet

  Motion 2023/24:2821 av Ulrika Liljeberg m.fl. (C)

  Motion till riksdagen 2023/24:2821 av Ulrika Liljeberg m.fl. C med anledning av skr. 2023/24:67 Motståndskraft och handlingskraft en nationell strategi mot organiserad brottslighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att människohandel för sexuella ändamål måste inkluderas
  Inlämnad
  2024-02-16
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2023/24:JuU29
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag

Filter