Mauricio Rojas (L)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Skåne läns västra, plats 258
Titel
Docent, verkstadsmaskinreparatör
Född år
1950
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Socialförsäkringsutskottet

Ledamot

Justitieutskottet

Suppleant

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2023-07-14 – 2026-09-21
Ledig
2023-05-22 – 2023-07-13
Ordinarie
2022-09-26 – 2023-05-22
Ordinarie
2002-09-30 – 2006-10-02

Riksdagsledamot

Statsrådsersättare
2006-10-06 – 2008-11-10

Konstitutionsutskottet

Ledamot
2007-01-16 – 2008-10-22
Suppleant
2002-10-15 – 2006-01-17

Socialförsäkringsutskottet

Ledamot
2022-10-04 – 2026-09-21
Suppleant
2004-09-20 – 2006-10-02

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2026-09-21
Suppleant
2006-10-10 – 2008-11-10
Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Justitieutskottet

Suppleant
2022-10-04 – 2026-09-21

Socialutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2023-05-26

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Suppleant
2007-03-27 – 2008-11-10

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 02–08 (statsrådsersättare 061006-081110) och 22–. Ledamot konstitutionsutskottet 07–08 och socialförsäkringsutskottet 22–. Suppleant arbetsmarknadsutskottet 02–08 och 22–, konstitutionsutskottet 02–06, socialförsäkringutskottet 04–06, sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet 07–08, socialutskottet 22– och justitieutskottet 22–.

Föräldrar

José Rojas Inostrosa och gymnasieläraren Juana Mullor Guzmán.

Utbildning

Liceo de Aplicación, Santiago de Chile 61-66. Juridik, Chiles universitet 67-72. Verkstadsmaskinreparatörsutbildning, AMU-center i Uppsala 75-76. Studier vid Lunds universitet 77-86. Fil.kand., Lunds universitet 79. Fil.dr i ekonomisk historia, Lunds universitet 86. Docent, Lunds universitet 95.

Anställningar

Städare, Ulleråkers sjukhus, Uppsala 74-75. Landstingstvätteriet i Arlöv 77-80. Studievägledare, lärare och forskare, Lunds universitet 81-99. VD/vice VD, Timbro 00-04. Rektor, Escuela de Profesionales de Inmigración y Cooperación, Comunidad de Madrid 08–13. Strategisk rådgivare, Presidencia de la República, Chile 18. Professor vid Universidad del Desarrollo, Chile 18–22.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Styrelseledamot, UR, 90-talet. Ledamot, idégruppen om mansrollsfrågor i jämställdhetsrådet 91-95. Ledamot, Pensionsgruppen 22– och insynsrådet Migrationsverket 23–.

Litteratur

Renovatio Mundi – Essäer om Marx, marxismen och marxismens kris (86, akademisk doktorsavhandling), Latinamerikas sociala och ekonomiska historia (88), I ensamhetens labyrint – Invandring och svensk identitet (93), Sveriges oälskade barn – Att vara svensk men ändå inte (95), Tillväxt, stagnation, kaos (95, tillsammans med Christer Gunnarsson), Efter folkhemmet – En agenda för Sveriges förnyelse (96), Svenska främlingar – Att älska Sverige med dess fel och brister. Om invandrare och deras möjligheter (97, tillsammans med Lena Adehlson Liljeroth), Valser om arbetets slut (98), Välfärd eller välfärdsstaten (99), Carmencitas sorg – Argentinas kris i historiskt perspektiv (02), Farväl till gemenskapen (04/21).

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Riksrevisionens rapport om systemet för återkallelser av uppehållstillstånd

  Riksrevisionens rapport om systemet för återkallelser av uppehållstillstånd

  Betänkande 2023/24:SfU17

  Socialförsäkringsutskottet har behandlat en skrivelse från regeringen som handlar om Riksrevisionens granskning av systemet för återkallelser av uppehållstillstånd.

  Riksrevisionen anser att systemet inte fungerat effektivt under bedömningsperioden. I skrivelsen till riksdagen redogör regeringen för sin bedömning av läget, och vilka åtgärder som vidtagits på området. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, vilket innebar att ärendet avslutades.

