Torsten Elofsson (KD)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Skåne läns norra och östra, plats 95
Titel
Polischef.
Född år
1950
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Justitieutskottet

Ledamot

Försvarsutskottet

Suppleant

Trafikutskottet

Suppleant

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2022-09-26 – 2026-09-21

Justitieutskottet

Ledamot
2022-11-09 – 2026-09-21
Suppleant
2022-10-04 – 2022-11-09

Försvarsutskottet

Suppleant
2022-10-04 – 2026-09-21

Trafikutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2026-09-21

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 22–. Ledamot justitieutskottet 22–. Suppleant försvarsutskottet 22– och trafikutskottet 22–.

Föräldrar

Faktorn Fritz Elofsson och fru Margit Elofsson, f. Aronsson.

Utbildning

Realexamen/Älmhults högre allmänna läroverk 66. Polisskola, Stockholm 71–72. Polischefsutbildning Uppsala och Stockholms universitet 98–99.

Anställningar

Polisassistent/kriminalinspektör, Malmö polisdistrikt 72–84. Utredare, Larmtjänst och Trygg-Hansa 86. Avdelningschef, Securitas 86–89. Utredare Ekoroteln, Malmö polisdistrikt 89–92. Spaningschef Narkotikaroteln, Malmö polisdistrikt 92–96. Chef Kriminalunderrättelsetjänsten, Polismyndigheten i Skåne 92–04. Bitr. polisområdeschef, Polismyndigheten i Skåne 04–06. Internationella uppdrag för OSSE, EU EEAS och Europol 06–13.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Insynsrådet, Polismyndigheten 23–. Ledamot Exportkontrollrådet 23–. Adjungerad ledamot, Brottsofferjouren 23–. Nämndeman, Förvaltningsrätten i Malmö 16–20.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ordförande Kristdemokraterna Malmö 16–22. 1:e vice ordförande Kristdemokraterna Skåne 17–22. Ledamot partistyrelsen, Kristdemokraterna 19–.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Bättre möjligheter att verkställa frihetsberövanden

  Bättre möjligheter att verkställa frihetsberövanden

  Betänkande 2023/24:JuU26

  De brottsbekämpande myndigheterna ska få bättre verktyg för att snabbt och effektivt kunna hitta eftersökta personer samt lokalisera utlänningar som utgör en allvarlig säkerhetsrisk. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Förslagen innebär bland annat att det ska bli möjligt att använda hemliga

  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  3
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  16, 53 minuter
  Justering
  2024-05-23
  Bordläggning
  2024-05-28
  Debatt
  2024-05-29
  Beslut
  2024-05-29
 • Stillbild från Statsministerns frågestund: Statsministerns frågestund

  Statsministerns frågestund

  Vid frågestunden svarar statsminister Ulf Kristersson M på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.
 • Stillbild från Debatt om förslag: EU:s färdplan för att bekämpa narkotikahandel och organiserad brottslighet

  EU:s färdplan för att bekämpa narkotikahandel och organiserad brottslighet

  Utlåtande 2023/24:JuU22

  Riksdagen har granskat EU-kommissionens meddelande om EU:s färdplan för att bekämpa narkotikahandel och organiserad brottslighet. Färdplanen innehåller 17 åtgärder inom fyra prioriterade områden med sikte på att

  • stärka motståndskraften mot infiltration av kriminella nätverk i hamnar och
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  13, 44 minuter
  Justering
  2024-05-07
  Bordläggning
  2024-05-14
  Debatt
  2024-05-15
  Beslut
  2024-05-15
 • Stillbild från Debatt om förslag: Motståndskraft och handlingskraft – en nationell strategi mot organiserad brottslighet

  Motståndskraft och handlingskraft – en nationell strategi mot organiserad brottslighet

  Betänkande 2023/24:JuU29

  Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen om en nationell strategi mot organiserad brottslighet. Syftet med strategin är att tydliggöra inriktningen för arbetet mot organiserad brottslighet och minska de sårbarheter som brottsligheten utnyttjar. Regeringen anger fem mål som vägledande i

  Behandlade dokument
  7
  Förslagspunkter
  14
  Reservationer
  14 
  Anföranden och repliker
  32, 91 minuter
  Justering
  2024-04-25
  Bordläggning
  2024-04-29
  Debatt
  2024-05-02
  Beslut
  2024-05-15
 • Stillbild från Debatt om förslag: Stärkt skydd för vissa polisanställda

  Stärkt skydd för vissa polisanställda

  Betänkande 2023/24:JuU28

  Poliser som arbetar mot den organiserade brottsligheten ska i vissa situationer kunna använda en annan uppgift än sitt eget namn när de undertecknar beslut och dokumenterar åtgärder. Det kan handla om beslut och dokumentationer kring ingripanden, visitationer och beslag av vapen, narkotika och pengar.