  Behandlade dokument
  1
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  23, 63 minuter
  Justering
  2024-05-21
  Bordläggning
  2024-05-28
  Debatt
  2024-05-29
  Beslut
  2024-05-29
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ändringar i medborgarskapslagen

  Ändringar i medborgarskapslagen

  Betänkande 2023/24:SfU15

  Riksdagen sa ja till ändringar i medborgarskapslagen.

  En person kan förvärva svenskt medborgarskap vid födseln, genom adoption, genom anmälan eller efter ansökan. Regeringen föreslår att kraven för att förvärva svenskt medborgarskap genom anmälan ska skärpas.

  De föreslagna bestämmelserna

  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  3
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  28, 97 minuter
  Justering
  2024-05-21
  Bordläggning
  2024-05-24
  Debatt
  2024-05-27
  Beslut
  2024-05-29
 • Stillbild från Debatt om förslag: Migrationsfrågor

  Migrationsfrågor

  Betänkande 2023/24:SfU14

  Riksdagen sa nej till de cirka 130 förslag i motioner om migrationsfrågor från den allmänna motionstiden 2023. Förslagen handlar till exempel om permanent uppehållstillstånd, informationsplikt, EU:s migrations- och asylpolitik, mottagande av asylsökande, asylprocessen, anhöriginvandring och svenskt medborgarskap.

  Riksdagen hänvisar bland annat till att arbete redan pågår inom områden som motionerna tar upp.

  Behandlade dokument
  46
  Förslagspunkter
  15
  Reservationer
  39 
  Anföranden och repliker
  29, 115 minuter
  Justering
  2024-05-02
  Bordläggning
  2024-05-15
  Debatt
  2024-05-16
  Beslut
  2024-05-22
 • Stillbild från Debatt om förslag: Socialförsäkringsfrågor

  Socialförsäkringsfrågor

  Betänkande 2023/24:SfU13

  Riksdagen sa nej till de cirka 180 förslag i motioner om socialförsäkringsfrågor från den allmänna motionstiden 2023. Förslagen handlar till exempel om trygghetssystem för företagare och studerande, sjukförsäkring och rehabilitering, aktivitets- och sjukersättning samt arbetsskadeersättning.

  Riksdagen hänvisar bland annat till att arbete redan pågår inom områden som motionerna tar upp.

  Behandlade dokument
  55
  Förslagspunkter
  28
  Reservationer
  53 
  Anföranden och repliker
  20, 87 minuter
  Justering
  2024-05-02
  Bordläggning
  2024-05-15
  Debatt
  2024-05-16
  Beslut
  2024-05-22
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ekonomisk familjepolitik

  Ekonomisk familjepolitik

  Betänkande 2023/24:SfU12

  Riksdagen sa nej till cirka 90 förslag i motioner om ekonomisk familjepolitik som inkommit under den allmänna motionstiden 2023.

  Motionerna handlar bland annat om de reserverade dagarna i föräldraförsäkringen, överlåtelse av föräldrapenningen, flerbarnstillägget i barnbidraget och bostadsbidraget.

  Riksdagen hänvisar till planerade och redan vidtagna åtgärder samt till pågående arbete inom området.

  Behandlade dokument
  34
  Förslagspunkter
  14
  Reservationer
  29 
  Anföranden och repliker
  32, 115 minuter
  Justering
  2024-04-11
  Bordläggning
  2024-04-16
  Debatt
  2024-04-17
  Beslut
  2024-04-18
 • Stillbild från Debatt om förslag: Arbetskraftsinvandring

  Arbetskraftsinvandring

  Betänkande 2023/24:SfU11

  Riksdagen sa nej till ett trettiotal förslag i motioner om arbetskraftsinvandring från den allmänna motionstiden 2023. Riksdagen hänvisar bland annat till pågående arbete.

  Motionerna handlar om arbetsmarknadsprövning, villkor för arbetstillstånd, att attrahera arbetskraft och förhindra utnyttjande och missbruk, uppehållstillstånd för forskning och studier med mera.