  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  11, 61 minuter
  Justering
  2024-04-23
  Bordläggning
  2024-04-23
  Debatt
  2024-04-24
  Beslut
  2024-04-24
 • Stillbild från Debatt om förslag: Straffrättsliga frågor

  Straffrättsliga frågor

  Betänkande 2023/24:JuU20

  Riksdagen sa nej till cirka 140 förslag i motioner om straffrättsliga frågor som inkommit under den allmänna motionstiden 2023.

  Motionerna handlar bland annat om brott mot frihet och frid, sexualbrott och stärkt skydd för tjänstedjur.

  Riksdagen hänvisar bland annat till pågående arbete inom området.

  Behandlade dokument
  75
  Förslagspunkter
  22
  Reservationer
  13 
  Anföranden och repliker
  14, 65 minuter
  Justering
  2024-04-16
  Bordläggning
  2024-04-19
  Debatt
  2024-04-22
  Beslut
  2024-04-24
 • Stillbild från Debatt om förslag: Unga lagöverträdare

  Unga lagöverträdare

  Betänkande 2023/24:JuU19

  Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 30 förslag i motioner om unga lagöverträdare som inkommit under den allmänna motionstiden 2023.

  Motionerna handlar bland annat om häktning av barn, rekryteringen av barn och unga till kriminella gäng, lättade sekretessregler och frihetsberövande påföljder för unga.

  Utskottet hänvisar till pågående utredningsarbete och aviserade reformer inom området.

  Behandlade dokument
  14
  Förslagspunkter
  13
  Reservationer
  11 
  Anföranden och repliker
  14, 58 minuter
  Justering
  2024-04-16
  Bordläggning
  2024-04-19
  Debatt
  2024-04-22
  Beslut
  2024-04-24
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari L Skolminister Lotta Edholm L Justitieminister Gunnar Strömmer M Utbildningsminister Mats Persson L Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari L besvarar
 • Stillbild från Debatt om förslag: Processrättsliga frågor

  Processrättsliga frågor

  Betänkande 2023/24:JuU21

  Riksdagen sa nej till cirka 60 förslag i motioner om processrättsliga frågor som inkommit under den allmänna motionstiden 2023.

  Motionerna handlar bland annat om häktning, hemliga tvångsmedel så som telefonavlyssning och kameraövervakning.

  Riksdagen hänvisar bland annat till pågående arbete inom området.

  Behandlade dokument
  32
  Förslagspunkter
  13
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  13, 41 minuter
  Justering
  2024-04-09
  Bordläggning
  2024-04-17
  Debatt
  2024-04-18
  Beslut
  2024-04-18
 • Stillbild från Debatt om förslag: Polisfrågor

  Polisfrågor

  Betänkande 2023/24:JuU16

  Riksdagen sa nej till cirka 210 förslag om polisfrågor. Motionerna har inkommit under den allmänna motionstiden 2023 och handlar bland annat om prioriteringar av olika brott, polisens arbete med utsatta områden och gängkriminalitet.

  Att riksdagen avslog motionerna beror bland annat på pågående arbete och att riksdagen redan tagit ställning i vissa frågor.

  Behandlade dokument
  104
  Förslagspunkter
  30
  Reservationer
  22 
  Anföranden och repliker
  15, 59 minuter
  Justering
  2024-04-04
  Bordläggning
  2024-04-17
  Debatt
  2024-04-18
  Beslut
  2024-04-18
 • Stillbild från Debatt om förslag: Våldsbrott och brottsoffer

  Våldsbrott och brottsoffer

  Betänkande 2023/24:JuU18

  Riksdagen sa nej till drygt 100 förslag i motioner om våldsbrott och brottsoffer som kommit in under den allmänna motionstiden 2023.

  Förslagen handlar bland annat om våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, kontaktförbud, stärkt skydd till brottsoffer och unga brottsoffer.

  Riksdagen hänvisar till pågående utredningsarbete och aviserade reformer inom området.