  Behandlade dokument
  17
  Förslagspunkter
  6
  Reservationer
  11 
  Anföranden och repliker
  84, 232 minuter
  Justering
  2024-02-15
  Bordläggning
  2024-02-28
  Debatt
  2024-02-29
  Beslut
  2024-03-06
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Migrationsminister Maria Malmer Stenergard M Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje M Kulturminister Parisa Liljestrand M Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin M Migrationsminister
 • Stillbild från Debatt om förslag: Vissa ändringar i regelverket om säkerhetsärenden enligt utlänningslagen

  Vissa ändringar i regelverket om säkerhetsärenden enligt utlänningslagen

  Betänkande 2023/24:SfU8

  Främlingspass – som i vissa fall kan utfärdas till den som inte har något pass och inte heller har någon möjlighet att få ett – ska kunna återkallas av säkerhetsskäl. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

  Vidare ska uppehållstillstånd kunna återkallas om det kan antas att personen kommer att bedriva statsstyrt företagsspioneri eller verksamhet med koppling till terrorism. Syftet är att förhindra hot mot Sveriges säkerhet.

  Lagändringarna börjar gälla den 1 mars 2024.

  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  3
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  40, 111 minuter
  Justering
  2024-01-25
  Bordläggning
  2024-01-30
  Debatt
  2024-01-31
  Beslut
  2024-01-31
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

  Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

  Betänkande 2023/24:SfU1

  Totalt går cirka 117 miljarder kronor ur statens budget för 2024 till utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning. Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2024 om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

  Mest pengar, drygt 50 miljarder

  Behandlade dokument
  6
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  16, 72 minuter
  Justering
  2023-11-30
  Bordläggning
  2023-12-12
  Debatt
  2023-12-13
  Beslut
  2023-12-13
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

  Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

  Betänkande 2023/24:SfU3

  Totalt cirka 106 miljarder kronor ur statens budget för 2024 går till utgiftsområdet Ekonomisk trygghet för familjer och barn. Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2024 om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas, och nej till de alternativa budgetförslag som lagts

  Behandlade dokument
  6
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  45, 131 minuter
  Justering
  2023-11-30
  Bordläggning
  2023-12-12
  Debatt
  2023-12-13
  Beslut
  2023-12-13
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 8 Migration

  Utgiftsområde 8 Migration

  Betänkande 2023/24:SfU4

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag att 13,8 miljarder kronor ur statens budget för 2024 ska gå till utgiftsområdet migration.

  Mest pengar, cirka 7 miljarder kronor, ska gå till utgifter för boende och stöd till asylsökande samt för stadsbidrag till kommuner och regioner. Anslaget får

  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  2
  Anföranden och repliker
  65, 173 minuter
  Justering
  2023-11-30
  Bordläggning
  2023-12-06
  Debatt
  2023-12-07
  Beslut
  2023-12-07
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

  Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

  Betänkande 2023/24:SfU2

  Totalt cirka 60 miljarder kronor ur statens budget för 2024 går till utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid ålderdom. Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2024 om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

  Mest pengar, drygt 30,2 miljarder kronor, går till garantipension

  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  16, 61 minuter
  Justering
  2023-11-30
  Bordläggning
  2023-12-06
  Debatt
  2023-12-07
  Beslut
  2023-12-07
 • Stillbild från Debatt om förslag: Effektivare verktyg vid inre utlänningskontroll

  Effektivare verktyg vid inre utlänningskontroll

  Betänkande 2023/24:SfU6

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag att införa en möjlighet att kroppsvisitera en utlänning för att söka efter pass och andra identitetshandlingar och möjlighet att omhänderta sådana handlingar – vid en inre utlänningskontroll. Riksdagen sa också ja till förslaget att det ska förtydligas att en utlänning under vissa förutsättningar får tas med för utredning av hans eller hennes rätt att vistas i Sverige. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2024.

  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  16, 66 minuter
  Justering
  2023-11-09
  Bordläggning
  2023-11-21
  Debatt
  2023-11-22
  Beslut
  2023-11-22
 • Stillbild från Debatt om förslag: Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl

  Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl

  Betänkande 2023/24:SfU5

  Riksdagen sa ja regeringens förslag om ändringar i utlänningslagen. Lagändringarna innebär vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl.

  Lagändringarna börjar gälla den 1 december 2023.

  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  3
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  82, 208 minuter
  Justering
  2023-10-26
  Bordläggning
  2023-11-07
  Debatt
  2023-11-08
  Beslut
  2023-11-08
 • Kampen mot separatismen

  Motion 2023/24:2413 av Mauricio Rojas m.fl. (L)

  Motion till riksdagen 2023/24:2413 av Mauricio Rojas m.fl. L Kampen mot separatismen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om separatismens drivkrafter och utveckling i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om
  Inlämnad
  2023-10-05
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  2023/24:AU7 2023/24:CU13 2023/24:CU17 2023/24:JuU16 2023/24:JuU18 2023/24:JuU20 2023/24:KrU2 2023/24:KU13 2023/24:KU8 2023/24:SoU14 2023/24:SoU15 2023/24:UbU8
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): 25 avslag, 1 saknar beslutsinformation
 • Stillbild från Debatt om förslag: Arbetskraftsinvandring

  Arbetskraftsinvandring

  Betänkande 2022/23:SfU17

  Riksdagen sa nej till ett tjugotal förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022 om arbetskraftsinvandring. Riksdagen hänvisar till det pågående reformarbetet på området, gällande bestämmelser och uppdrag som lämnats till Migrationsverket.

  Motionerna handlar om arbetskraftsinvandring, forskning och studier.

  Behandlade dokument
  15
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  56, 146 minuter
  Justering
  2023-04-20
  Bordläggning
  2023-05-03
  Debatt
  2023-05-04
  Beslut
  2023-05-10
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ekonomisk familjepolitik

  Ekonomisk familjepolitik

  Betänkande 2022/23:SfU16

  Riksdagen sa nej till cirka 80 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022.

  Förslagen handlar exempelvis om föräldraförsäkring, barnbidrag, underhållsstöd och bostadsbidrag.

  Behandlade dokument
  33
  Förslagspunkter
  12
  Reservationer
  26 
  Anföranden och repliker
  48, 117 minuter
  Justering
  2023-04-20
  Bordläggning
  2023-05-03
  Debatt
  2023-05-04
  Beslut
  2023-05-04
 • Stillbild från Debatt om förslag: Migrationsfrågor

  Migrationsfrågor

  Betänkande 2022/23:SfU15

  Riksdagen sa nej till cirka 90 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022 om migrationsfrågor. Detta främst med hänvisning till gällande bestämmelser och pågående arbete.

  Motionerna handlar bland annat om uppehållstillstånd för skyddsbehövande, mottagande av asylsökande, asylprocessen, anhöriginvandring och medborgarskap.

  Behandlade dokument
  35
  Förslagspunkter
  12
  Reservationer
  23 
  Anföranden och repliker
  62, 179 minuter
  Justering
  2023-03-30
  Bordläggning
  2023-04-18
  Debatt
  2023-04-19
  Beslut
  2023-04-20
 • Stillbild från Debatt om förslag: Socialförsäkringsfrågor

  Socialförsäkringsfrågor

  Betänkande 2022/23:SfU14

  Riksdagen sa nej till cirka 160 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022 om socialförsäkringsfrågor. Riksdagen hänvisar främst till pågående arbete.

  Motionerna handlar bland annat om åtgärder mot välfärdsbrott, trygghetssystem för företagare och studerande, sjukförsäkring och rehabilitering, aktivitets- och sjukersättning och arbetsskadeersättning.

  Behandlade dokument
  50
  Förslagspunkter
  21
  Reservationer
  40 
  Anföranden och repliker
  42, 118 minuter
  Justering
  2023-04-13
  Bordläggning
  2023-04-18
  Debatt
  2023-04-19
  Beslut
  2023-04-20
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Migrationsminister Maria Malmer Stenergard M Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson KD Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje M Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell M Migrationsminister

Filter