  Behandlade dokument
  42
  Förslagspunkter
  32
  Reservationer
  22 
  Anföranden och repliker
  8, 66 minuter
  Justering
  2024-04-11
  Bordläggning
  2024-04-16
  Debatt
  2024-04-17
  Beslut
  2024-04-18
 • Stillbild från Debatt om förslag: Nationell strategi mot våldsbejakande extremism och terrorism – förebygga, förhindra, skydda och hantera

  Nationell strategi mot våldsbejakande extremism och terrorism – förebygga, förhindra, skydda och hantera

  Betänkande 2023/24:JuU23

  Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen om en ny samlad nationell strategi mot våldsbejakande extremism och terrorism. Syftet med strategin är att ge en långsiktig inriktning av arbetet i Sverige – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

  Strategin delas in i fyra områden:

  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  3
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  24, 85 minuter
  Justering
  2024-04-11
  Bordläggning
  2024-04-16
  Debatt
  2024-04-17
  Beslut
  2024-04-18
 • Stillbild från Debatt om förslag: Säkerhetszoner

  Säkerhetszoner

  Betänkande 2023/24:JuU13

  Riksdagen sa ja till ändringar i polislagen. Ändringarna innebär att polisen får utvidgade befogenheter att kroppsvisitera personer och genomsöka transportmedel för att söka efter vapen och andra farliga föremål inom ett visst område.

  Enligt förslaget ska Polismyndigheten kunna införa säkerhetszonerna och syftet är att skjutningar och sprängningar vid konflikter inom den kriminella miljön ska kunna motverkas mer effektivt.

  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  6
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  61, 179 minuter
  Justering
  2024-04-09
  Bordläggning
  2024-04-09
  Debatt
  2024-04-10
  Beslut
  2024-04-10
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Finansmarknadsminister Niklas Wykman M Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Finansminister Elisabeth Svantesson M Migrationsminister Maria Malmer Stenergard M Finansmarknadsminister Niklas Wykman
 • Stillbild från Debatt om förslag: Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om stärkt polissamarbete i fråga om människosmuggling och att stärka Europols stöd för att förebygga och motverka sådan brottslighet

  Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om stärkt polissamarbete i fråga om människosmuggling och att stärka Europols stöd för att förebygga och motverka sådan brottslighet

  Utlåtande 2023/24:JuU30

  EU-kommissionen har föreslagit en ny förordning om förstärkning av polissamarbetet för att förebygga, upptäcka och utreda migrantsmuggling och människohandel och om förstärkning av Europols stöd till förebyggande och bekämpande av sådana brott samt om ändring av förordning (EU) 2016/794.

  Riksdagen

  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  3, 18 minuter
  Justering
  2024-02-29
  Bordläggning
  2024-03-05
  Debatt
  2024-03-06
  Beslut
  2024-03-06
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: EU-minister Jessika Roswall M Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson KD Utbildningsminister Mats Persson L Landsbygdsminister Peter Kullgren KD EU-minister Jessika Roswall M besvarar såväl allmänpolitiska
 • Stillbild från Debatt om förslag: Tillfälliga förbud att transportera personer utan giltiga identitetshandlingar till Sverige

  Tillfälliga förbud att transportera personer utan giltiga identitetshandlingar till Sverige

  Betänkande 2023/24:JuU11

  Regeringen ska kunna införa regler om tillfälliga förbud att transportera personer utan giltiga id-handlingar till Sverige från andra stater. Regeringen ska också kunna införa sanktionsavgifter för de transportföretag som bryter mot förbudet. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

  Ett

  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  37, 108 minuter
  Justering
  2024-02-08
  Bordläggning
  2024-02-14
  Debatt
  2024-02-15
  Beslut
  2024-02-15
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Justitieminister Gunnar Strömmer M Finansmarknadsminister Niklas Wykman M Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson KD Energi- och näringsminister
 • Stillbild från Debatt om förslag: Preventiva vistelseförbud

  Preventiva vistelseförbud

  Betänkande 2023/24:JuU12

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag till en ny lag om preventiva vistelseförbud.

  Den nya lagen innebär att en person kan förbjudas att inom ett avgränsat område vistas på allmän plats, på skolgårdar eller motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem. Det gäller om personen

  Behandlade dokument
  6
  Förslagspunkter
  7
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  28, 94 minuter
  Justering
  2024-01-23
  Bordläggning
  2024-01-23
  Debatt
  2024-01-24
  Beslut
  2024-01-24
 • Stillbild från Debatt om förslag: Skjutvapen och explosiva varor – skärpta straff för de allvarligare brotten

  Skjutvapen och explosiva varor – skärpta straff för de allvarligare brotten

  Betänkande 2023/24:JuU4

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag till höjda straff för de allvarligare formerna av vapenbrott, brott mot tillståndsplikten för explosiva varor, vapensmuggling och smuggling av explosiva varor.

  Förslagen innebär att lagarna skärps på följande sätt:

  • Straffskalorna för grovt
  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  3
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  10, 42 minuter
  Justering
  2023-12-07
  Bordläggning
  2023-12-11
  Debatt
  2023-12-12
  Beslut
  2023-12-13

Filter